Завершується прийом матеріалів до фахового видання

7 вересня 2016 року
НДІ економіки і менеджменту

 

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій завершує прийом матеріалів до фахового науково-практичного журналу "Причорноморські економічні студії"Випуск 8/2016.


У науковому журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук на підставі Наказу МОН України від 16.05.2016 року No 515.

Пріоритети журналу: підтримка молодих науковців; дослідження проблем розвитку Причорноморського регіону; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дослідження та проблеми бізнес-освіти. 
У зв’язку з цим безкоштовно публікуються: 
- статті молодих науковців-докторів наук віком до 35 років включно; 
- статті, присвячені актуальним проблемам розвитку Причорноморського регіону; 
- статті іноземних науковців; 
- рецензії на монографії, підручники, навчальні посібники; 
- новини та анонси наукових подій. 

Для опублікування статті у науково-практичному журналі необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу [email protected] не пізніше 9 вересня 2016 року наступні матеріали: 
1. Статтю згідно з вказаними вимогами. 
2. Заповнити електронну довідку про автора. 
3. Авторський реферат статті англійською мовою. 
4. Для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь. 
5. Для авторів – докторів наук віком до 35 років включно – відскановану форму П2ДС або особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою установи за основним місцем роботи автора (для підтвердження можливості безкоштовної публікації). 

6. Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. 

 

Редакція науково-практичного журналу "Причорноморські економічні студії" 

вул. Сегедська 18, кабінет 432, м. Одеса, Україна, 65009 
Телефон: +38 (093) 253-57-15 
Електронна адреса: [email protected] 

Офіційний сайт: www.bses.in.ua

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій