Координаційна рада: активно приступаємо до реалізації завдань розвитку науки в університеті

7 вересня 2017 року

     Перше у новому навчальному році засідання координаційної ради з питань науково-технічної діяльності розпочалось з аналізу нагальних завдань, поставлених перед науковою спільнотою університету.

     Про оформлення та зміст індивідуального плану роботи аспіранта, а саме про його навчальну та наукову складові, говорив начальник відділу наукової атестації Сергій Боярчук. Він закцентував увагу на тому, що відповідно до «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми вищого навчального закладу за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження, яка має бути запланована та контролюватися. Відповідно до обговореної форми планування підготовки, аспіранти та докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання, обсяг наукових робіт, форми організації й контролю результатів досліджень, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та докторантурі.

     Було наголошено, що індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. План наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником (консультантом), який здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою вищого навчального закладу за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

     Вкотре про необхідність залучення коштів до спеціального фонду за рахунок співпраці з бізнесом наголосив перший проректор Ігор Ібатуллін. Відзначено, що деякі наукові підрозділи вже виконали та перевиконали план, зокрема Український НДІ сільськогосподарської радіології та НДІ рослинництва та ґрунтознавства, а от іншим, зокрема НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК, треба активніше боротись з нулями у звітній таблиці.

    Начальник планово-фінансового відділу НДЧ Валентина Шостак зазначила, що відчутно зрушився процес по використанню бюджетних коштів, запланованих у 2017 році на придбання матеріалів, обладнання, оплату послуг, відрядження та звернула увагу директорів НДІ, заступників деканів факультетів з наукової роботи на необхідність не збавляти темпу.

     Про роботу студентських наукових гуртків та залучення студентів до науково-дослідної роботи доповіла начальник науково-організаційного відділу НДЧ Вікторія Самсонова. Так, у минулому навчальному році студентство займалося науковою діяльністю у 242 наукових гуртках. У 51, з яких, немає власних web-сторінок, 111 – не прикріпили звіти про результати роботи за минулий рік. Неприємний факт, що чверть гуртків не приймала участь у «Фестивалі студентської науки-2017». Аналіз результатів всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт свідчить, що новий навчальний рік має характеризуватися підвищенням кількості та якості наукових робіт студентів для участі у конкурсах з природничих, технічних та гуманітарних наук. У обговоренні цього питання взяли участь голова Спілки молодих вчених університету Марина Галат та голова Ради аспірантів Оксана Молдавчук.

     Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко повідомив, що Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошено конкурс проектів регіонального розвитку, які, відповідно до окреслених вимог, до 18 вересня необхідно подати до Міністерства освіти і науки України, у сфері управління якого провадить свою діяльність університет, та закликав провідні колективи вчених підготувати перспективні серйозні проекти для участі у конкурсі.
     Також, Володимир Віталійович ознайомив присутніх з планом роботи Вченої ради університету у 2017-2018 навчальному році та необхідності забезпечення високої підготовки наукових доповідей та звітів підрозділів. Було вирішено на наступному засіданні координаційної ради заслухати та обговорити результати наукової роботи колективу під керівництвом професора Віктора Ладиченка у напрямі інформаційно-правового забезпечення екологічної складової національної безпеки України. Викликає схвильованість забезпечення формування збірників і серій наукових видань університету та їхня періодичність відповідно до отриманих свідоцтв й незавершеність реєстрації членів редколегій-рецензентів на сайті Оpen journal system. Було прийнято рішення активізувати роботу у цьому напрямі, а також продовжити роботу щодо діяльності наукових лабораторій.

     Перший проректор Ігор Ібатуллін нагадав очільникам наукових підрозділів про звітну кампанію по НДР за 2017 рік, що невпинно наближається. Вже сьогодні підрозділи університету мають проаналізувати стан виконання науково-дослідних робіт у підрозділах, оцінити та забезпечити відповідність їх результатів запланованим у технічних завданнях. Також, він дав доручення директорам НДІ та заступникам деканів з наукової роботи підвести проміжні підсумки за три квартали цього року щодо кількості вже опублікованих наукових праць у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of Science та кількість поданих статей до них.

     На засіданні було обговорено питання щодо організації науково-технічних заходів й зокрема Міжнародної наукової конференції 23-25 травня 2018 року, присвяченої 120-річчю заснування Університету, формування каталогу інноваційних розробок вчених університету та розглянуті інші питання.

Костянтин Махно,
молодший науковий співробітник
науково-організаційного відділу

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook