Захист дисертації Ліхтер Мар’яни Павлівни на тему: «Еколого-правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення в Україні»

30 жовтня 2017, 13:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Ліхтер Мар’яни Павлівни
на тему: «Еколого-правове забезпечення санітарно-епідемічного
благополуччя населення в Україні»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право»
.

 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Костицький Василь Васильович, професор кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук, професор Каракаш Ілля Іванович, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)