Захист дисертації Маринюка Миколи Олександровича на тему: «Профілактика ранніх імунодефіцитів за ліпосомної корекції становлення колострального імунітету в організмі новонароджених телят»

30 листопада 2017, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Маринюка Миколи Олександровича
на тему: «Профілактика ранніх імунодефіцитів за ліпосомної корекції
становлення колострального імунітету в організмі новонароджених телят»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин».

 

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НААН Цвіліховський Микола Іванович, декан факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Слівінська Любов Григорівна, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

доктор ветеринарних наук, доцент Шарандак Павло Васильович, доцент кафедри терапії та клінічної діагностики Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)