Колектив кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології вітає із славним ювілеєм завідувача кафедри, доктора ветеринарних наук, професора Мазур Тетяну Василівну

22 березня 2017 року

Мазур Тетяна Василівна народилась 22 березня 1967 року.
Після закінчення школи (1984) стала студенткою ветеринарного факультету Української сільськогосподарської академії, яку закінчила з відзнакою (1989). У липні того ж року почала працювати на посаді старшого лаборанта Української зональної лабораторії Всесоюзного державного науково-контрольного інституту, і згодом (1990–1992) навчалась в аспірантурі цього ж інституту (м. Москва), по закінченні якої захистила кандидатську дисертацію по темі «Розробка кількісного методу контролю протипастерельозної сироватки» по спеціальності 16.00.03 (ветеринарна епізоотологія, мікробіологія, вірусологія, імунологія та мікологія). Пізніше (1993–2003) працювала у Київській філії Державного науково-дослідного контрольного інституту (м. Львів), який з часом було перейменовано в Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів на посадах наукового співробітника, старшого та провідного наукового співробітника, вченого секретаря. Потім (2003–2004) працювала на посаді провідного наукового співробітника в  лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ІВМ УААН, а з вересня 2004 року – на посаді старшого викладача кафедри епізоотології Національного аграрного університету. У грудні того ж року захистила дисертаційну роботу по темі «Пастерельоз свиней. Удосконалення засобів діагностики та профілактики хвороби» і здобула науковий ступінь доктора наук. З 2016 року завідує кафедрою мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП України.
За участі Мазур Т.В. розроблена вакцина проти пастерельозу, сальмонельозу та колібактеріозу свиней «Пасако», «Набір типоспецифічних сироваток для серологічного ідентифікування штамів Пастерела  мультоцида», а згодом – ІФА тест-система для виявлення мангеймній  в біологічному матеріалі. Мазур Т.В. має біля 200 друкованих праць, серед яких авторське свідоцтво, 5 деклараційних патентів України, 3 пакети НТД на виробництво препаратів для ветеринарії, 6 Методичних рекомендацій для ветеринарних фахівців та 10 Методичних рекомендацій для навчального процесу на кафедрі. Під керівництвом Мазур Т.В. захищено дві кандидатські дисертації, 13 дипломних (ОКР «Спеціаліст») та понад 20 магістерських робіт.
Наукова діяльність Мазур Т.В. спрямована на вивчення інфекційної патології свиней, є автором біля 200 наукових праць. Нею розроблена НМК з дисципліни «Профілактика хвороб свиней» (спеціалізація «Інфекційні хвороби свиней для студентів ОКР «Магістр»), у співавторстві – програма з підготовки фахівців ОР «Доктор філософії» в галузі 211 «Ветеринарна медицина» спеціалізація «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія».
Колектив кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології бажає Тетяні Василівні Мазур міцного здоров’я, успіхів і втілення наукових ідей.

 


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015