На гуманітарно-педагогічному факультеті обговорили результати проекту «Англійська мова для університетів»

16 жовтня 2017 року

     12 жовтня на базі гуманітарно-педагогічного факультету відбувся науково-методичний семінар за результатами проекту «Англійська мова для університетів», проведеного під егідою Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України для викладачів кафедр іноземних мов. Безперечна актуальність та цінність проведеного семінару, організованого науково-педагогічними працівниками гуманітарно-педагогічного факультету, обумовлена його спрямованістю на усвідомлення студентами та викладачами університету необхідності та важливості підвищення якості вивчення та викладання англійської мови в університетах Україні.

     Під час проведення семінару викладачі кафедр романо-германських мов і перекладу, англійської філології та англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей взяли активну участь в обговоренні результатів проекту «Англійська мова для університетів» та публікації «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови». З розвитком економічних, політичних і культурних взаємовідносин між Україною та іншими країнами Європи виникли сприятливі умови для обміну студентів, організації спільних наукових досліджень у різних галузях, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, педагогів і студентів у проектах міжнародних організацій та співтовариств.

     З огляду на це, цілком зрозуміло, що саме зараз соціальне замовлення висуває нові вимоги до навчального процесу вищих навчальних закладів, метою якого є формування й розвиток творчої, соціально адаптованої особистості, яка вільно володіє іноземною мовою і здатна на взаємодії з носіями різних мов. Добре відомо, що вивчення іноземної мови в сучасних вищих навчальних закладах має певну специфіку, зокрема, недостатня кількість кредитів, відведених навчальними програмами на вивчення цієї дисципліни; різний рівень підготовки студентів; зміст навчального матеріалу, який не враховує попередній досвід студентів, їхні потреби в навчанні та кінцеві результати. Саме тому забезпечення високого рівня мотивації вивчення іноземної мови у студентів потребує використання таких форм, методів і засобів навчання, що забезпечують ефективне оволодіння студентами знаннями й уміннями з іноземної мови для виявлення ними самостійності, ініціативності та творчості.

Н. Арістова,
завідувач кафедри англійської філології,
І. Гриценко,
старший викладач кафедри
романо-германських мов і перекладу

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015