Магістерська робота: свідомий вибір тематики дослідження

3 жовтня 2016 року

 Днями кафедра педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету провела науковий семінар «Магістерська робота: свідомий вибір тематики дослідження» для студентів магістратури спеціальності «Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)».

 
Розпочав семінар декан гуманітарно-педагогічного факультету, професор Василь Шинкарук, звернувшись до студентів із вітальним словом та зазначив, що дослідницька, науково-пошукова робота посприяє професійному становленню кожного, хто добросовісно виконуватиме магістерський проект. 
 
Кафедра педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету, має понад півстолітню історію, примножує кращі традиції підготовки педагогічних кадрів, відкрила затребувані і популярні спеціальності, виплекала не одне покоління уславлених людей, видатних освітян, науковців, державних діячів та пишається своїми видатними випускниками серед яких ректор нашого університету, професор Станіслав Ніколаєнко
 
Завідувач кафедри педагогіки Руслан Сопівник підкреслив, що при кафедрі функціонують наукові школи, що досліджують різні сторони педагогічної реальності: історія педагогіки, теорія і методика навчання, теорія і методика виховання, методика навчання дисциплін, управління навчальним закладом, інноваційним розвитком освіти тощо. Такі наукові школи мають самобутню методологію і методику вироблення об’єктивно нового знання і найважливіше, ці наукові школи очолюють відомі вчені серед яких 7 докторів наук та 5 доцентів. 
 
На кафедрі приділяється значна увага практичному навчанню, здійснюється підготовка докторів філософії за системою PhD, що охоплює спеціалізації 13.00.02 – «Теорія і методика навчання», 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.07 – «Теорія і методика виховання». 
 
Викладачі кафедри готують студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Результати такої роботи неодноразово увінчувалися успіхом: студенти тричі завойовували 1 місце, чотири рази 3 місце. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Педагогіка і сьогодення», яким керує доктор педагогічних наук Вікторія Кручек
 
Професори та доценти кафедри педагогіки зосередили увагу майбутніх науковців на актуальних тематиках магістерських досліджень. Так як у викладацькій діяльності надзвичайно важливе місце займає професійно-педагогічне спілкування викладача і студентів, тому доречними будуть наукові тематики пов’язані із дослідженням: ролі невербальних засобів у педагогічному спілкуванні; впливу стилю педагогічного спілкування викладача на ефективність навчальної діяльності студентів; психолого-педагогічних чинників ефективної взаємодії викладача й студента; особливостей психолого-педагогічного спілкування в умовах сучасного вищого навчального закладу; шляхів розвитку педагогічної спостережливості та ін. 
 
Сучасна вища школа потребує кардинальних змін і у процесі виховання студентської молоді, тому актуальними будуть тематики  спрямові на: вдосконалення національно-патріотичного виховання студентської молоді; формування здорового способу життя;  дослідження педагогічних умови формування лідерських якостей студентів  природохоронних і  аграрних  вищих навчальних закладів;  вдосконалення методики  організації  педагогічної  діяльності наставника студентської групи; поліпшення організації студентського  самоврядування та ін.
 
Кожен майбутній викладач ще в стінах університету має оволодіти методикою підготовки та викладання навчальних дисциплін, здійснення наставницької опуки академічної групи, тому написання магістерських робіт із метою дослідження та вдосконалення методик проведення навчальних занять, організації виховної роботи в академічній групі мають важливе значення для професійного становлення майбутнього педагога.
 
Однією  з  передумов  вирішення  важливого  і  складного  завдання  з підготовки  конкурентноздатних  фахівців  є  розвиток  педагогічної майстерності  викладача  вищої  школи,  зокрема,  шляхом  покращення їх психолого-педагогічної  підготовки  та  формування готовності до професійного самовдосконалення, саморозвитку, а через нього – продуктивної педагогічної діяльності. Це в свою чергу має слугувати основою мотивації вибору майбутніми педагогами наукових тематик пов’язаних із формуванням і розвитком педагогічної майстерності та етики викладача вищої школи.
 
Надзвичайне значення в підготовці конкурентоспроможних фахівців, у переході від початкового до вищого рівнів самостійності мають сучасні інформаційні технології, бо вони відкривають студентам доступ до самоосвіти, нетрадиційного накопичення знань через джерела ІКТ, розширюють можливості для творчості, неординарного підходу у вирішенні виробничих ситуацій. У зв’язку з цим ряд тематик магістерських досліджень мають бути присвячені дослідженню застосування ІКТ у навчальному процесі вищої школи. 
 
Викладачі кафедра педагогіки бажають творчих успіхів майбутнім науковцям!

Валентина Теслюк, 
доцент кафедри педагогіки
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook