Захист дисертації Радченко Олени Юріївни на тему: «Адміністративно-правове забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг»

30 жовтня 2017, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Радченко Олени Юріївни
на тему: «Адміністративно-правове забезпечення захисту прав
споживачів фінансових послуг»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право».

 

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Крегул Юрій Іванович, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, доцент Піддубний Олексій Юрійович, завідувач кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук, доцент Сарана Сергій Володимирович, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)