Як студенти факультету захисту рослин, біотехнологій та екології практики проходили

10 липня 2017 року

     Справжній фахівець повинен не тільки оволодіти фундаментальними знаннями, а й загартуватися практикою. Як і коли застосувати певну технологію до захисту посівів, підготувати грунт тощо з метою поліпшення врожаїв – запитання, на які дають відповіді випускники факультету захисту рослин, біотехнологій та екології. Як студенти проходять літні навчальні і виробничі практики – наш короткий нарис.
     Першокурсники разом з викладачем доцентом Анатолієм Тертишним під час навчальної практики з ботаніки визначали й зібрали до 120 різних видів рослин. Особлива увага приділялась бур’яновій складовій. Студенти виконали геоботанічні описи сегетальної, лучної та лісової рослинності. Зібрані також укісні снопики та визначена урожайність луків.

 

   Ознайомчо-технологічна практика для студентів першого курсу спеціальності «Захист і карантин рослин» почалась з навчальних лабораторій кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна, де доцент Олена Башта ознайомила з основними хворобами рослин, акцентувавши увагу на симптоматику, збудників, джерела інфекції сільськогосподарських культур. Проведена екскурсія в Інститут садівництва НААН України, де студенти оглянули шкідливі організми на лікарських та квітково-декоративних рослинах.
     Завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин доцент Анатолій Бабич ознайомив студентів з науково-педагогічним складом, а також з напрямами навчальної та наукової роботи кафедри. Студенти відвідали навчальну лабораторію карантину рослин, де їх ознайомили з колекціями та гербаріями шкідливих карантинних об’єктів.

     На кафедрі ентомології ім. проф. М.П. Дядечка студенти ознайомились з агрозоологічним музеєм, навчальною лабораторією ентомології, оглянули колекції комах – шкідників, а також ентомофагів, зокрема трихограму.
     Другокурсники в рамках навчальної практики з гербології під керівництвом доцента Миколи Косолапа відвідали Інститут землеробства НААН України і на дослідних полях вивчили забур’яненість посівів сільськогосподарських культур за різних систем землеробства. Ці види організмів вивчали і на виробничих полях ООО «Княжичі» Київської обл. із визначенням забур’яненості та вікової структуру проблемних видів бур’янів.

     На навчальній практиці доцент Оксана Лобова відмітила особливості біотехнологій в захисті рослин та ознайомила з роботою ферментаційих установок для виробництва біологічних препаратів в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Завідувач відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН України Ярослав Чабанюк представив технологію виробництва інокулянту Ризоактив.
     Третьокурсники закріплювали фахові знання з профільних дисциплін «Ентомологія» та «Фітопатологія» в навчальних лабораторіях НУБіП України, а також проводили польові дослідження із моніторингу шкідників та хвороб сільськогосподарських культур.

     Відбулись навчальні практики з хімічного та біологічного захисту рослин. Під керівництвом доцентів Лесі Бондарєвої та Людмили Ющенко відбулося знайомство студентів з лабораторіями Інституту захисту рослин НААН України. Студентам показали лабораторію ентомології та стійкості сільськогосподарських культур до шкідників, а завідувач д. с.-г. н. О. Стригун ознайомив студентів з основними напрямками наукових досліджень, зокрема – вдосконаленням хімічного захисту польових культур від шкідників на основі біоценологічного принципу та розробкою систем захисту плодових культур від фітофагів. Академік В.П. Федоренко навчав студентів на колекціях комах, зібраних з різних місць планети. Ентомологічний музей допоміг студентам на практиці закріпити знання набуті впродовж теоретичного навчання. Студенти ознайомилися з роботою лабораторії «Аналітичної хімії пестицидів» під керівництвом к. с.-г. н. Т.П. Панченко. Завідувач лабораторії висвітлила сучасні методи визначення нових пестицидів, продуктів їх розпаду та перетворення у рослинах, ґрунті й воді. Студенти відвідали і лабораторію «Екологічної генетики рослин та біотехнологій», де були представлені розробки щодо використання молекулярно-генетичних маркерів для вивчення генів стійкості пшениці до хвороб і шкідників.

     Завідувач відділу мікробіологічного методу захисту рослин Ганна Ткаленко ознайомила студентів з методиками виявлення, селекції і відбору місцевих високовірулентних штамів ентомопатогенних грибів, бактерій і грибів-антагоністів для створення біопрепаратів та відзначила оригінальні технології виробництва і застосування мікробіологічних препаратів в системах захисту сільськогосподарських культур, зокрема таких, як Боверин-ГЛ, Пециломін, Вертицилін-К, Триходермін-К, Ашерсонія та інші.

    Завідувач сектором застосування ентомофагів Валентина Конверська представила студентам технології сумісного використання гормональних, мікробіологічних препаратів та ентомофагів для зниження чисельності шкідливих комах в агроценозах овочевих культур. Особливої уваги набули питання щодо технології застосування трихограми в приватних господарствах, а також розведення та застосування багатоїдного хижого клопа макролофуса у системах захисту овочевих у закритому грунті від комплексу щкідливих організмів.
     Під час практики з навчальної дисципліни «Хімічний захист рослин» студенти відвідали Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка із ознайомлення технологій вирощування понад 9 000 видів, сортів і форм рослин з різних континентів планети, які пошкоджуються комплексом шкідливих організмів. Увагу студентів було спрямовано на особливості захисту інтродукованих рослин в умовах мегаполісу із новими підходами щодо захисту каштану кінського від каштанової мінуючої молі методом ін’єкцій в стовбур дерева.

     Студенти відвідали і Українську лабораторію якості і безпеки продукції АПК, де заввідділом Валентин Дрозда розповів про методику проведення екологічного моніторингу полів сільськогосподарських культур із аналізом технології захисту рослин в системі традиційного органічного рослинництва та сучасним контролем якості і безпеки продукції рослинництва в Україні. Співробітники лабораторії – Ілона Бондаренко розповіла про проблеми захисту урожаю від комірних шкідників, а Ольга Загайко ознайомила студентів із використання ентомофага - габробракона проти гусениць лускокрилих фітофагів.

 

     Завершувалась навчальна практика з біологічного захисту рослин традиційно – екскурсією до Науково-природничого музею Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, в якому експонується близько 5000 екземплярів тварин, понад 4000 видів. Студенти ознайомились із будовою і систематикою кожної групи тварин, а також поширенням, найбільш важливих представників, в т.ч. і видами, що мають охоронний статус. Особлива увага екскурсовода старшого наукового співробітника Олександра Мартиненка була приділена корисним комахам, їх трофічних зв’язкам та перспективою їх використання в біологічному захисті рослин.

Людмила Ющенко,
заступник декана факультету захисту рослин,
біотехнологій та екології


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook