Засідання навчально-методичної ради

26 вересня 2016, 15:00
Корпус № 10, наукова бібліотека

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання навчально-методичної ради НУБіП України,
яке відбудеться 26 вересня 2016 р. 
о 15:00 в науковій бібліотеці навчального корпусу №10

1. Про пропозиції до «Умов прийому до ВНЗ України у 2017 р.» (доповідає – секретар приймальної комісії Шевчук В.М., декани факультетів, директори ННІ).

2. Розгляд акредитаційних справ НУБіП України з підготовки фахівців освітніх ступенів:
     «Магістр» за спеціальностями:
     - 8.18010009 «Біржова діяльність» (доповідач – зав. кафедри біржової діяльності Солодкий М.О.);
     - 8.18010024 «Прикладна економіка» (доповідач – зав. кафедри глобальної економіки Вдовенко Н.М.);
   - 8.10010202 «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» (доповідач – декан механіко-технологічного факультету Михайлович М.Я.);
     - 8.04010009 «Екологічний контроль та аудит» (доповідач – завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю ЧайкаВ.);
     - 8.01010601 «Соціальна педагогіка» (доповідає – завідувач кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Лузан П.Г.);
     - 8.18010004 «Дорадництво» (доповідає – завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу Кальна-ДубінюкТ.);

    - 8.09010502 «Карантин рослин» (доповідає – завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Бабич А.Г.).

     «Бакалавр» за напрямом:
     - 6.010106 «Соціальна педагогіка» (доповідає – завідувач кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Лузан П.Г.).

3. Про розгляд акредитаційних справ ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» підготовка фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.03050802 «Оціночна діяльність», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.04010602 «Прикладна екологія», 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» (доповідає – начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Єресько О.В.).

4. Розгляд ліцензійних справ НУБіП України з підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:
    - 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (доповідає – завідувач кафедри педагогіки Сопівник Р.В.);
     - 053 «Психологія» (доповідає – завідувач кафедри соціальної роботи та психології Шмаргун В.М.).

5. Про стан ліквідації заборгованостей з оплати за навчання в І семестрі 2016-2017 н.р. (доповідає – начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

6. Про активізацію використання навчально-інформаційного порталу НУБіП України (доповідач − начальник навчально-методичного відділу Кліх Л.В.).

7. Про участь у щорічному молодіжному фестивалі «Студентська республіка 2016» серед ВНЗ міста Києва (доповідає – голова студентської організації Кендус Д.).

8. Розгляд навчально-методичною радою університету для підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури поданих рукописів та необхідних супровідних документів навчальних посібників, а саме:

 • підручник «Машини і обладнання для тваринництва» (автори – д.т.н., професор Ревенко І.І., к.т.н., доцентЗаболотько О.О., к.т.н., доцент Хмельовський В.С., к.т.н., доцент Ревенко Ю.І., к.т.н., доцент Ікальчик М.І.);
 • підручник «Лісова ентомологія. Підручник. Друге перероблене видання» (автор – к.с.-г.н., доцент Завада М.М.);
 • підручник «Геоботаніка. Підручник» (автори – д.б.н., професор Якубенко Б.Є., д.б.н., професор Попович С.Ю., д.б.н., старший науковий співробітник Устименко П.М.);
 • підручник «Неорганічна хімія: Вибрані розділи курсу для навчання за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» (автор – д.хім.н., професор Копілевич В.А.);
 • підручник «Охорона праці у ветеринарній медицині» (автори – к.т.н., доцент Войналович О.В., к.б.н., доцент Білько Т.О., к.с.-г.н., доцент Марчишина Є.І.);
 • підручник «Охорона праці у рибному господарстві» (автори – к.т.н., доцент Войналович О.В., к.с.-г.н., доцент Марчишина Є.І.);
 • навчальний посібник «Гігієна та особливості транспортування тварин» (автор – к.т.н., доцент Поліщук В.М.);
 • навчальний посібник «Електротехніка» (автори – к.т.н., доцент Мірських Г.О., к.т.н., доцент Мрачковський А.М., асистент Мархонь М.В.);
 • навчальний посібник «Грунтознавство з основами геології» (автори – к.с.-г.н., доцент Піковська О.В., д.с.-г.н., професор Балаєв А.Д.);
 • навчальний посібник «Українська мова професійного спрямування» (автори – д.пед.н., професор Костриця Н.М., к.філол.н., доцент Личук М.І.);
 • навчальний посібник «Master’s course of business english» (автори – старший викладач Качмарчик С.Г., к.н.держ.упр., старший викладач Шанаєва-Цимбал Л.О.);
 • навчальний посібник «Філософія науки та інноваційного розвитку» (автори – к.філ.н., професор Чекаль Л.А., д.філ.н., професор Сторожук С.В., к.філ.н., доцент Горбатюк Т.В., к.філ.н., доцент Гейко С.М., к.філ.н., доцент Культенко В.П., к.філ.н., доцент Савицька І.М.);
 • навчальний посібник «Органічна хімія природних сполук» (автори – д.т.н., доцент Нестерова Л.О., к.хім.н., доцент Кротенко В.В., к.хім.н., доцент Бойко Р.С.);
 • навчальний посібник «Колоїдна хімія» (автори – д.т.н., доцент Нестерова Л.О., к.хім.н., доцент Хижан О.І.);
 • навчальний посібник «Аналітична хімія: Навчальний посібник для спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (в двох частинах)» (автор – д.хім.н., професор Копілевич В.А., к.хім.н., доцент Прокопчук Н.М., к.хім.н., доцент Ущапівська Т.І., к.хім.н., доцент Войтенко Л.В.);
 • навчальний посібник «Методи енергозбереження в системах електропостачання» (автори – д.т.н., професор Іноземцев Г.Б., д.т.н., професор Козирський В.В., к.т.н., доцент Окушко О.В.);
 • навчальний посібник "Методика створення електронних навчальних курсів (на базі платформи Moodle)" (автори - д.пед.н., професор Морзе Н.В., д.пед.н., доцент Глазунова О.Г., к.еМокрієв М.В.
 • довідник «Організація освітнього процесу» (автори – к.т.н., доцент Зазимко О.В., д.пед.н., доцент Кліх Л.В., к.т.н., доцент Тракай В.Г.);

9. Різне.
 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook