Результати наукових досліджень науковців гуманітарно-педагогічного факультету

9 грудня 2016 року

7 грудня 2016 р. на гуманітарно-педагогічному факультеті відбулося засідання комісії з приймання звітів по науково-дослідним роботам, які виконувалися в 2016 р (голова комісії: Шинкарук В. Д, доктор філологічних наук, професор, декан факультету; члени комісії: Ковальчук В. І., доктор педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи та міжнародних відносин; Малихін О. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу) за участі начальника науково-дослідної частини, професора В. В. Отченашка.

Наукові дослідження за бюджетними, ініціативними тематиками здійснювали 59 науково-педагогічних працівників. Серед виконавців – 14 докторів наук, 36 кандидатів наук. У виконанні наукової тематики брали участь 12 аспірантів, 14 студентів, із них 12 студентів магістратури.

На факультеті в цьому звітному році завершилася науково-дослідна тема держбюджетного фінансування №110/67-ф «Дослідження феномену сенсорного маскування і його проекції у мові (гештальттеоретичних аспектів» (Керівник  доц. Тепла О. М.) та 1 ініціативної науково-дослідної теми №0114U003865 «Інноваційні педагогічні технології у підготовці викладачів вищої школи в умовах магістратури» (науковий керівник – доцент Батечко Н.Г).

Гуманітарно-педагогічний факультет продовжив роботу над 10 ініціативними науково-дослідними темами :
- 0109U007117 «Вивчення соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку України: аграрний аспект» (науковий керівник - канд. істор. наук. доц. Лановюк Л.П.);
- 0114U003977 «Теоретико- практичні засади реалізації різних підходів в освіті» (науковий керівник –д-р пед.наук. проф. Пригодій М.А.);
- 0115U003298 «Підготовка та реалізація перекладацьких проектів у вищих навчальних закладах» (науковий керівник - д-р пед. наук, проф. Амеліна С.М.);
- 0115U003561 «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних ВНЗ» (науковий керівник - д-р пед.. наук. Сопівник Р.В.)
- 0115U003449 «Теоретичні і методичні основи застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців в аграрних вищих навчальних закладах» (науковий керівник - д.пед. наук, професор Лузан П.Г.);
- 0115U006021 «Англомовна професійна комунікація в координатах євроінтеграційної тенденції в Україні» (науковий керівник - канд. філол. наук Найдьонова А.В.);
- 0116U001882 «Сучасна філософія науки та освіти: проблеми гуманітарного дискусу» (науковий керівник - канд. ф. наук, професор Чекаль Л.А.);
- 0116U001875 «Функціонування мовних одиниць усіх рівнів та їх переклад: синергетичний підхід» (науковий керівник - канд. філолог. наук, доцент Бабенко О.В.);
- 0116U001874 «Інноваційні технології з інтенсивної підготовки майбутніх фахівців філологічних спеціальностей» (науковий керівник - док.пед. наук, професор Малихін О.В.)
Керівники ініціативних та держбюджетних науково-дослідних тем звітували про виконання плану робіт у 2016 р. Було презентовано основні теоретичні та практичні результати, отримані в ході здійснення наукового пошуку за напрямами у межах кожної окремої теми, а також певні доробки на рівні факультету. Учасники наукового зібрання не лише обговорювали здобуті напрацювання, але й долучилися до жвавої дискусії щодо активізації науково-дослідної та інноваційної діяльності на факультеті та визначення стратегічних напрямів її вдосконалення, а саме:
- переформатування ініціативної тематики у проекти, які б отримали державне фінансування;
- переорієнтація на комплексні (міжкафедральні) дослідження на рівні факультету та із залученням фахівців інших структурних підрозділів НУБіП України, котрі працюють над дотичною тематикою, а також науковців з інших провідних вишів та науково-дослідних установ України, Західної Європи та світу;
- збільшення публікаційної активності в наукометричних виданнях, що індексуються у визнаних інформаційних базах (особливо в Scopus та Web of Science);
- видання авторських і колективних монографій англійською та іншими мовами Європейського Союзу;
- забезпечення практико-орієнтованої спрямованості науково-дослідної діяльності.

Позитивно відмічаючи досягнення науковців гуманітарно-педагогічного факультету В.В. Отченашко окреслив стратегічні напрямки розвитку університету на наступний рік, як закладу дослідницького типу, та ролі науковців на сучасному етапі розвитку вищої освіти.

Заступник декана В.І. Ковальчук, подякував колегам за плідну співпрацю та побажав нових звершень на українських та світових освітніх та наукових теренах.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook