Усі українські журнали в Scopus та Web of Science

9 лютого 2017 року

 

Науки

Название журнала

ISSN (print & online)

Subject area (SJR)

SJR 2015

В Scopus

WoS

Город

Общественные

Advanced Education
Новітня освіта

2409-3351
2410-8286

Social sciences

   

ESCI

Киев

Общественные

Kyiv-Mohyla Humanities Journal
Києво-Могилянський гуманітарний журнал


2313-4895

Arts and humanities

   

ESCI

Киев

Общественные

Economics and Sociology
Економіка і соціологія

2071-789X
2306-3459

Economics, econometrics and finance; Social sciences

0,207

2009

ESCI

Тернополь / Щецин

Общественные

Anthropological Measurements of Philosophical Research
Антропологічні виміри філософських досліджень

2227-7242
2304-9685

Arts and humanities

   

ESCI

Днепр

Общественные

Future Human Image
Образ людини майбутнього

2311-8822
2519-2604

Social sciences

   

ESCI

Киев

Общественные

National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald

2226-3209
2409–0506

Arts and humanities; Social sciences

   

ESCI

Киев

Общественные

Economic Annals-XXI
Економічний часопис-ХХІ

1728-6220
1728-6239

Economics, econometrics and finance; Social sciences

0,239

2014

ESCI

Киев

Общественные

Information Technologies and Learning Tools
Інформаційні технології і засоби навчання


2076-8184

Social sciences

   

ESCI

Киев

Общественные

Marketing and Management of Innovations
Маркетинг і менеджмент інновацій

2218-4511
2227-6718

Business, management and accounting

   

ESCI

Сумы

Общественные

Interdisciplinary Studies of Complex System
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем

2307-4515
2415-3761

Social sciences

   

ESCI

Киев

Общественные

Science and Education
Наука і освіта

2311-8466
2414-4665

Social sciences

   

ESCI

Одесса

Общественные

Scientific Bulletin of Polissia
Науковий вісник Полісся

2410-9576

Business, management and accounting

   

ESCI

Чернигов

Общественные

Philosophy and Cosmology
Філософія і космологія

2307-3705
2518-1866

Arts and humanities

   

ESCI

Киев

Общественные

Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

2306-4994
2310-8770

Economics, econometrics and finance

   

ESCI

Киев

Общественные

Physical Education of Students
Физическое воспитание студентов

2075-5279
2223-2125

Social sciences

   

ESCI

Харьков

Общественные

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта

1818-9172
1818-9210

Social sciences

   

ESCI

Харьков

Общественные

Corporate Ownership and Control

1727-9232
1810-3057

Business, management and accounting

0,135

2004

 

Сумы

Общественные

Problems and Perspectives in Management
Проблеми і перспективи менеджменту

1727-7051
1810-5467

Business, management and accounting

0,169

2004

 

Сумы

Общественные

Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions

2077-429X
2077-4303

Business, management and accounting; Economics, econometrics and finance

0,113

2012

 

Сумы

Общественные

Actual Problems of Economics
Актуальні проблеми економіки

1993-6788

Economics, econometrics and finance

0,124

2009

 

Киев

Общественные

Investment Management and Financial Innovations
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації

1810-4967
1812-9358

Business, Management and Accounting; Economics, econometrics and finance

0,209

2005

 

Сумы

Докладніше (у т.ч  про природничі та технічні): http://www.openscience.in.ua/ru/ua-journals

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015