Захист дисертації Хоменка Ярослава Васильовича на тему: «Науково-експериментальне обґрунтування технології дот-імуноаналізу за бруцельозу та лейкозу великої рогатої худоби»

20 грудня 2017, 13:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Хоменка Ярослава Васильовича
на тему: «Науково-експериментальне обґрунтування технології дот-імуноаналізу
за бруцельозу та лейкозу великої рогатої худоби»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія,
інфекційні хвороби та імунологія»
.

 

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Скибіцький Володимир Гурійович, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Прискока Віктор Андрійович, завідувач сектору прогнозування науково-дослідного відділу епізоотологічного моніторингу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Міністерства аграрної політики та продовольства України

кандидат ветеринарних наук, доцент Радзиховський Микола Леонідович, доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)