Факультет тваринництва та водних біоресурсів: співпраця інституту кураторів і студентів у дії

14 вересня 2017 року

     Для того, щоб університет не лише надавав знання студентам, а також здійснював виховну роль, формував у них сумлінне ставлення до навчання та праці, сприяв подальшій професійній підготовці, потрібна постійна робота з молоддю. На факультеті тваринництва та водних біоресурсів, окрім декана та його заступників, цю функцію виконують наставники груп. Куратор академічної групи є головною ланкою у відносинах професорсько-викладацького складу і ректорату зі студентами та їх батьками. Він має допомагати студентам пізнавати й шанувати традиції і статут вищого навчального закладу, швидше адаптуватися в ньому. Робота з батьками теж є обов'язком куратора: контакт із групою неможливий без знання сімейних умов, родинних стосунків тощо. Тож беззаперечним є той факт, що інститут кураторів вишу є необхідним для навчання, виховання і розвитку студентів.

     Під час зустрічі наставники студентів скороченого терміну першого року навчання (1 та 2 груп) Лариса Коропець та Наталія Кос ознайомили їх з історією університету та факультету, організацією навчального процесу в НУБіП України, правилами проживання в гуртожитку. Було узгоджено та складено план виховної роботи на навчальний рік на основі концепції виховної системи навчального закладу, планом загальних заходів студентського активу університету, а також особливостей складу групи.

     У групах провели анкетування студентів щодо виявлення організаторських, спортивних та мистецьких здібностей з метою залучення їх до участі у громадському житті, як факультету, так і університету.

     Такі зустрічі, які проходять зі студентами регулярно, будуть виховувати у них духовні та моральні якості, сприятимуть їх самовихованню, розвитку почуття відповідальності та людяності, що у цілому позитивно вплине на формування професійних якостей.

Т. Антонюк,
доцент кафедри технологій
виробництва молока та м’яса

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій