Вчені ради факультетів та ННІ розглянули готовність до нового навчального року та схвалили новий освітній курс університету

30 серпня 2017 року

30 серпня 2017 року в усіх без винятку навчально-наукових інститутах та на факультетах відбулися засідання вчених рад. Центральними питаннями порядку денного стали готовність до нового навчального року та завдання перед колективами в контексті нового освітнього курсу університету.

На економічному факультеті за участі ректора університету Станіслава Ніколаєнка пройшло розширене засідання вченої ради.

  

Розпочав його звіт декана Анатолія Діброви про підсумки діяльності колективу за минулий навчальний рік та завдання на рік наступний. Він розпочав з того, що новий курс університету, який обговорювали вчора на вченій раді, ставить нові вимоги як перед студентами, так і викладачами, направлені на постійне підвищення якості освіти. Економічна освіта особливо цього потребує, адже два останні роки вона переживає не найкращі часи. Крім іншого, це пов’язано і з тим, що широку спеціальність «Економіка» так би мовити «здали», і зараз абітурієнти хочуть отримати з усього переліку спеціальність «Міжнародна економіка». У такій ситуації аграрні виші безумовно постраждали.

Декан спинився на вступній кампанії, яка була для факультету непростою. Кожного року кількість школярів, які складають на ЗНО математику зменшується, відповідно і зменшується число абітурієнтів, які можуть претендувати на вступ на економічний факультет. Тому профорієнтаційну роботу потрібно ще більше активізувати, шукати нові форми з тим, аби знаходити свого студента.
Що стосується магістратури, то тут стоїть новий виклик: з наступного року економісти вступатимуть до неї вже з врахуванням ЗНО з іноземної мови. Щоб полегшити бакалаврам цей момент досягнуто домовленості з гуманітарно-педагогічним факультетом: буде організовано курс з вивчення іноземної мови, по закінченню яких студент отримає сертифікат, який дає право на вступ до магістратури.
Середній бал успішності студентства економічного факультету показує, що над мотивацією молоді ще потрібно працювати. За результатами опитування якість навчання за 2016 рік значно зросла, але у 2017 динаміка не змінилася.
Міжнародна діяльність факультету досить активна. Діють програми подвійних дипломів, вчені беруть участь у міжнародних проектах за грантовими програмами, 12 студентів факультету навчаються за кордоном, а 133 – пройшли там практичне навчання.

Серед проблем Анатолій Діброва назвав ще недостатній рівень матеріально-технічної бази (хоча за минулий рік було відремонтовано кілька аудиторій, придбано комп’ютери тощо), необхідність збільшення індексу цитувань вчених у міжнародних наукометричних базах і якість викладання окремих дисциплін. Та незважаючи на всі ці труднощі колектив працює і має безліч планів на навчальний рік. Один з яких зібрати представницький круглий стіл для обговорення проблем економічної галузі та підготовки кадрів для неї.

У обговорення доповіді декана взяли участь завідувачі кафедр Микола Ільчук, Євгенія Калюга, Любов Худолій, Юлія Іванова, голова студорганізації факультету Катерина Дювенжи та інші.

Станіслав Ніколаєнко привітав колектив економічного університету з початком нового навчального року – вже 120-го в історії університету. За цей час з його стін вийшли більше 175 тисяч фахівців. І сьогодні він займає гідне місце серед вишів України: у ТОП 200 піднявся на 8-му сходинку та входить до трійки кращих вишів столиці. За останні три роки відбулися суттєві зміни: оптимізовано апарат управління, науково-дослідні господарства почали приносити прибуток, зроблено численні ремонти корпусів і гуртожитків і нарешті введено в експлуатацію третій корпус.

Наразі формуються нові підходи до організації роботи університету як поліпрофільного вишу з великим потенціалом. Це необхідно для того, щоб залишатися в числі кращих. Адже завдяки ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС разом з позитивами ми отримали ще й потужного конкурента. Зараз у світових трендах розвитку вищої освіти на 2-му місці знаходиться практична підготовка. Тому слід більше уваги приділити саме цій складовій.

Станіслав Ніколаєнко коротко представив напрями реформування НУБіП та підтримав ідею проведення круглого столу за участю науковців, представників уряду, Верховної Ради України і бізнесу для обговорення проблем економічної галузі та освіти.

Вчена рада схвалила звіт декана Анатолія Діброви і затвердила план роботи на 2017/2018 навчальний рік.


Цього дня розширене засідання вченої ради відбулося також на гуманітарно-педагогічному факультеті. І центральним питанням порядку денного на ньому стало підбиття підсумків діяльності колективу за минулий навчальний рік і формулювання цілей на наступний. З огляду на звіт, представлений деканом факультету Василем Шинкаруком, досягнень є чимало, які засвідчують не просто поліпшення основних показників роботи в порівнянні з попереднім роком, а динамічний і цілеспрямований розвиток усього факультету. Серед найвагомішого – чотири ліцензійні справи на підготовку фахівців-гуманітаріїв, три захищених докторських дисертації, збереження контингенту студентів на рівні минулого року, збільшення кількості контрактників, зростання рейтингової оцінки діяльності викладачів факультету, навчання студентів спеціальності «Соціальна робота» за програмою подвійних дипломів, отримання п’ятьма викладачами сертифікатів В2, здобуття переможних і призових місць у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, підготовка і успішне проходження конкурсного відбору на виконання науково-дослідних робіт за рахунок держбюджету. Традиційно за середнім балом вступників спеціальність «Філологія» очолює рейтингову таблицю по університету. І це далеко не все.

Василь Шинкарук торкнувся і питання вступу в магістратуру. І якщо на «Педагогіку вищої школи» і кількість заяв вступників (причому з інших вишів), і в результаті кількість набору була найбільшою, то «Соціальна робота» і «Переклад» виявилися проблемними. Адже лише частина випускників-бакалаврів відповідних спеціальностей продовжила навчання в магістратурі. Щоб недопустити таких помилок у майбутньому, випускові кафедри повинні удосконалювати зміст навчання, практичну підготовку, працювати із кожним студентом. Мова йшла і про інші вузькі місця. Зокрема, ще на неналежному поки рівні знаходиться ефективність підготовки наукових кадрів (зазначений показник на факультеті нижчий, ніж середній по університету), але факультет у п’ятірці лідерів підготовки аспірантів за контрактною формою. Василь Шинкарук закликав кураторів, викладачів вживати усіх заходів, аби попередити відрахування студентів з університету. Крім зазначеного, серед цілей на новий навчальний рік, що їх назвав декан, – підвищення індексів цитування, публікаційної активності у Scopus і WoS, іншомовної кваліфікації, якісна освіта, участь у грантових програмах, інформатизація освітнього процесу, поглиблення міжнародної співпраці.

 

На запитання завідувача кафедри Руслана Сопівника, чи розширюватиметься перелік спеціальностей на факультеті, декан Василь Шинкарук дав ствердну відповідь. Оскільки до структури підрозділу увійшла кафедра фізичного виховання і кадровий склад дозволяє це зробити, планується ліцензувати «Фізичну культуру і спорт». Завідувач кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Леся Вікторова поцікавилася баченням декана, як поліпшити підготовку бакалаврів до вступу в магістратуру на основі ЗНО з іноземної мови. З цією метою запроваджено додаткові фахові дисципліни, які будуть викладатися англійською і не тільки на четвертому курсі, а й інших, прозвучало у відповідь.

 

 

Участь в обговоренні доповіді взяли також Світлана Амеліна, Валерій Черепанов, Валентин Савченко, Дмитро Войтюк, Людмила Омельченко, Світлана Сторожук, Сергій Асатуров. За їх пропозицією вчена рада факультету схвалила звіт і пріоритетні напрями роботи колективу, які знайшли відображення також у плані роботи вченої ради факультету на новий навчальний рік.

 

 

Окрім того, за поданням завідувачів кафедр кращим працівникам факультету були вручені нагороди.

 

 

 

У читальній залі 4 навчального корпусу відбулося розширене засідання вченої ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, в якому взяли участь перший проректор університету академік Ігор Ібатуллін, члени вченої ради, науково-педагогічні працівники.

Свій виступ декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Микола Доля розпочав з інформації про результати діяльності за попередній рік, звернувши при цьому увагу на результатах вступної компанії і стратегічні завдання розвитку факультету в 2017/2018 навчальному році. В обговоренні виступили професори Стародуб М.Ф., Гудков І.М., Боголюбов В.М., Патика М.В., доцент Бабич А.Г.

 

Заступник декана факультету Юлія Рибалко порушила актуальне питання, щодо покращення практичної підготовки студентів факультету із залученням наукових установ, зокрема Інституту агроекології і природокористування НААН України, створивши на базі відділу агроекології та біобезпеки даного інституту Філію кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Підсумовуючи засідання вченої ради виступив перший проректор Ігор Ібатуллін, який вказав на недоліки роботи колективу, звернув увагу на необхідність посилення роботи при виконання науково-дослідних робіт і підготовці аспірантів, докторантів, виконанні плану використання бюджетних коштів та активізації залучення коштів до спеціального фонду, зміцнення матеріально-технічної бази наукових лабораторій і науково-дослідних господарств, приведення дослідних ділянок до належного стану, економії енергоресурсів, збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of Science.

 
Розширене засідання вченої ради факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК відбулося в у новій, відремонтованій аудиторії кафедри м`ясних, рибних та морепродуктів, яку було переміщено із першого корпусу, і сьогодні вона святкує своє новосілля у відновлених кабінетах та лабораторіях 12 корпусу.

Участь у засіданні взяли проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук, колективи кафедр та студентський актив факультету. Розпочалося засідання вченої ради із виступу декана факультету Лариси Баль-Прилипко про підсумки діяльності факультету за 2017/2018 н. р. та завдання на наступний рік, де було наголошено на особливостях вступної кампанії 2017, досягненнях і здобутках факультету, сильних і слабких сторонах, міжнародній співпраці та планах на майбутній навчальний рік.

 

Вадим Анатолійович Ткачук наголосив на важливості та великій відповідальності керівництва та трудового колективу університету, адже прийдешній рік є ювілейним для НУБіП України. Проректор наголосив також на планах на майбутній рік щодо міжнародної співпраці в сфері управління якістю та безпечністю харчових продуктів, розроблення програми енергозбереження.

На засіданні Вченої ради розглянули питання відзначення «Дня знань», робочі питання по підготовці до нового 2017/2018 навчального року, план роботи вченої ради.

  

На розширеному засіданні вченої ради та зборах трудового колективу факультету тваринництва та водних біоресурсів розглянули підсумки діяльності факультету за минулий навчальний рік та перспективи його розвитку в руслі виконання програми «Голосіївська ініціатива 2020».

 

Декан факультету Вадим Кондратюк у своєму виступі окреслив головні досягнення колективу факультету в навчальній роботі, науковій та інноваційній діяльності та зупинився на викликах, які стоять перед колективом в 2017/2018 навчальному році. Слід зазначити, що 2016/2017 н.р. був для факультету в цілому успішним – було удосконалено та максимально адаптовано до міжнародних вимог робочі навчальні плани та програми, продовжено роботу по зміцненню матеріально-технічної бази факультету, розпочато роботу по створенню сучасних лабораторій для підготовки бакалаврів та магістрів, проведено дві Всеукраїнські студентські олімпіади з «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Водні біоресурси і аквакультура», розширено спектр міжнародної діяльності та збільшено надходження коштів до спеціального фонду. Успішною для факультету вже втретє поспіль виявилася і вступна компанія – в 2017 році 316 юнаків та дівчат стали студентами факультету, з яких 192 – це студенти 1 курсу денної форми навчання.

 

Поряд з цим декан зупинився і на проблемах і основних викликах – це підвищення якості надання освітніх послуг, вивчення іноземних мов як студентами так і науково-педагогічними працівниками, активізація роботи щодо пошуку та участі працівників в міжнародних грандах і програмах, підвищення морально-етичних норм в колективі та добросовісне відношення викладачів до своїх посадових обов’язків, а студентів – до навчання. І звичайно ж одне з головних завдань – профорієнтаційна робота 2017/2018 та популяризація факультету і університету на теренах України та за її межами.

 

В обговоренні результатів роботи колективу та перспектив його розвитку взяли участь члени вченої ради та співробітники факультету.

  

 

За участі проректора з навчальної і виховної роботи Сергія Кваші відбулося розширене засідання вченої ради юридичного факультету.

Традиційно порядок денний розпочався із доповіді декана факультету Олени Ярої про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу юридичного факультету у 2016/2017 навчальному році та завдання на новий навчальний рік. Насамперед, доповідач звернула увагу на особливості вступної кампанії 2017 року: збільшення ліцензійного обсягу на ОС «Бакалавр», «Магістр», прийом на ОС «Магістр» за результатами ЗНО тощо. При цьому Олена Сергіївна акцентувала на проблемних аспектах вступної кампанії, зокрема щодо вступу і результатів прийому на ОС «Магістр» – високий відсоток вступників, що взагалі не склали ЗНО (20 % – на денну форму навчання, 28% – на заочну); кількість осіб, зарахованих на денну форму навчання – 30 (ліцензійний обсяг 50), що на 11 осіб менше у порівнянні зі вступною кампанією 2016 року. Наведені факти зумовлюють необхідність підвищення якості навчального процесу на факультеті і вдосконалення системи профорієнтаційної роботи.

Аналізуючи діяльність факультету у навчальній роботі доповідач звернула увагу на позитивні зрушення у цьому напрямі – подальше підвищення якості навчального процесу, запровадження практики проведення відкритих лекцій знаними правниками-науковцями та майстер-класів відомими юристами-практиками, продовження роботи по наповненню електронного навчального простору університету. Істотні зрушення відбулися у науковій діяльності факультету. Протягом 2016–2017 н.р. НПП юридичного факультету було підготовлено і подано 6 проектів науково-дослідних робіт, опубліковано 18 монографій, 3 підручники, 1 навчальний посібник і 57 наукових статей, з яких 2 – у виданнях, що входять до Scopus. На юридичному факультеті здійснюють підготовку і написання дисертацій 40 аспірантів і 2 докторанти. Студентка магістратури юридичного факультету отримала диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, команда від юридичного факультету двічі перемагала в агрополітичних дебатах. Міжнародна діяльність структурного підрозділу характеризується поступовим підвищенням активності кафедр та наукового-педагогічних кадрів. Особливо активно ведеться робота по проекту «Екологічна політика і право Європейського Союзу» у рамках програми ERASMUS+.

Головні положення виступу декана факультету про результати вступної кампанії 2017 р. були детально розкриті у доповідях Канарик Сергіївни (бакалаврат) та Гаєвець Василівни (магістратура), про готовність кафедр до нового 2017/2018 навчального року доповіли завідувачі кафедр Володимир Єрмоленко, Володимир Курило, Віктор Ладиченко, Олексій Піддубний і Віра Качур про готовність до прийому студентів першого курсу і проведення свята «День знань» прозвітувала заступник декана Олена Улютіна.

Підсумовуючи роботу розширеної вченої ради юридичного факультету проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша висловив сподівання, що виконання поставлених серпневим засіданням вченої ради НУБіП України стратегічних завдань буде відображене у діяльності факультету, кафедр, а представники правничої наукової школи не стоятимуть осторонь тих викликів і загроз, які сьогодні повстали не лише перед вищою освітою, перед нашим навчальним закладом, а й перед сільськими громадами та державою в цілому.

 

Від керівництва університету на розширене засідання вченої ради факультету землевпорядкування завітали проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша та начальник юридичного відділу Андрій Бова.

Декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков свою доповідь розпочав з невеликої екскурсії по відремонтованим аудиторіям, і, власне, саме засідання проходило у сучасному конференц-залі, яке обладнали випускники факультету Олександр Меншун, Анатолій Полтавець та Олег Цвях.

Цьогорічна доповідь декана була більш позитивно, ніж минулорічна. Проте, керманич факультету не оминув ризики, що постали перед Університетом та факультетом в цілому. Детально було проаналізовано цьогорічну вступну кампанію, яка була дуже складною. Факультет землевпорядкування гідно пройшов це випробування! Декан висловив подяку від усього колективу за відмінну роботу у приймальній комісії Людмилі Гунько, Катерині Мисько, Наталії Мединській, Наталії Задорожній, Оксані Кустовській, Оксані Хворостенко.

Вступна кампанія наступного року буде ще складнішою. Тому перше головне завдання для трудового колективу – результати у профорієнтаційному просторі. Це стосується кожного, без винятку. Друге – підготовчі курси. Потрібно завести на підготовче відділення не менше 50 абітурієнтів. Третє, необхідно самим, за власні кошти, проводити Олімпіади, конкурси, запрошувати на факультет переможців районних, обласних олімпіад.
І на останок, активніше рекламувати себе в Інтернет-просторі, соціальних мережах, продовжувати організовувати виставки сучасного геодезичного обладнання, залучати раду роботодавців та службу Держгеокадастру, створювати короткометражні відеоролики, викладати у вільний доступ відео лекції.

На завершення Тарас Євсюков зазначив, що навчальний рік 2017-2018 буде напруженим, складнішим ніж минулий. Водночас, переконаний, що команді факультету землевпорядкування за підтримки адміністрації університету, ради роботодавців, по силі буде виконати завдання поставлені у рішенні вченої ради від 29 серпня 2017 року, але ми повинні всі працювати за принципом рівнонапруженості, злагоджено, дружньо, на повну віддачу!

 

 

У обговоренні прийняли участь завідувачі кафедр факультету та представники студентської організації. А також з вітальним словом звернувся до колективу факультету землевпорядкування голова ГО «Асоціація фахівців землеустрою» Анатолій Полтавець.

Підсумок засідання зробив проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша, що університет, попри всі негаразди суспільно-політичного життя, динамічно розвивається, реалізуючи стратегічну мету й ціль, визначені Законом «Про вищу освіту» і закріплені в Статуті та Програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива 2020». Вжиті заходи дозволили науково-педагогічному колективу увійти в число кращих вишів держави, зберегти науково-педагогічні кадри, контингент студентів.

 

Засідання вченої ради ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження виявилося доволі емоційним – завдяки експресивному виступу ректора Станіслава Ніколаєнка.

Питанням першим були звіт директора Володимира Козирського та основні завдання розвитку інституту на 2017/2018 навчальний рік. Він говорив про кадровий склад, досить стабільну структуру, результати вступної кампанії та профорієнтаційну роботу. Остання охопила 115 шкіл і 11 коледжів: 225 їх школярів і студентів висловили навчання навчатися у ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження. Очільник ННІ навів також результати участі його студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, спинився на фінансовому забезпеченні, виконання робіт госпрозрахунковими підрозділами (їх виконано на 1423 тис. грн), науково-дослідній роботі та наукових тематиках. Йшлося також про продовження роботи зі створення науково-практичного центру тепличних технологій на території Національного парку «Межигір’я», розвиток міжнародних зв’язків, які дозволяють отримувати подвійні дипломи.

 

У плані останнього виступив декан факультету інженерії продукції Варшавського університету наук про життя Томаш Нурек, який говорив про трирічну співпрацю свого факультету з колегами з НУБіП. Він вручив Володимиру Козирському і доценту Володимиру Решетюку медалі польського вишу – за заслуги перед його факультетом інженерії продукції.

Варто відзначити і ефективну роботу колективу інституту з розробки програми енергозбереження в НУБіП. В її основу лягли дані за перші півріччя 2015-2017 років: їхнє порівняння і визначило резерви економії енергоносіїв по корпусах і гуртожитках.

Здавалося б, все добре. Але ж, як відзначив Станіслав Ніколаєнко, не прозвучав аналіз роботи за минулий рік з виявленням вузьких місць – у розрізі конкретних кафедр, на що акцентувалась увага на вчорашній вченій раді університету. Тож і не дивно, що очільник університету запропонував до числа восьми кафедр, робота яких буде детально розглянута на вченій раді, включити і дві кафедри ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження – одну з кращих і ту, що знаходиться на протилежному полюсі. Кафедри повинні бути опорю, підґрунтям, де відбувається зміна поколінь.

Великими зусиллями Кабінет Міністрів України вдалося переконати не скорочувати число держзамовлення для інженерних спеціальностей, тому необхідно не знижувати темпів. В умовах жорсткої конкуренції за абітурієнта – як з вишами Європи, так і України – це питання життєво важливе.

Ректор звернув увагу і на те, що не було розглянуте і питання прояву нестатутних відносин, які поки що повністю викорінити в інституті не вдалося.

Повернувшись до питання недостатньої кількості комп’ютерів, порушеного директором ННІ, Станіслав Ніколаєнко пообіцяв допомогти виправити становище. Але ніяке матеріальне забезпечення е допоможе, якщо викладач, а відтак і студент, не буде мотивованим. В такому виші як наш потрібно готувати не просто фахівця, а людину, яка хоче і може започаткувати власну справу – роботодавця. Тому дипломні проекти потрібно задумувати і починати виконувати ще на першому курсі. Причому такі, які потім можна впровадити у виробництво, – конкретні бізнес-проекти.
Ось такий холодний душ для енергетиків.

Та наостанок очільник університету відзначив потенціал колективу і подякував за розробку програми енергозбереження і закликав до вдумливої та творчої роботи. Треба серйозно думати над якістю навчання, поліпшувати практичну підготовку. Для останньої особливо важливо нарощувати співпрацю з бізнесом.

 

Від адміністрації університету на засіданні засідання вченої ради і трудового колективу ННІ лісового і садово-паркового господарства були присутні начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько та начальник відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої практики Василь Туринський.

Директор інституту Петро Лакида окреслив основні здобутки колективу та зосередив увагу присутніх на проблемах і завданнях на новий навчальний рік. Він відзначив, що сучасна вікова структура науково-педагогічного складу інституту є вдалим поєднанням молоді та досвіду, проте, щоб досягти намічених планів, необхідно зосередити зусилля на вирішенні основних проблем.

Директор зробив детальний аналіз результатів вступу, відзначивши, що в цьому році інститут залишився лідером з набору студентів серед ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців лісового профілю. Однак, недосконалість системи вступу призвела до втрати великої кількості потенційних студентів. Отже, зусилля в новому році треба зосередити на якісній профорієнтаційній роботі кожного співробітника – від лаборанта до професора кафедри. Серед інших причин, які позначилися на результатах вступу, очільник інституту відзначив велику кількість непрофільних ВНЗ, які здійснюють підготовку кадрів для лісової галузі і садово-паркового господарства. У зв’язку з цим, закликав провести у цьому році щонайменше 2 круглих столи та громадське обговорення проблем сучасної системи підготовки фахівців лісового профілю та проблем деревооброблювальної галузі.
Одним із провідних напрямів міжнародної роботи треба визнати інтеграцію в систему європейської освіти, зокрема участі в міжнародних програмах академічних обмінів, наукових проектах, а розпочати треба зі створення в інституті щонайменше однієї академічної групи з навчанням виключно англійською мовою. В науковій роботі було зроблено акцент на збільшенні кількості публікацій в провідних зарубіжних журналах із високим індексом цитування.

 

В обговоренні директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва Роман Василишин зробив акцент на якісному наборі в аспірантуру, адже лише висококваліфіковані кадри зможуть робити істотний поступ в сучасній лісівничій науці. При цьому також звернув увагу на необхідності залучення позабюджетних коштів у вигляді госпдоговірних наукових тематик, міжнародних проектів, наукових договорів тощо.

Завідувач кафедри дендрології та лісової селекції Юрій Марчук відзначив, що в поточному році інституту повинен стати площадкою для обговорення двох актуальних тем – формування національної лісової політики та стратегії розвитку лісового господарства в цілому, адже для цього в колективі є необхідний досвід та науковий потенціал.

Олег Єресько відзначив динамічний розвиток інституту, зокрема його підрозділів – Ботанічного саду та ВП НУБіП України «Боярська ЛДС». Зі свого погляду порадив колективу посилити профорієнтаційну роботу з поширення інформації в регіональних навчальних закладів про можливість продовження навчання в університеті, а також розвитку дистанційної освіти в міжкафедральних начальних лабораторіях при Малинському та Лубенському лісотехнічних коледжах.

Василь Туринський зупинився на тому, що в інституті постійно здійснюється вдосконалення баз практичного навчання студентів. Принагідно подякував професору Василю Юхновському за розробку проектів реконструкції полезахисних лісових смуг в НДГ університету.

 

На завершення вчена рада прийняла рішення про необхідність оптимізації структури інституту відповідно до чинного законодавства. Зокрема, малочисельну кафедру технології лісогосподарського виробництва вирішено приєднати до кафедри лісівництва. Також запропоновано змінити назву кафедри технології деревообробки на більш сучасну і привабливу для вступників – кафедра технологій та дизайну виробів з деревини.

 

 

Наш ВНЗ повинен і надалі займати провідні позиції у державі – з таким гаслом на механіко-технологічному факультеті пройшла розширена вчена рада, на яку були запрошені всі працівники кафедр, допоміжного персоналу факультету та представники ректорату – перший проректор Ігор Ібатуллін і завідувач військової кафедри Анатолій Есаулов.

Декан факультету Ярослав Михайлович привітав колектив з початком нового навчального року, побажав колегам наснаги, енергії та відповідальності у праці. Також декан акцентував увагу на цьогорічній вступній кампанії – на її результатах, наслідках та впливу на майбутню роботу факультету, він закликав всіх співробітників приділяти максимум часу профорієнтаційній роботі з максимальною звітністю за її результати перед колективом, адже якість цієї роботи є показником якості студентів, які здобувають інженерні спеціальності. Також вагому роль у навчальному процесі має кількість студентів контрактної форми навчання, яка за результатами цієї вступної кампанії має, нажаль, невисокий показник, хоча державне замовлення виконане повністю.

Ігор Ібатуллін зазначив необхідність створення на факультеті системи профорієнтаційної роботи з обов’язковим використанням підготовчого відділення нашого університету. Цю роботу треба починати вже сьогодні, а також потрібно підсилити команду приймальної комісії факультету. Крім того, обов’язково потрібно піднімати рівень викладача, який повинен достеменно знати всю техніку, яка зараз працює на полях України, володіти іноземною мовою та виборювати наукові гранди. Також перший проректор звернув увагу на необхідність проведення повного аудиту готовності всіх кафедр до нового навчального року та економії енергоносіїв.

До виступів долучилися завідувачі кафедр: В.Войтюк, Ю.Гуменюк, Г. Голуб, П. Овчар, О. Войналович та В. Хмельовський, які окреслили перспективи роботи своїх колективів на майбутній навчальний рік.

  

  

  

Анатолій Есаулов обґрунтував роботу військової кафедри стосовно надання військових кваліфікацій студентам інженерних спеціальностей.

 

 

У 230 аудиторії навчального корпусу 15 відбулися збори трудового колективу факультету інформаційних технологій, в якому взяли участь начальник навчальної частини Оксана Володимирівна Зазимко, члени вченої ради, науково-педагогічні працівники. Свій виступ декан факультету інформаційних технологій Олена Григорівна Глазунова розпочала з аналізу діяльності факультету за минулий навчальний рік. Так було реорганізовано 3 навчально-науково-виробничі підрозділи та створено 6 навчальних лабораторій. Забезпечено 80% дисциплін ЕНК. Було проведено ремонт 15 корпусу своїми силами, а саме: 222, 223, 224 аудиторії – оновлено, 225, 221а аудиторії – оновлені, фойє корпусу, прилегла територія приведена до порядку та встановлено баннер-поінт біля корпусу.

Олена Григорівна проаналізувала вступну кампанію. Наразі на факультеті 70% студентів контрактної форми. Необхідно проводити системну профорієнтацію і кафедра повинна перебирати на себе основні функції по залученню абітурієнтів на факультет з метою залучення кращих вступників із високими балами ЗНО.
Щодо планів, так їх багато. Розвиток навчальних Академій компаній-партнерів з якими співпрацює факультет, відкриття програми подвійних дипломів, акредитацію спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Інженерія програмного забезпечення» та ліцензування магістратури за вказаними спеціальностями. Перед науково-педагогічними працівниками стоїть завдання підвищувати власну кваліфікацію. Тільки до висококваліфікованого фахівця прийде навчатися наш майбутній студент.

Оксана Володимирівна Зазимко звернула увагу нові виклики в системі освіти, вимоги до науково-педагогічних працівників, особливості акредитації та ліцензування нових спеціальностей.

В обговорені доповіді декана взяли участь М. Швиденко, Д. Касаткін, М. Мокрієв, О. Кузьмінська, О. Ткаченко, які підтримали доповідь декан, висловили свою готовність до активної і творчої роботи.

 

Розширене засідання вченої ради ННІ післядипломної освіти розпочалося із огляду матеріально-технічної бази. Впродовж чотирьох місяців дирекція інституту створила належні умови праці для науково-педагогічних працівників кафедр, завершено ремонт навчальних аудиторій. Все зроблено за рахунок благодійників.

Випускниця минулого року – директор сільськогосподарського підприємства "Плешкані" Черкаської області Лисун Людмила допомогла в обладнанні навчальної лабораторії, в якій навчатимуться магістри денної і заочної форм навчання спеціалізації "Управління інноваційної діяльності".
Щира вдячність ректору університету Ніколаєнку Станіславу Миколайовичу за надану можливість відремонтувати 229, 230 аудиторії. Сьогодні вишукуються кошти для закупівлі в ці аудиторії інтерактивних дошок.

На розгляд вченої ради було винесено питання про підсумки роботи ННІ у 2016 – 2017 н.р. і завдання на наступний навчальний рік, затвердження плану роботи вченої ради, про об'єднання кафедр менеджменту інноваційної діяльності і публічного управління та адміністрування, зміну назви кафедри аграрного консалтингу та сервісу.
Із доповіддю "Про підсумки роботи ННІ ПО за 2016 – 2017 н.р. та завдання на наступний навчальний рік" виступила директор ННІ післядипломної освіти Кулаєць Марія Михайлівна. Основну увагу у доповіді було зосереджено на напрямках нового освітнього курсу розвитку університету та завданнях інституту у реалізації стратегічного плану розвитку.

У своїх виступах заступник директора ННІ Микицей Тереза Дмитрівна, завідувачі кафедр Витвицька Ольга Данилівна, Жовнірчик Ярослав Федорович, Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, завідувач оргвідділом Гераймович Оксана Іванівна самокритично зупинились на недоліках в роботі дирекції інституту, НПП кафедр щодо набору студентів на магістерські програми, потребі переформатування кафедр у зв’язку з вимогами щодо залучення до роботи молодих, перспективних докторів наук, покращення якості навчального процесу, підвищення мотивації студентів до оволодіння знаннями тощо.

В інституті на сьогоднішній день назріла проблема об’єднання двох кафедр – менеджменту інноваційної діяльності і публічного управління та адміністрування. Члени вченої ради одноголосно висловились з цього приводу і запропонували (при умові затвердження цього рішення вченою радою НУБіП України) нову назву кафедри – публічного управління та інноваційної діяльності.
Також у зв’язку з набором студентів на спеціальність «Туризм», члени вченої ради проголосували за зміну назви кафедри аграрного консалтингу та сервісу на «кафедра аграрного консалтингу і туризму».

Завдання перед інститутом на новий навчальний рік дужу напружені. А саме: забезпечення виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації, збільшення надходжень до спеціального фонду університету (станом на 30.08.2017 р. виконано річне завдання з надходжень спец коштів в сумі 4800 тис. грн.), розширення ліцензійного обсягу набору слухачів на магістерську програму «Публічне управління та адміністрування» на заочну форму навчання до 100 осіб, раціоналізація форм і методів стажування фахівців АПК, педагогічних і науково-педагогічних працівників на кафедрах університету, підготовка аспірантів, пожвавлення профорієнтації тощо.

В роботі вченої ради прийняли участь і виступили Голова благодійного фонду університету Томин Євген Фролович та начальник навчальної частини Зазимко Оксана Володимирівна.

 


30 серпня відбулося розширене засідання вченої ради агробіологічного факультету за участю всіх науково-педагогічних працівників та представників від ректорату – начальник відділу кадрів Микола Михайличенко і головний бугалтер університету Тетяна Кондрицька.

Порядок денний засідання розпочався із доповіді декана факультету Віктора Забалуєва про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу агробіологічного факультету в 2016-2017 н.р. та завдання на новий навчальний рік. Доповідач проаналізував роботу вченої ради факультету за минулий рік, на яких розглядались питання щодо стану матеріального забезпечення кафедр, стан профорієнтаційної роботи; практичне навчання студентів; підсумки екзаменаційних сесій студентів денної та заочної форм навчання; підготовку до державних атестацій випускників ОКР «Магістр» та «Бакалавр» та звіт голів екзаменаційних комісій про проведення державної атестації студентів ОКР «Магістр»; ліцензування наукових спеціальностей для набуття ступеня доктора філософії та інші важливі питання життєдіяльності факультету. Детально проаналізував структуру факультету, якісний і кількісний склад науково-педагогічних працівників, в т.ч. віковий склад НПП.

  

Доповідач звернув увагу на результати цьогорічної вступної кампанії, яка була непростою. На спеціальність «Агрономія» прийнято на денну форму навчання 144 особи, спеціальності «Садівництво і виноградарство» – 20 осіб. За ОС «Магістр» на денну форму навчання за спеціальностями, які готуються на агробіологічному факультеті вступило всього 123 особи. Водночас декан наголосив на нові умови вступу абітурієнтів та проблеми формування контингенту студентів та акцентував увагу на роль профорієнтаційної роботи, яку потрібно ще більш активізувати, шукати нові форми щоб знаходити свого студента.

  

Активну участь в обговоренні звіту декана взяли директор НДІ рослинництва і грунтознаваства Ганна Ковалишина, завідувач кафедр Григорій Подпрятов, Світлана Каленська, Тетяна Кондратенко, Володимир Копілевич, Віталій Жемойда та інші, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції.

  

 

 

30 серпня 2017 року на факультеті аграрного менеджменту відбулося розширене засідання вченої ради за участі всіх НПП та співробітників.
Порядок денний засідання розпочався з доповіді декана Анатолія Остапчука, яку вінрозпочав висвітленням результатів роботи факультету в 2016-2017 навчальному році. Декан проаналізував роботу наукових гуртків, 3 з яких цього року вибороли призові місця, а гурток «Маркетинг» – третій рік поспіль займає 1-е місце. Також він відзначив кафедру адміністративного менеджменту та ЗЕД, співробітники якої підготували цьогорічну переможницю ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з «Менеджменту ЗЕД» Тетяну Липницьку.

Далі Анатолій Дмитрович зупинився на міжнародній діяльності факультету, зауваживши, що кількість студентів, які навчаються в зарубіжних університетах збільшилась порівняно з 2015/2016 н.р. й удвічі зросло число студентів, які проходять виробничу практику на закордонних підприємствах. Також факультет аграрного менеджменту має найбільшу в університеті кількість діючих міжнародних проектів та програм (11).

Декан наголосив на мистецьких на спортивних досягненнях факультету. Серед перспектив і здобутків варто виокремити створення футбольного клубу «Любомир», до складу якого входить 7 студентів нашого факультету.
Анатолій Дмитрович проаналізував навчально-методичну роботу та окремо зупинився на господарській діяльності факультету, а саме оновленні матеріально-технічної бази (114, 233, 312, 510, 614 ауд.).

Окрема мова пішла про результати вступної кампанії, адже цього року факультет втратив значну частину студентів. Така ситуація є загрозливою для науково-педагогічних працівників факультету, оскільки вноситимуться зміни до навчального навантаження. Декан наголосив, що зі сторони НПП факультету є недоопрацювання, які виражені в слабкій профорієнтаційній роботі, тому існує необхідність активізації зусиль для залучення як випускників шкіл, так і технікумів та коледжів.
Важливим питанням для факультету є також ефективність підготовки аспірантів, тому декан закликав наукових керівників залучати їх до написання колективних монографій. Участі в проектах та сприяти вчасному захисту. В кінці Анатолій Дмитрович озвучив загрози, що стоять перед університетом та ознайомив колектив з основними завданнями та цілями з навчальної та виховної роботи на 2017/2018 н.р.

В обговоренні доповіді взяли участь завідувачі кафедр: маркетингу та міжнародної торгівлі Ярослава Ларіна, яка прозвітувала про профорієнтаційну роботу кафедри та необхідність підвищення рівня якості навчання й наукової діяльності й ознайомила присутніх з основними завданнями кафедри на навчальний рік.

Завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідія Шинкарук представила коллективу оновлений склад кафедри. У своєму виступі вона наголосила на результатах відкриття нової освітньої програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами», яка мала високий конкурсний показник у цьогорічній вступній кампанії. Також на кафедрі створено лабораторію з інвестиційного проектування. Лідія Василівна запропонувала спланувати концепцію роботи школи для абітурієнтів «Юний менеджер».

Завідувач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД Валерій Галушко також позитивно оцінив роботу декана й деканату вцілому, розглянув кадровий склад кафедри й наголосив на тому, що близько 95% випускників кафедри працевлаштовані. Загалом, кафедра готова до нового навчального року.

Завідувач кафедри менеджменту Й.С. Завадського Василь Горьовий прозвітував про готовність кафедри. Роботу деканату й декана зокрема оцінив позитивно. Василь Павлович закликав співробітників до активізації у плані збільшення кількості студентів.

Микола Талавиря, завідувач кафедри економічної теорії, відзвітував про створення лабораторії економічної теорії й біоекономіки, зазначив, що молоді вчені кафедри подали науковий проект й успішно пройшли І етап відбору.

Від ректорату виступив начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко, який висвітлив виклики й загрози, які є перед факультетом і мають гостро стояти перед всіма членами колективу. Начальник планово-фінансового відділу Олег Бронін, який до речі є випускником ФАМ, закликав коллектив мобілізуватися задля спільної справи.

Керівник міжнародних програм факультету аграрного менеджменту Олена Ковтун у своєму виступі зауважила на необхідності виокремлення спеціальності «Аграрний менеджмент» для вступу на ОС «Бакалавр», що й буде запропоновано на розширеному засіданні Ради з питань аграрної освіти МОН України. Крім того, були зазначені основні напрями активізації міжнародної діяльності на факультеті у 2017/2018 н.р.

Полковник кафедри військової підготовки звернувся до викладачів із закликом виховувати патріотичний дух серед студентства.
Анатолій Остапчук підвів підсумки засідання, подякував за проведену влітку роботу представникам приймальної комісії, деканату й привітав колектив факультету з початком нового навчального року.

І на факультеті ветеринарної медицини відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради. Представниками від ректорату були проректор з навчально-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко Валерій Васильович та голова первинної профспілкової організації НУБіП України Тарасенко Ростислав Олександрович.


На початку роботи зборів та розширеного засідання вченої ради були вручені нагороди співробітникам факультету. Нагрудним знаком та дипломом «За заслуги перед факультетом ветеринарної медицини НУБіП України» нагороджені професор Галат В.Ф. та доцент Січкар В.С.


На засіданні з доповіддю «Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу факультету в 2016-2017 навчальному році та завдання на новий навчальний рік» виступив декан факультету Микола Цвіліховський. Він звернув основну увагу на нагальне завдання – поліпшення якості навчально-виховного, дослідницького процесів, забезпечення конкурентоспроможність випускників, сприяння самоудосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника. Також було відзначено, що у 2017 р. збільшено ліцензійний обсяг з 25 до 75 осіб за спеціальністю «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», на замовлення Міноборони України здійснюється підготовка курсантів за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)». 

В обговоренні взяли участь проректор Іщенко В.В., голова профбюро НУБіП України Тарасенко Р.О., завідувач кафедри анатомії і гістології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Олег Мельник, завідувач кафедри хірургії ім. акад. І.О. Поваженка Микола Малюк, завідувач ННВЦ КЦ «Ветмедсервіс» Вячеслав Соломон, в.о. завідувача кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин Олександр Вальчук, завідувач кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька Микола Захаренко, а також студент 4 курсу Кирилов Кирило.

 

Факультет конструювання та дизайну провів розширене засідання вченої ради. Ректорат представляв радник ректора, голова Ради ветеранів, професор Д. Войтюк. Зі звітом та перспективами розвитку факультету виступив декан З. Ружило.

  

В обговоренні прийняли участь заступник декана О. Марус, Ю. Ромасевич, А. Несвідомін, О. Семеновський. З заключним словом виступив Д. Войтюк.

Вчена рада схвалили шляхи розвитку факультету та затвердила план роботи вченої ради на 2017-2018 навчальний рік.
 

 Ірина Білоус,

Ольга Наконечна,

Валенин Обрамбальський,

Олена Наумовська

Наталія Слободянюк,
заступник декана факультету харчових технологій та якості продукції АПК

Руслан Кононенко,
заступник декана факультету тваринництва та водних біоресурсів

Олена Улютіна,
заступник декана юридичного факультету

Людмила Гунько,
доцент кафедри землевпорядного проектування

Віктор Миронюк,
заступник директора ННІ лісового і садово-паркового господарства

Ігор Сівак,
заступник декана механіко-технологічного факультету

Андрій Блозва,
заступник декана факультету інформаційних технологій

Марія Кулаєць,
директор ННІ ПО

Віра Кутовенко,
доцент кафедри овочівництва

Людмила Денисенко,
заступник декана факультету аграрного менеджменту

Василь Данілов,
заступник декана факультету ветеринарної медицини

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook