Олег Бронін: Ми ділили апельсин, нас багато – він один (або як фінансуватиметься університет в 2017 році)

14 лютого 2017 року

Изображение     Війна на Сході, спад виробництва руйнують економіку країни. Тому тема фінансування вищої освіти щороку загострюється. Брак коштів для повноцінного функціонування вищих навчальних закладів стає все більшим і більшим. Перифразуючи слова з відомого дитячого вірша «Ми ділили апельсин, нас багато – він один», можна сказати: вищих навчальних закладів багато, на всіх коштів не вистачає. Саме цим можна пояснити ініціативи Уряду щодо зміни системи фінансування вищої освіти, що називають нині і правильними словами «реформування», «удосконалення» і т.п., але які за своєю суттю є зменшенням фінансування. 

     У бюджеті України на 2017 рік вже зроблені певні кроки в напрямі кардинальної зміни механізмів фінансування: розділені академічні і соціальні стипендії, стипендії відокремлені від основної програми фінансування в окремі бюджетні програми. 

     Нова ініціатива – внесення змін щодо фінансування вишів до Закону України «Про вищу освіту», – в разі її прийняття, надасть доступ до бюджетного фінансування приватним навчальним закладам, а фінансування вищого навчального закладу буде залежати від показників якості освітньої діяльності, кошти фонду капітальних видатків будуть розподілятися лише на конкурсній основі, вищий навчальний заклад, що має статус дослідницького, не буде мати переважного права на отримання державного замовлення. Можна з упевненістю сказати, що без радикального оновлення всього університетського організму в 2017 році працювати нам буде складно, а в наступних – ще складніше. 

     На минулому тижні Міністерство освіти і науки України, як головний розпорядник бюджетних коштів, затвердило для НУБіП України бюджетні асигнування на 2017 рік. Як і в попередні роки, держава профінансує університет, на жаль, не в повному обсязі. На заробітну плату з нарахуваннями виділено 304 млн. грн. при потребі в 338 млн. грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 14 млн. грн., що становить лише третину від потреби.
     Проте, мушу зазначити, що зусиллями ректорату ми добились певного прогресу. Бюджет університету загалом зріс на 114 млн. грн., в тому числі фонд зарплати - на 91 млн. грн. Це нам дасть право в максимальному розмірі виплачувати доплати викладачам за науковий ступінь та вчене звання, застосовувати рейтингову систему, яка передбачає підвищення посадових окладів на 30% усім викладачам та до 70% за наслідками їх індивідуальної діяльності у попередньому році залежно від показника рейтингу. Слід зазначити, що в порівнянні з груднем 2016 року, ріст мінімального посадового окладу від якого здійснюється розрахунок посадових окладів по тарифній сітці для теї чи іншої категорії працівників, зріс на 19,85%, а мінімальної заробітної плати – вдвічі.

     Видатки на обслуговування і розвиток матеріально-технічної бази, підтримку у належному стані корпусів і гуртожитків, проведення ремонтних робіт майже не передбачені і університет вже багато років реалізує це за рахунок власних надходжень. Проте, до честі уряду і парламенту, на здачу в експлуатацію і придбання обладнання третього корпусу університету буде надано 13 млн. грн.

    В таких випадках кажуть, що «спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих». Тому так і гостро ставиться питання підвищення ефективності госпрозрахункових підрозділів. Недостатність бюджетних коштів обумовлює необхідність збільшення власних доходів університету. Це наш єдиний шанс забезпечити виживання та розвиток, а співробітникам – гідні заробітні плати. Тому, в 2017 році вкрай необхідно активізувати роботу щодо залучення додаткових джерел фінансування, запровадження додаткових платних послуг, залучення міжнародних грантів, реалізації інноваційних проектів. Надзвичайно важливою є економія всіх витрат, особливо енергоносіїв, збереження та раціональне використання товарно-матеріальних цінностей.

Олег Бронін,
начальник планово-фінансового відділу 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015