Відбулося засідання наукової ради НДІ економіки і менеджменту

21 листопада 2017 року
НДІ економіки і менеджменту

ПРОТОКОЛ  №3

засідання наукової ради НДІ економіки і менеджменту

(2 секція) 20 листопада 2017 р.

 

 

Членів ради – 12 осіб

Присутні – 8 осіб

Порядок денний:

 

1. Слухали: атестація аспірантів та докторантів.

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: затвердити звіти аспірантів та докторантів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. Слухали: про підготовку звітів по наукових дослідженнях (ініціативних та держбюджетних).

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

 

3. Слухали: про реєстрацію НПП НУБіП у науково-метричних базах WoS, Scopus.

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

 

4. Слухали: про підготовку звіту за 2017 р. про виконання Голосіївської ініціативи 2020.

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

 

5. Слухали: про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувачу ступеня доктора філософії Собку І. В. «Формування і функціонування ринку послуг з особового страхування в Україні», спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування. Науковий керівник - д.е.н., професор Худолій Л. М. (підстава витяг з протоколу №4 засідання кафедри фіскальної політики і страхування від 08.11.2017 р.).

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: затвердити тему дисертаційного дослідження здобувачу ступеня доктора філософії Собку І. В. в наступній редакції «Розвиток ринку послуг з особового страхування в Україні».

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. Слухали: про затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранту очної форми навчання кафедри фінансів Кульбач Ю. О. «Управління вартістю агропромислових підприємств», спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування. Науковий керівник - д.е.н., професор Давиденко Н. М. (підстава витяг з протоколу №5 засідання кафедри фінансів від 23.10.2017 р.).

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранту очної форми навчання кафедри фінансів Кульбач Ю. О. «Управління вартістю агропромислових підприємств»

Рішення прийнято одноголосно.

 

7. Слухали: про зміну наукового керівника аспіранту кафедри фінансів 2 року навчання Лейкіну Г.О. Тема дисертаційного дослідження: «Фінансове забезпечення аграрно-промислових формувань». Спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». (підстава витяг з протоколу №2 засідання кафедри фінансів від 14.09.2017 р.).

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: призначити науковим керівником д.е.н., професора Пасічника Ю.В. аспіранту кафедри фінансів 2 року навчання Лейкіну Г.О.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. Слухали: про оголошений МОН України конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету. Кінцевий термін подання  документів в МОН України – 30 листопада 2017 року.

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили:

Рішення прийнято одноголосно.

 

9. Слухали: про продовження ініціативної науково-дослідної теми «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах міжнародної економічної інтеграції» до 2020 р. і призначення керівником д.е.н., професора кафедри обліку та оподаткування Лазаришину Інну Дмитрівну (підстава витяг з протоколу №3 засідання кафедри обліку та оподаткування від 18.10.2017 р.)

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: продовжити ініціативну науково-дослідну тему «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах міжнародної економічної інтеграції» до 2020 р. і призначити керівником д.е.н., професора кафедри обліку та оподаткування Лазаришину Інну Дмитрівну

Рішення прийнято одноголосно.

 

10. Слухали: про продовження терміну виконання наукової ініціативної теми: «Фінансова політика сталого розвитку сільських територій» до 31 грудня 2018 р. Науковий керівник к.е.н., доцент Долженко І. І. (підстава: витяг з протоколу № 4 засідання кафедри фіскальної політики і страхування від 08 листопада 2017 року.)

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: продовжити термін виконання наукової ініціативної теми: «Фінансова політика сталого розвитку сільських територій» до 31 грудня 2018 р. Науковий керівник к.е.н., доцент Долженко І. І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

11. Слухали: про лист МОН України «Про формування міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2018 році» (терміново подати перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених за вказаними формами 1, 2 на електронну адресу [email protected]).

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: подати перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених за вказаними формами 1, 2.

Рішення прийнято одноголосно.

 

12. Слухали: про участь у І Міжнародній науково-практичній відео-онлайн конференції «Інновації в освіті, науці та виробництві», що проводиться ВП «Мукачівський аграрний коледж» 23-24 листопада 2017 року.

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: активізувати підготовку матеріалів до конференції

Рішення прийнято одноголосно.

 

13. Слухали: про рекомендацію до друку монографії «Продовольча безпека України: якісний вимір», підготовлену к.е.н. Ю.В. Забарною та к.е.н., доцентом кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності О.М. Файчуком. Рецензенти: д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «Інститут аграрної економіки» Шпичак О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету Нестеренко С.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи НУБіП України Олійник-Данн О.О. (підстава: витяг з протоколу № 4 засідання кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності від 08 листопада 2017 року.)

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: рекомендувати до друку монографію «Продовольча безпека України: якісний вимір», підготовлену к.е.н. Ю.В. Забарною та к.е.н., доцентом кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності О.М. Файчуком. Рецензенти: д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «Інститут аграрної економіки» Шпичак О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету Нестеренко С.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи НУБіП України Олійник-Данн О.О.

Рішення прийнято одноголосно.

 

14. Слухали: про рекомендацію до друку монографії «Дослідження кон’юнктури ринків агропродовольчої продукції». Колектив авторів: д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Буряк Р.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Кузьменко С.В. Рецензенти: д.е.н., професор Єрмаков О.Ю, д.е.н., професор Россоха В.В., д.е.н., доцент Чорнодід  І.С. (підстава витяг з протоколу №3 засідання кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі від 3.10.2017 р.).

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: рекомендувати до друку монографію «Дослідження кон’юнктури ринків агропродовольчої продукції». Колектив авторів: д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Буряк Р.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності  Кузьменко С.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

15. Слухали: про рекомендацію до друку монографії “Удосконалення методичного інструментарію маркетингової діяльності підприємств агропромислового комплексу України. Тенденції розвитку”. Колектив авторів кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі: д.е.н., професор Ларіна Я.С., д.е.н., доцент Буряк Р.І., к.е.н., професор Луцій О.П., к.е.н., доцент Бабічева О.І., к.е.н., доцент Рябчик А.В., к.е.н., доцент Гальчинська Ю.М., к.е.н., старший викладач Четверик О.В., аспірант Руденко М.М., аспірант Чернявський І.Ю. Рецензенти: к.е.н., професор Пилипчук В.П., д.е.н., професор Гудзинський О.Д.,  д.е.н., професор  Россоха В.В. (підстава витяг з протоколу №3 засідання кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі від 3.10.2017 р.).

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: рекомендувати до друку монографію “Удосконалення методичного інструментарію маркетингової діяльності підприємств агропромислового комплексу України. Тенденції розвитку”. Колектив авторів кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі: д.е.н., професор Ларіна Я.С., д.е.н., доцент Буряк Р.І., к.е.н., професор Луцій О.П., к.е.н., доцент Бабічева О.І., к.е.н., доцент Рябчик А.В., к.е.н., доцент Гальчинська Ю.М., к.е.н., старший викладач Четверик О.В., аспірант Руденко М.М., аспірант Чернявський І.Ю. Рецензенти: к.е.н., професор Пилипчук В.П., д.е.н., професор Гудзинський О.Д.,  д.е.н., професор  Россоха В.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

16. Слухали: про рекомендацію до друку монографії «Маркетингові аспекти досягнення конкурентоспроможності на ринку молока і молочної продукції: теорія, проблеми, рішення». Автори: к.е.н., доцент Бабічева О.І., к.е.н., доцент Рябчик А.В., к.е.н., доцент Барилович О.М. Рецензенти: д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Київського національного лінгвістичного університету Смагін В.Л., д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Академії праці, соціальних відносин і туризму Корчинська О.А. . (підстава витяг з протоколу №3 засідання кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі від 3.10.2017 р.)

Доповідав  директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря М.П.

Ухвалили: рекомендувати до друку монографію «Маркетингові аспекти досягнення конкурентоспроможності на ринку молока і молочної продукції: теорія, проблеми, рішення». Автори: к.е.н., доцент Бабічева О.І., к.е.н., доцент Рябчик А.В., к.е.н., доцент Барилович О.М.

 

 

Голова наукової ради,

директор НДІ                                                                              М. П. Талавиря

 

Секретар  наукової  ради                                                          В. В. Байдала

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)