Здобутки і перспективи енергетиків: головне за 2017 рік

5 січня 2018 року

   Минулий рік для Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження став насиченим роком становлення і розвитку в загальнодержавному університетському полі наукових і освітянських спеціальностей з електроенергетики і автоматики.

      Рік 2017 показав, що орієнтири і критерії розвитку передбачені Програмою «Голосіївська ініціатива 2020», створюють хороший фундамент розвитку.
     Вирішальним у справі розвитку є якісний склад викладацького складу і його налаштованість, мотивація до розвитку. У штатному розписі інституту (5 кафедр фахової підготовки і 2 фундаментальної – фізики і вищої та прикладної математики) – 20 штатних докторів наук і 4 сумісники.

     Протягом 9 років у нас здійснюється стратегічне партнерство з рядом інститутів НАН України, одним із них є Інститут електродинаміки. Три завідувачі відділами провідного інституту в електроенергетичній галузі – І.П. Кондратенко, Ю.І. Тугай і О.М. Юрченко є співробітниками кафедр нашого інституту. Вже багато років йде сумісна робота з виконання наукової тематики, аспірантам і магістрам надаються робочі місця і консультування, сумісні публікації і видання монографій (журнал «Технічна електродинаміка» входить до бази Scopus). Участь провідних вчених НАН України у навчальному процесі за спеціальностями 141 – електроенергетика, електротехніка і електромеханіка та 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології сприяє розвитку якості освіти. Функціонує спільний з інститутом електродинаміки науковий семінар «Електротехнології та електрообладнання в системі біоресурсів і природокористування» – здійснюється систематичний розгляд результатів дисертаційних робіт аспірантів і здобувачів, що сприяє підвищенню якості дисертаційних робіт.

     Важливим успіхом колективу інституту стало відкриття другої спеціальності спецради. 11 жовтня 2017 р. атестаційна колегія МОН України затвердила рішення експертної ради з інформатики, кібернетики та приладобудування про надання спеціалізованій раді НУБіП України Д26.004.07 права приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування».

     Зміцнили матеріально-технічну базу лабораторій кафедр. Ввели до навчального процесу низку нових робочих місць на базі обладнання провідних електроенергетичних компаній «Шнайдер Електрик Україна», E.NEXT-Україна та ін. (вартість безкоштовно переданого обладнання складає близько 900 тис. грн).

 

     Власними силами виконано капітальний ремонт приміщення навчальної лабораторії автоматизованого електроприводу (ауд. 31, навчальний корпус №8), виготовлено спеціалізовані стенди, у січневі дні йде оснащення стендів обладнанням компанії Шнайдер Електрик Україна, змонтовано мультимедійне обладнання. Відремонтували місця загального користування і коридори, провели косметичний ремонт 70% площ навчальних лабораторій і приміщень кафедр. Виконання наукової тематики надало можливість суттєво зміцнити матеріально-технічну базу наукових лабораторій.

    Приємно відзначити, що наші бакалаври і магістри отримали перемоги у другому турі олімпіад за спеціальностями 141 – електроенергетика, електротехніка і електромеханіка та 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Запорізький національний технічний університет, учасники з 21 технічного університету, Вінницький національний технічний університет, учасники з 23 технічних університетів, Львівський національний аграрний університет, учасники з 12 університетів).

     Для активізації профорієнтаційної роботи, популяризації електроенергетичного напряму освіти ми уклали ряд довгострокових договорів співпраці з школами, ліцеями, гімназіями і коледжами Києва і Київської обл. Прикладом може служити ліцей № 227 ім. М. Громова м. Києва. Співробітники інституту зі школярами провели енергоаудит приміщень ліцею, змонтували у столовій ЛЕД-світильники, провели заняття за тематикою енергозбереження, прийняли участь у батьківських зборах ліцею.

     У 2017 році виповнилось 5 років як функціонує магістерська програма подвійних дипломів з факультетом інженерії продукції Варшавського університету наук про життя (SGGW). У 2017 році студенти ННІ – Передерій Вадим, Кордик Євген і Галицький Владислав успішно пройшли навчання і захист магістерських робіт. На сьогодні у Варшаві проходить навчання наступна група наших студентів – Красношапка Владислав, Обухівський Олександр і Бідненко Софія.

     Рішенням Конкурсної комісії МОН на чолі з Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич 19 вересня було підбито підсумки Конкурсу з відбору наукових проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та наукових установах, що належать до сфери управління МОН.
     Серед поданих у МОН 362 проектів з понад 100 вишів та наукових установ МОН України за державний кошт будуть виконуватися 123 проекти. У числі переможців і проект, присвячений розробці нових ресурсоефективних режимів вирощування рослинної продукції в тепличних комплексах, запропонований колективом молодих вчених кафедри автоматики та робототехнічних систем на чолі з доцентом Аллою Дудник. До коллективу виконавців входять доценти Наталія Заєць, Дмитро Комарчук, старший викладач Тарас Лендєл та аспірантка Інна Чешун.

     

     24 березня 2017 року між Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Нідерландською компанією «Diamond FMSB.V.» і ПАТ «Комбінат «Тепличний» була досягнута домовленість про співпрацю, за участю президента Асоціації «Теплиці України» Чернишенка Є.В., доцента кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Решетюка В.М. та власника компанії «Diamond FMSB.V.» Нарда Елсмана. Протягом 2017 року силами студентів енергетиків, екологів, менеджерів виконана значна робота з оптимізації виробництва тепличного господарства.

     Молоді вчені кафедри автоматики та робототехнічних систем – номінанти на нагородження Премією Президента України у 2017 р. На сайті НАН України опубліковані результати конкурсу наукових робіт молодих вчених на Премію Президента України: співробітники кафедри в.о. доцента Алла Дудник і старший викладач Тарас Лендєл рекомендовані Президією НАН України на нагородження Премією Президента України. Вдалим для кафедри був період в останні роки: захищено 2 докторські і 5 кандидатських дисертацій, у тому числі і за межами нашого університету; здобута перемога в 6 конкурсах наукових проектів, організованих Міністерствомосвіти і науки України, у тому числі в одному із них молодими вченими кафедри (Алла Дудник, Тарас Лендєл, Дмитро Комарчук, Наталія Заєць); три молоді науково-педагогічні працівники кафедри, а саме Володимир Штепа, Вадим Щербатюк і Наталія Заєць у 2015 р. за наукові розробки були відзначені Премією Верховної Ради України.

     На базі НУБіП України 13-15 вересня 2017 року пройшла ХХІV міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика 2017». Вона зібрала 160 учасників, серед яких 60 установ – університети, науково-дослідні заклади, виробники техніки, представники аграрного бізнесу. Відібрані редколегією наукові статті розміщені у наукових журналах, що входять до бази Scopus.

 

     Суттєві зрушення відбулись з публікацією статей і монографій в наукових джерелах, що входять до баз цитування Scopus і WebofSince. Наприклад, всі співробітники кафедри фізики мають в даних базах h-індекс цитування від 1 і вище, до аналогічних результатів наближаються кафедри автоматики і робототехнічних систем та електричних машин і експлуатації електрообладнання.

     Співробітники ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження приймають сумісно з відділами головних спеціалістів університету активну участь у виконанні програми енергозбереження університету, що забезпечило (в умовах зростаючих тарифів) зменшення фінансових витрат університету на 9,5 млн. грн. Співробітниками інституту та фірмою Гранд-Тесла завершено виконання проекту АСКОЕ – автоматизованої системи комерційного і технічного обліку енергоресурсів для університету. Спорудження АСКОЕ в університеті забезпечить ефективне оперативне управління енергоспоживанням та в подальшому знизить фінансові витрати на енергетичні ресурси.

     На базі ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 20 грудня 2017 р. відбувся круглий стіл, роботу якого було спрямовано на вирішення актуальних проблем забезпечення фахового рівня підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних працівників відповідно вимог сучасного ринку праці та перспектив його розвитку, формування держзамовлення за спеціальностями 141 та 151, впливу ЗНО на набір студентів, покращення матеріально-технічної бази підготовки інженерних та наукових кадрів, залучення виробничих центрів роботодавців для підвищення кваліфікації НПП та проходження практичного навчання студентів. В обговоренні проблем прийняли участь більше двадцяти університетів України, 9 керівників провідних енергетичних компаній та підприємств аграрного сектору, науково-дослідних установ НАН України та ін. Ситуація, що склалася в державі з набуттям освіти, особливо молоддю селищ та малих міст, є надзвичайно тривожною і конче потребує втручання на рівні вищих державних органів – Верховної ради, Президента, Прем’єр-Міністра, Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики і вугільної промисловості та Міністерства аграрної політики і продовольства України.

     Студентський колектив магістратури інституту у 2017 році поповнився вступниками із НТУ Київський політехнічний інститут, Національного авіаційного університету, Національного університету харчових технологій, Державного університету інформаційних комп’ютерних технологій. Ми гордимось здобутками наших студентів і на спортивній ниві майстром спорту Максимом Редько і кандидатом у майстри спорту Владиславом Красношапкою (вступив до магістратури після Національного авіаційного університету), які принесли перемоги з чемпіонатів України.

     У жовтні 2017 року ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження розпочав на постійній основі соціальний проект по збору відпрацьованих джерел живлення «Здай батарейку – врятуй їжачка!». Станом на грудень 2017 року співробітниками і студентами університету здано на утилізацію близько 50 кг батарей. Робота продовжується.

 

В. Козирський,
директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook