Відбулися настановчі збори студентів І курсу факультету ветеринарної медицини

12 вересня 2017, 9:10

11 вересня 2017 року на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України відбулися настановчі збори студентів І курсу двох спеціальностей: ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Участь у зборах прийняли студенти усіх 10-и груп та їх наставники, декан факультету Микола Цвіліховський, заступники декана Василь Данілов, Сергій Деркач, Юрій Жук. На початку зборів декан факультету, академік НААН України Микола Цвіліховський поцікавився у студентів: «Як справи і враження після тижневого перебування і навчання в НУБіП України та на факультеті». Одноголосно була позитивна відповідь і студенти приємно були вражені як матеріально-технічною базою факультету, так і чуйним, доброзичливим ставленням викладачів до студентів. Студенти відмічали відмінну готовність навчального корпусу до занять, де майже усі приміщення полаковано та пофарбовано, встановлені вхідні ворота перед корпусом та вхідні сучасні двері в гуртожиток №6, емблему факультету, якісну підготовку фахівців ветеринарної медицини, починаючи з фундаментальних та природничо-гуманітарних дисциплін: історія української державності, англійська мова, неорганічна хімія, біофізика, латинська мова, анатомія тощо.


Але ж, основне було попереду. І на розгляді зборів ставились основні питання щодо організації навчального процесу в НУБіП України і зокрема, на факультеті ветеринарної медиицни та ознайомлення з положенням про заліки і екзамени; порядком призначення та оформлення академічних та соціальних стипендій; визначення рейтингу студента, правила проживання та поведінки у гуртожитку №6 та у навчальних корпусах університету. Все це (порядок зборів) озвучив декан факультету Микола Цвіліховський.


Заступник декана Василь Данілов детально зупинився на основних положеннях організації навчального процесу та здачі заліків і екзаменів. Зокрема, акцент був зроблений на те, що нормативно-правовою базою організації навчального процесу в університеті є Закон України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у НУБіП України (затверджене вченою радою НУБіП України 27.03.2015 р., протокол №8), освітньо-професійні програми підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів. У виступі Василя Данілова були висвітлені загальні положення, види та форми контролю знань студентів, порядок допуску студентів до екзаменаційних сесій, порядок складання екзаменів і заліків, порядок ліквідації академічної заборгованості тощо. Після виступу заступника декана Данілова В.Б. були задані ряд запитань, на що студенти отримали вичерпні відповіді.


Заступник декана факультету Сергій Деркач та заступник голови студентської організації Ніла Січак у своїх виступах зупинились на порядку та правилах призначення академічних та соціальних стипендій певним категоріям студентів. Зокрема, на факультет у 2017 році вступили 7 студентів з категорій діти-сироти та 8 осіб інших пільгових категорій. У виступах Сергія Деркача та Ніли Січак особливий акцент був зроблений на те, що студенти, які навчаються за державним замовленням отримують стипендію в залежності від рейтингу до 45 % контингенту і цей рейтинг складається на 90 % від успішності студентів (заліки, екзамени, курсові роботи, навчальні практики тощо) та 10 % від громадської участі (члени громадських організацій в гурожитку та факультеті, участь у спортивно-масовій та культурно-масовій роботі, наукових гуртках тощо). Заступник декана Сергій Деркач зазначив категорії студентів, яким надано право на отримання соціальних стипендій в розмірі 1000 грн.


Підсумовоючим акордом настановчих зборів було те, що керівництвом факультету був запрошений керівник хорової групи народного ансамблю пісні і танцю Колос ім. С. Семеновського Володимир Якимчук, який уважно прослухав усіх студентів на здатність до художньої творчості і відібрав 20 найталановитіших студентів факультету ветерианрної медицини для участі у хоровій групі народного ансамблю.

 

Заступник декана Василь Данілов

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій