Аналітичний центр "Нова економіка"

15 листопада 2017 року
НДІ економіки і менеджменту

 

 

Міжнародна

науково-практична конференція

для студентів, аспірантів та молодих учених

м. Київ 24-25 листопада 2017 року

 

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ
НА МОДЕРНІЗАЦІЮ
І СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Міжнародна науково-практична конференція

для студентів, аспірантів та молодих вчених

м. Київ 24-25 листопада 2017 року

 

«СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ
НА МОДЕРНІЗАЦІЮ І СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ»

 

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Інновації та інвестиційна діяльність

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

10. Гроші, фінанси і кредит

11. Фінанси та податкова політика

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

13. Статистика

14. Маркетинг

15. Сучасний менеджмент

16. Логістика та транспорт

 

Форма участі: дистанційна.

Офіційні мови конференції:

українська, англійська та російська.

 

Умови участі у конференції:

до 22 листопада (включно) надіслати на електронну адресу: [email protected]

·  тези доповіді українською, російською чи англійською мовою;

·  відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Васильєв В.Д._Квитанція)

·  заповнити анкету учасника на сайті Аналітичного центру «Нова Економіка»

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ ОН-ЛАЙН

 

Вартість участі – 135 грн.

Для того, щоб отримати всю необхідну інформацію та взяти участь у конференції, просимо звернутися до секретаря по електронній пошті [email protected]

або за телефоном (066) 999-20-81

 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

· обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx;

· шрифт – Times New Roman, розмір – 14;

· 1,5 міжрядковий інтервал;

· абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

o   напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді;

o   прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний);

o   посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання;

o   місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив);

o   назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний);

o   текст.

Приклад:

Економічна теорія

Васильєв В.Д.

аспірант кафедри менеджменту

Київський інститут міжнародних відносин

м. Київ, Україна

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

• Сторінки не нумеруються.

• Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв В.Д._Тези)

• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:».          У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115].

• Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

• Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення, до розгляду не приймаються.

 

 

 

Аналітичний центр «Нова Економіка»

01103, м. Київ-103, а/с 40

Web: www.nef.kiev.ua

E-mail: [email protected]

Tel.: +38 066-999-20-81

Форма участі: дистанційна.

Офіційні мови конференції:

українська, англійська та російська.

 

Умови участі у конференції:

до 22 листопада (включно) надіслати на електронну адресу: [email protected]

·  тези доповіді українською, російською чи англійською мовою;

·  відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Васильєв В.Д._Квитанція)

·  заповнити анкету учасника на сайті Аналітичного центру «Нова Економіка»

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ ОН-ЛАЙН

 

Вартість участі – 135 грн.

Для того, щоб отримати всю необхідну інформацію та взяти участь у конференції, просимо звернутися до секретаря по електронній пошті [email protected]

або за телефоном (066) 999-20-81

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015