Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України обговорювали студенти

6 грудня 2017 року

     На економічному факультеті пройшла 71-ша науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України», яка зібрала більше 330 учасників. Юних науковців вітав декан факультету Анатолій Діброва, який представив доповідь про сучасні проблеми аграрного сектору економіки.

 

     Перша секція «Організаційно-економічні засади ефективного розвитку агробізнесу» працювала під керівництвом професора Олександра Єрмакова. 60 студентів разом з керівниками підготували тези за результатами проведених досліджень, 20 з них представили свої напрацювання у вигляді доповідей. Теми охоплювали соціальні, економічні, організаційні і навіть психологічні аспекти розвитку аграрного бізнесу України. І оскільки доповіді були різнопланові та на актуальну тематику визначити переможців було досить складно.

 

     У результаті диплом за 1-ше місце отримала студентка 4-го курсу напрямку «Економіка підприємтсва» Яна Баранова з доповіддю «Соціально-економічні аспекти оплати праці» (керівник – доц. Балан О.Д.), 2-ге – магістри Маргарита Демиденко з доповіддю «Організація та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва» (науковий керівник – доц. Коновал І.А.) та Андрій Семінський з доповіддю «Тенденції розвитку ринку органічної продукції» (науковий керівник – проф. Рогач С.М.), 3-тє – магістри Тетяна Мельник з доповіддю «Стратегія ефективного розвитку підприємницької діяльності аграрних формувань у сфері виробництва цукрових буряків» (науковий керівник – доц. Радько В.І.) і Світлана Моргун з доповіддю «Цінова конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств» (науковий керівник – доц. Степасюк Л.М.) та студентка 3-го курсу скороченого терміну навчання Анастасія Шихненко з доповіддю «Розвиток соціально-трудових відносин у сільському господарстві» (керівник – доц. Ланченко Є.О.).

 

 

     Секційне засідання «Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрної сфери України» проходило під керівництвом професора Надії Миколаївни Давиденко. Участь у ньому взяли понад 120 студентів. Жваву дискусію вели щодо питань державних та корпоративних фінансів, інвестиційної привабливості, банківської діяльності, страхування, фондового ринку, оподаткування та бюджетної системи.

     На секційному засіданні виступили 20 студентів, які розглянули питання державних фінансів, корпоративних фінансів, інвестиційної привабливості, банківської діяльності, страхування, фондового ринку, оподаткування та бюджетної системи. Була досить жвава дискусія: доповідачі охоче відповідали на поставленні запитання, відстоювали власну думку, аргументуючи її результатами досліджень.

 

 
 

    За результатами 1-ше місце отримала студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси i кредит» Ілона Бойченко (доповідь «Венчурне фінансування інноваційного розвитку в Україні», керівник доц. Скрипник Г.О.), 2-ге – магістр Вікторія Волянська («Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємством», науковий керівник проф. Давиденко Н.М.) i студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси i кредит» Тетяна Гнатюк («Оподаткування сільського господарства України», науковий керівник доц. Долженко І.І.), 3-тє – магістр Яна Пашук («Схема гарантування кредитів для малих i середніх підприємств аграрної сфери», науковий керівник проф. Олійник-Данн О.О.) і студенти 4-го курсу спеціальності «Фінанси i кредит» Вікторія Борсукевич («Розвиток особистого страхування в Україні», науковий керівник доц. Мамчур Р.М.) та Тетяна Черкас («Вплив оподаткування на економічну діяльність сільськогосподарських підприємств», науковий керівник доц. Долженко І.І.).     

     Засідання секції «Облік, оподаткування, контроль та аналіз в забезпеченні розвитку конкурентоспроможної економіки» відкрили завідувачі кафедр Євгенія Калюга (обліку та оподаткування) і Василь Савчук (статистики та економічного аналізу). З вітальним словом та побажаннями подальших успіхів у навчанні та отриманні нових наукових здобутків виступила менеджер зі зв’язків із громадськістю газети «Все про бухгалтерський облік» Ольга Стужук.

     Робота секції була продовжена доповідями студентів, в яких порушувалися актуальні питання розвитку обліку, оподаткування, аналізу та контролю в Україні та за кордоном. Загалом у роботі секції взяли участь 130 студентів. За результатами диплом за 1-ше місце отримала Юлія Загорійчук (науковий керівник проф. Калюга Є.В.), 2-ге – Оксана Гнесь (науковий керівник доц. Собченко Т.С.), Оксана Кивель (науковий керівник доц. Кузик Н.П.) і Анна Намазило (науковий керівник проф. Калюга Є.В.), 3-тє – Аліна Білошапка (науковий керівник доц. Ганяйло О.М.), Наталія Борисенко (науковий керівник доц. Чухліб А.В.), Анна Костюк (науковий керівник доц. Гуренко Т.О.) і Юлія Шендерівська (науковий керівник проф. Калюга Є.В.).

     На секції «Розвиток аграрної політики України в умовах інтеграційних процесів» свої доповіді представили 15 студентів, а в цілому у роботі взяли участь більше 60 студентів спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Прикладна економіка». Підсумовуючи результати, керівник секції професор Наталія Вдовенко вручила диплом за 1-ше місце магістру кафедри біржової діяльності і торгівлі Марії Дормі (доповідь щодо питань ціноутворення на ринку соняшника під впливом ф'ючерсних цін), 2-ге – Олегу Тягнирядну та Антону Тригубченку (за доповіді «Сучасні тенденції функціонування міжнародного ринку деривативів» та «Сутнісна різниця інвестиційних і спекулятивних операцій на біржовому фондовому ринку»), 3-тє – Марії Гутман (доповідь «Управління ризиками на біржовому ринку»), Владиславі Кірейцевій («Регулювання земельного ринку Франції» ) та Надії Теслюк («Формування економічного механізму використання земельних ресурсів»).

     Найменшою за чисельністю та наймолодшою за віком учасників була п’ята секція «Математичне моделювання у фахових дослідженнях» та це не вплинуло на активність дискусій та цікавість представлених доповідей. Бажання взяти участь у її роботі виявили й студенти інших факультетів університету. Голова секції доцент Юлія Іванова відзначила дипломами кращі доповіді студентів 1-го курсу: 1-ше місце – Катерина Тягній (науковий керівник доц. Артемчук Л.М.), 2-ге – Анастасія Лісова (науковий керівник доц. Артемчук Л.М.) і Аліна Дібрівна (науковий керівник ст. викладач Арнаута Н.В.), 3-тє – Аліна Васюченко, Анастасія Педоряка і Анастасія Кіча (науковий керівник доц. Артемчук Л.М.).

     Деканат економічного факультету відзначив п’ятірку авторів кращих робіт цінними призами, а всіх учасники отримали збірники друкованих праць та сертифікати учасників.

Альона Гребеннікова,
доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій