Підвищення кваліфікації щодо застосування високоточного лабораторного аналітичного обладнання

30 вересня 2016 року

Доцент кафедри біохімії ім. акад. М.Ф. Гулого В. Цвіліховський взяв участь в науково-практичному семінарі щодо застосування високоточного лабораторного аналітичного обладнання фірми «SHIMADZU», яке відбувалося 27-28 вересня 2016 року на базі Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. акад. Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України.

В рамках семінару були розглянуті питання газорідинної та рідинної хроматографії, молекулярної спектроскопії, газової та рідинної хроматомасспектроскопії, елементний аналіз, MALDI-TOF масспектрометри та валідація методик і акредитація випробувальних лабораторій у відповідності з вимогами ISO 17025 2006 року.

Фахівці фірми Шимадзу в Україні детально представили своє аналітичне обладнання відповідно до різних хіміко-аналітичних завдань лабораторій. Особливо велика увага приділялася сучасному контролю якості і безпеки харчової продукції та води з використанням масспектрометричного аналізу діоксинів, пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків, ідентифікація мікроорганізмів за характеристичними білками, молекулярне профілювання мікроорганізмів, механізми стійкості до антибіотиків, вторинний метаболізм мікроорганізмів, ідентифікація фальсифікаторів.

Семінар завершився врученням сертифікатів щодо компетентності застосування високоточного лабораторного аналітичного обладнання фірми «SHIMADZU» та екскурсією в науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. акад Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України.

 

Валерій Цвіліховський,
доцент кафедри біохімії ім. акад. М.Ф. Гулого


Потрійний квадрупольний рідинний хроматомасспектрометр LCMS-8050
Потрійний квадрупольний газовий хроматомасспектрометр GCMS-TQ8040
Високошвидкісний атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою ICPE9820
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015