Засідання наукової ради НДІ економіки і менеджменту

28 вересня 2017, 13:59
НДІ економіки і менеджменту

Відбулося засідання наукової ради НДІ економіки і менеджменту

27 вересня 2017року


Порядок денний:

 

1.                  Слухали: звіт про виконання науково-дослідної роботи за ІІІ квартал 2017 р. на тему «Напрями формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні». Керівник теми: д.е.н., професор Вдовенко Н.М.

Ухвалили: звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Напрями формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні».

Результати голосування: за – __осіб, проти - ___, утримались –.

2.                  Слухали: звіт про виконання науково-дослідної роботи за ІІІ квартал 2017 р. на тему «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції». Керівник теми: д.е.н., професор Забуранна Л.В.

Ухвалили: звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції».

Результати голосування: за – __осіб, проти - ___, утримались –.

3.                  Слухали: звіт про виконання науково-дослідної роботи за ІІІ квартал 2017 р. на тему «Розробка новітньої концепції економічної безпеки держави на основі самодостатності територіальних громад». Керівник теми: д.е.н., професор Терещенко В.К.

Ухвалили: затвердити звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Розробка новітньої концепції економічної безпеки держави на основі самодостатності територіальних громад»

Результати голосування: за – __осіб, проти - ___, утримались –.

4.   Слухали: повторний розгляд дисертаційної роботи Морозюк Наталії Володимирівни на тему: «Організаційно-економічні засади системи забезпечення сталого розвитку сільських територій», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Науковий консультант д.е.н., професор кафедри економіки праці та соціального розвитку Терещенко В. К.

Рецензенти: д.е.н, професор Галушко В.П., д.е.н, професор Мостенська Т.Л., д.е.н, професор Діброва А.Д.

(Розширений протокол попереднього розгляду дисертації додається у справу здобувача).

Ухвалили: рекомендувати дисертаційну роботу Морозюк Наталії Володимирівни на тему: «Організаційно-економічні засади системи забезпечення сталого розвитку сільських територій», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», до прилюдного захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради.

Результати голосування: за – __осіб, проти - ___, утримались –.

5. Слухали: розгляд дисертаційної роботи Нікітченко Тетяни Олександрівни на тему: «Управління системними змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Науковий керівник д.е.н., професор Гудзинський О.Д.

Рецензенти: д.е.н. Ільчук М. М., д.е.н. Мостенська Т. Л.

(Розширений протокол попереднього розгляду дисертації додається у справу здобувача.)

Ухвалили: рекомендувати дисертаційну роботу Нікітченко Тетяни Олександрівни на тему: «Управління системними змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», до прилюдного захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради.

Рішення прийнято одноголосно.

6.  Слухали: про рекомендацію до друку монографії «Розвиток біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках» підготовлену авторами Солодкий М.О., Яворська В.О., Кравченко А.С. Рецензенти: д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного центру «Інститут аграрної економіки» Шпичак О.М., д.е.н.,професор, проректор з навчальної та наукової роботи Київського кооперативного інституту бізнесу і права Охріменко І.В.; д.е.н., професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі НУБіП України  Резнік Н.П. (підстава: витяг із протоколу №1 засідання кафедри біржової діяльності і торгівлі економічного факультету НУБіП України від 06 вересня 2017 р.)

Доповідач: директор НДІ Талавиря М.П.

Ухвалили: рекомендувати до друку колективну монографію «Розвиток біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках», підготовлену авторами: Солодкий М.О., Яворська В.О., Кравченко А.С.

Рішення прийнято одноголосно.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015