Наукова мобільність студентів-гуманітаріїв

7 грудня 2017 року

     На всіх етапах розвитку суспільства особлива роль завжди належала обдарованим особистостям: талановита молодь – це політичні лідери та успішні бізнесмени, відомі науковці та митці. Майбутня інтелектуальна еліта – добробут і гордість держави, її шанс посісти гідне місце на міжнародній арені.
     У сьогоднішніх умовах реформування вищої освіти в Україні, її стійкої орієнтації на європейську систему освіти відбувається постійний перегляд змісту, методів та форм організації навчальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі. Всебічній підготовці фахівців-гуманітаріїв особлива увага приділяється на гуманітарно-педагогічному факультеті, де однією з ефективних форм організації науково-дослідної діяльності є залучення студентів до участі у наукових конференціях.

     Під науковим керівництвом викладачів гуманітарно-педагогічного факультету – д. ф. н., доц. Т.Ф. Семашко, к. ф. н., доц. М.І. Личук (кафедра української та класичних мов) та к. ф. н., доц. Г.І. Сидорук (кафедра романо-германських мов і перекладу) – підготовлено 14 студентів до участі в ІІІ Всеукраїнській студентській конференції «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди», що відбулася 29 листопада 2017 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Це студенти гуманітарно-педагогічного, юридичного факультетів і факультету конструювання та дизайну, які підготували тези та презентації. Доповіді студентів викликали особливе зацікавлення серед присутніх, оскільки вирізнялися оригінальністю й новизною інформації, значущістю ідей та високим рівнем узагальнення. Цікавими та змістовними були виступи таких студентів: Токарєва Г. (факультет конструювання та дизайну) – доповідь на тему «Рецензія як аналітичний та науковий жанр», Червонної В., Ковніра Є. (юридичний факультет) – «Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській мові», Бамбузи К., Мартьянової А. (юридичний факультет) – «Мовні девіації в нормативно-правових актах»» (наук. кер. доц. Личук М.І.); Євтушенка О. (юридичний факультет) – «Маніпуляції в комунікативній поведінці» (доц. Семашко Т.Ф.); Петрушко Х. (гуманітарно-педагогічний факультет) – «Теморематичні функції англійських артиклів та їх відображення в українській мові» (доц. Сидорук Г.І.).

Вітаємо студентів із дебютом на Всеукраїнській науковій студентській конференції і зичимо всіляких успіхів та творчого натхнення у подальшій науковій діяльності. 


Семашко Т. Ф., Личук М. І,
кафедра української та класичних мов

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій