Захист дисертації Слончака Володимира Вікторовича на тему: «Адміністративно-правові відносини у сфері будівництва в умовах децентралізації влади»

29 січня 2018, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Слончака Володимира Вікторовича
на тему: «Адміністративно-правові відносини у сфері будівництва
в умовах децентралізації влади»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право».

 

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Яра Олена Сергіївна, декан юридичного факультету; доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Олійник Олег Вікторович, професор кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук Губанова Тамара Олексіївна, директор Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій