У НДІ рослинництва та ґрунтознавства, НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології обговорили стан виконання науково-дослідних робіт

15 червня 2017 року

     13-14 червня 2017 року в НДІ рослинництва та ґрунтознавства, НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології перевірили стан виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету та ініціативних наукових проектів. Керівники фундаментальних, прикладних, ініціативних науково-дослідних робіт представили основні результативні показники за різними напрямками. 

     Комісія під головуванням Романа Василишина заслухала 11 фундаментальних, 7 прикладних науково-дослідних тематик та ініціативні роботи (без фінансування). Вони були присвячені створенню ефективних способів конструювання штучних селективних сайтів для інструментальних аналітичних засобів нового покоління на основі принципів біосенсорики; вивченню генетичних ознак та характер їх успадкування у гібридних популяцій при створенні сучасних конкурентоспроможних сортів пшениць ярих і тритикале, розробці базових варіантів та алгоритмів використання оптичних біосенсорів для експресного контролю генотоксичності об’єктів довкілля, а також технології клонування in vitro гіркокаштана звичайного стійкого проти каштанової мінуючої молі. Представили і дослідження механізмів адаптогенної дії хітозан-меланінового комплексу на рослинно-мікробні системи, оцінки структури та різноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження еколого-біологічних механізмів формування його функціональних особливостей і біорізноманіття та фітозахисних властивостей бактерій роду Bacillus для біоконтролю шкодочинних організмів, адаптацію агроекосистем в Україні до глобальних змін клімату, розробку високоефективних бiопрепаратів з нематицидними і ентомопатогенними властивостями на основi метаболiтiв ґрунтових стрептомiцетiв та багато іншого.

     Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко акцентував увагу керівників і виконавців НДР на основні критерії оцінки звітної документації, відповідність отриманих результатів технічним завданням, а також підвищення публікаційної активності науковців.

     Наразі науковцями вже підготовлено та опубліковано у міжнародних і фахових виданнях України понад 20 статей, у тому числі 8, які входять до наукометричних баз даних (в т.ч. SCOPUS). Видано один навчальний посібник, одну монографію, отримано 3 патенти на корисну модель, захищено кандидатську дисертацію та бакалаврські і магістерські роботи студентів.

 

    За результатами колективного обговорення науково-дослідних робіт підтверджено їх актуальність та інноваційну спрямованість, а також відповідність розробок пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.

Тетяна Патика,
директор НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології,
Валерія Бондарь,
вчений секретар НДІ 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook