Якісне навчання - мета факультету ветеринарної медицини

25 вересня 2017 року

19–22 вересня 2017 року на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України відбулася зустріч керівництва зі студентами 2, 3 та 4 курсів, де розглядались питання організації навчального процесу, практичної підготовки,  рейтингу студентів,  стипендільного забезпечення, культурно-масової та спортивно-масової роботи, а також соціально-побутові умови проживання в гуртожитку №6. Участь у зборах прийняли студенти усіх груп та їх наставники, декан факультету Микола Цвіліховський, заступники декана Василь Данілов, Сергій Деркач, Юрій Жук.

Декан факультету Микола Цвіліховський зупинився на основних досягненнях студентів у минулому навчальному році, а також на проведеній роботі для початку нового навчального року. Зокрема, акцентувалось на тому, що вчасно підготовлені усі навчальні та лекційні аудиторії, пофарбовані та полакові загальні приміщення та коридори, закуплене обладнання для покращення практичної підготовки студентів, встановлені вхідні двері у гуртожитку №6 та ворота корпусу №12.

Декан факультету запевнив студентів, що і в подальшому робота керівництва факультету та кафедр буде спрямована на покращення матеріально-технічної бази та підвищення якості навчального процесу.


Заступник декана Василь Данілов прозвітував про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р., були визначені причини не досить високої успішності студентів, особливо молодших курсів, а також визначені стратегічні шляхи усунення недоліків та покращення успішності. Він детально зупинився на основних положеннях організації навчального процесу в НУБіП України та здачі заліків і екзаменів. Він зазаначив, що нормативно-правовою базою організації навчального процесу в університеті є Закон України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у НУБіП України (затверджене вченою радою НУБіП України 27.03.2015 р., протокол №8), освітньо-професійні програми підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів.

У виступі Василя Данілова ще раз були висвітлені загальні положення, види та форми контролю знань студентів, порядок допуску студентів до екзаменаційних сесій, порядок складання екзаменів і заліків, порядок ліквідації академічної заборгованості тощо. Заступник декана Юрій Жук проінформував студентів про графік навчальних практик та практичну підготовку у НДГ університету, яка розпочинається уже на 4 курсі з 9 жовтня 2017 року.


Заступник декана факультету Сергій Деркач у своєму виступі зупинився на порядку та правилах призначення академічних та соціальних стипендій певним категоріям студентів та правилах проживання і поведінки у навчальних корпусах університету та гуртожитку №6.

У виступі Сергія Деркача особливий акцент був зроблений на те, що студенти, які навчаються за державним замовленням, отримують стипендію в залежності від рейтингу до 45 %, а рейтинг складається на 90 % від успішності студентів (заліки, екзамени, курсові роботи, навчальні практики) та 10 % від громадської участі (члени громадських організацій в гурожитку та факультеті, участь у спортивно-масовій та культурно-масовій роботі, наукових гуртках тощо). Він зазначив категорії студентів, яким надано право на отримання соціальних (пільгових) стипендій.
Після виступів декана та заступників декана факультету студенти задали ряд запитань, на які отримали вичерпні відповіді.

 

Заступники декана Василь Данілов, Юрій Жук


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015