Проведено загальноуніверситетську конференцію для студентів магістратури 2-го року навчання спеціальності «Право»

13 листопада 2017 року

     9-10 листопада на юридичному факультеті проведена загальноуніверситетська конференція для студентів магістратури 2-го року навчання спеціальностей «Земельне право», «Суд. Адвокатура. Прокуратура» на якій були представлені результати досліджень магістрів.
     Студенти дуже відповідально віднеслися до підготовки постерів та проявили творчий підхід. Кожна із представлених робіт має свій індивідуальний характер та актуальність, чітку структуру та порівняльний аналіз із застосуванням чинного законодавства. Студенткою Бар’як Ілоною (науковий керівник д.ю.н.,проф. Єрмоленко В.М.) була підготовлена робота «Правовий режим земель об’єднаних територіальних громад». Актуальність цієї теми полягає в тому, що у ході децентралізації влади виникла нагальна потреба врегулювати земельні відносини, що виникли в процесі об’єднання територіальних громад.

    Студенткою Голуб Світланою (науковий керівник – проф. Єрмоленко В.М.) підготовлена робота «Правове регулювання ринку земель в Україні та Словаччині». Актуальність теми полягає в тому, що проведення тривалої земельної реформи в Україні не призвело до формування цивілізованого ринку землі, внаслідок чого велика кількість землевласників не може повноцінно реалізувати своє право власності, натомість така сусідня країна як Словаччина спромоглася за 20 років створити ефективний та прозорий ринок земель, в тому числі земель сільськогосподарського призначення.

    Студенткою Берендою Крістіною (науковий керівник – ст. викладач Кулинич О.П.) спрезентована робота «Правове забезпечення землеустрою». У зв’язку з проведенням земельно-реєстраційної реформи в Україні, яка частково полягає у запровадженні Державного земельного кадастру, виникла необхідність підвищення ефективності правового регулювання виконання робіт із землеустрою з метою належного гарантування прав власників земельних ділянок.

    Студент Федчун Андрій (науковий керівник – доц. Слюсаренко С.В.) підготував роботу «Правові засади державного фінансового контролю». Ефективна система державного фінансового контролю є необхідним атрибутом сучасної демократичної держави, запорукою ефективності використання державних фінансових ресурсів. На сьогодні в Україні ця сфера набула особливого значення. Насамперед це обумовлено тим, що Україна фактично виживає в умовах, коли протиправно відокремлена частина її території, зокрема йдеться про Автономну Республіку Крим. Крім того, тривають незаконні бойові дії на території Луганської та Донецької областей. За таких умов особливого значення набуває контроль за ефективним та раціональним використанням державних коштів. Неприпустимим є нераціональне, неефективне їх використання. Основним інструментом у сфері контролю за державними фінансами, безперечно, є державний фінансовий контроль.

    Коломієць Яна (науковий керівник – доц. Улютіна О.А.) підготувала презентаційний матеріал до теми «Правові засади діяльності Вищої ради правосуддя». Її актуальність полягає в дослідженні проблем організації й діяльності відносно нового державного інституту – Вищої ради правосуддя. Адже гарантування громадянам права на розгляд їх справ компетентним, незалежним і неупередженим судом потребувало створення органу, який взяв би на себе відповідальність за формування високопрофесійного суддівського корпусу.

     Шаня Денис (науковий керівник – доц. Артеменко О.В.) підготував тему «Юридична відповідальність за протиправні діяння у сфері використання комп’ютерів». Актуальність дослідження зумовлена всебічним розвитком та популяризацією комп’ютерів і мереж електрозв’язку, використання яких сягнуло достатнього розмаху особами, діяння яких законодавець визначає як протиправні. Незважаючи на достатню кількість науково-практичних напрацювань з відповідних питань, існує реальна потреба вдосконалення системи юридичної відповідальності.

     Проблеми, над якими працювали магістри, є актуальними та різноманітними, тому заслуговують на увагу. Магістри продемонстрували високий рівень володіння матеріалом, легко відповідали на питання, які виникали в ході дискусії. Члени комісії відмітили сильні сторони проектів, вказали на певні недоліки та дали ґрунтовні поради щодо їх усунення.

     Загалом усі присутні зійшлись на думці, що такі конференції дозволять підвищити рівень дипломних проектів та допоможуть магістрам краще підготуватись до захисту.

Олена Улютіна,
заступник декана юридичного факультету

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)