Навчально-методична рада університету затвердила орієнтовний перелік документів кафедри

25 вересня 2017 року

      Кафедра є основним структурним підрозділом університету, який провадить освітню, методичну та наукову діяльність. На засіданні навчально-методичної ради університету розглянуто та затверджено орієнтовний перелік документів, що забезпечують роботу кафедри.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ КАФЕДРИ 

Назва документу

1.

Організаційні матеріали роботи кафедри:

1.1. План роботи на навчальний рік (за підписом зав. кафедри).

1.2. Протоколи засідання кафедри (за підписом завідувача та секретаря кафедри).

1.3. Індивідуальні плани роботи НПП.

1.4. Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів.

1.5. Табелі обліку роботи НПП і навчально-допоміжного персоналу (ел. варіант).

1.6. Накази, розпорядження, нормативні документи.

1.7. Рішення та рекомендації вчених рад з питань діяльності кафедри.

1.8. Графік і журнал взаємно відвідування занять.

1.9. Графік відпусток НПП і навчально-допоміжного персоналу.

2.

Організація навчального процесу на кафедрі:

2.1.       Витяг з навчальних планів навантаження кафедри.

2.2.             Розподіл годин за всіма видам робіт НПП на навчальний рік.

2.3.             Розклад занять НПП.

2.4.        Журнали реєстрації виконання і здачі лабораторних робіт НПП.

2.5.             Графік чергувань  НПП.

2.6.             Журнал обліку виконання навчального навантаження НПП.

2.7.             Звіти НПП та кафедри з навчальної роботи за навчальний рік (форма № 56).

3.

Наукова робота кафедри:

3.1.             Виконання НДР (держбюджет, бізнес).

3.2.             Звіти з наукової роботи.

3.3.             Плани занять студентських наукових гуртків та звіти про їх роботу.

3.4.             Індекс h (Scopus, Google Scholar).

3.5.             Публікації в Scopus (видано, подано до друку).

3.6.             Паспорт наукової лабораторії.

3.7.             Матеріали атестації аспірантів.

4.

Навчально-методичні комплекси дисциплін, закріплених за кафедрою:

4.1.       Робоча програма навчальної дисципліни та її електронна версія на сайті кафедри.

4.2.       Електронний навчальний курс дисципліни на платформі http://elearn.nubip.edu.ua/.

4.3.     Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали щодо вивчення дисциплін та їх електронні версії в електронній бібліотеці НУБіП України.

4.4.       Програма практики дисципліни (у разі наявності в навчальному плані).

5.

Матеріали дипломного проектування (у разі наявності в навчальному плані):

5.1.             Програма переддипломної практики.

5.2.             Тематика випускних бакалаврських і магістерських робіт.

5.3.             План випускної роботи та методичні рекомендації з її написання.

6.

Зв’язки кафедри з виробництвом:

6.1.        План підвищення кваліфікації НПП та їх звіти.

6.2.             Матеріали, що відображають зв’язки кафедри з виробництвом.

7.

Профорієнтаційна робота кафедри:

7.1. План проведення профорієнтаційної роботи й роботи з випускниками.

7.2. Матеріали проведення профорієнтаційної роботи.

8.

Виховна робота:

8.1. Журнали наставників академічних груп.

9.

Перелік матеріально-технічного забезпечення кафедри.

10.

Архів кафедри:

10.1.          Екзаменаційні та залікові відомості (копія – один примірник).

10.2.          Акти передачі матеріалів кафедри до архіву університету.

 

    Перелік містить десять окремих груп документів, у тому числі матеріали щодо організаційного забезпечення роботи кафедри, навчального процесу, наукової й навчально-методичної роботи, матеріально-технічного забезпечення.

Лариса Кліх,
начальник навчально-методичного відділу університету

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook