Cтартувала звітність НДР у НДІ економіки і менеджменту

7 грудня 2017 року

    У відповідності до наказу ректора про порядок приймання звітів про науково-дослідну роботу у наукових структурних підрозділах Національного університету біоресурсів і природокористування України, відбулося заслуховування звітів НДР за 2017 р. у НДІ економіки і менеджменту.

     Комісія відзначила, що найбільш ефективною НДР була визнана тема «Напрями формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні» за № 110/530-ПР, під керівництвом д.е.н., професора Вдовенко Н.М. З доповіддю виступив д.е.н., професор, академік НААН Сергій Кваша, який зазначив про динамічний розвиток рибогосподарської галузі в Україні, з врахуванням передового досвіду ЄС при формуванні морського та рибного господарства.

     Заслуговують на увагу результати розробки показали по темі: 110/548 ПР «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції» під керівництвом д.е.н., професора Забуранної Л.В.

     За ініціативною тематикою слід відзначити теми: 0113U007632 (проф. Буряк Р.І.) «Удосконалення методичного інструментарію маркетингової діяльності підприємств АПК», 0112U003437 (проф. Збарський В.К.) «Конкурентоспроможність організаційно-правових форм господарювання на селі в умовах глобалізації», № 0108U004908 (доц. Коновал І.А.) «Розвиток підприємництва в сільському господарстві та його ефективність», № 0116U001709 (доцент Ланченко Є.О.) «Удосконалення системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві».

  

     Слід звернути увагу на підвищення рівня виконання плану наукових робіт за темою: 110/82-Ф «Розробка новітньої концепції економічної безпеки державної на основі самодостатності територіальних громад» під керівництвом д.е.н., професора Терещенко В.К., до теми № 0116U001006 (проф. Карасик О.М.) «Венчурне фінансування агропромислових підприємств».

     Загальний підсумок по тематиках НДІ економіки і менеджменту складає більше 40 авторських свідоцтв, опубліковано більше 200 статей, тез, монографій і ін. наукової літератури. До виконання наукових робіт були залучені кращі студенти магістратури та бакалаври.

М.П. Талавиря,
директор НДІ економіки і менеджменту

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)