Засідання вченої ради факультету ветеринарної медицини: у роботі колективу є значні резерви

31 серпня 2016 року

     30 серпня 2016 року на факультеті ветеринарної медицини відбулося розширене засідання вченої ради, участь у якому взяв ректор університету Станіслав Ніколаєнко та очільник факультетської ради роботодавців Сергій Ничик

     На сьогодні на факультеті ветеринарної медицини навчається 1172 студенти, в т.ч. 813 бакалаврів і 359 магістрів. За результатами другого семестру 2015-2016 н.р. показник успішності складає 97,6 %, на «4» і «5» навчаються 52 % студентів, відраховано 28 студентів (2,4 %). Відсоток відвідування занять студентами становить 80-95%, залежно від курсу навчання. У 2015-2016 н.р. колективом факультету підготовлено і випущено 454 фахівці зазначив декан Микола Цвіліховський.

     Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 4 академіки і член-кореспонденти НАН України та НААН України та 14 академіків і член-кореспондентів інших громадських академій, 32 доктори наук, професори, 84 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 8 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2015 р. видано 6 підручників, 28 навчальних посібників, 8 словників, довідників, брошур, 138 (639,74 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 5 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів напряму підготовки «Ветеринарна медицина» ОС «бакалавр» та «магістр». 

     Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними ВНЗ І-ІІ р.а. − Немішаївським агротехнічним та Мукачівським аграрним коледжами, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.110101 «Ветеринарна медицина» і випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини.
     Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. Для підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство і науково-технічне співробітництво факультету з державними та приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, інститутом ветеринарної медицини НААН, німецько-українською НВФ «Бровафарма», центром сучасної ветеринарної діагностики та ін. 

     Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. Минулого року представники факультету зайняли два 2-х і одне 3-тє місце (проти одного 3-го в минулому році) у II Міжнародній конференції студентів-ветеринарів у Варшаві (Польща), 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини, 2-ге командне місце (проти 3-го в минулому році) у Всеукраїнській олімпіаді з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету визнано кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1-ше місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України), наголосив Микола Цвіліховський.

     У складних умовах нинішньої вступної кампанії на факультет прийнято 383 вступники, у т.ч. 133 магістрів та 250 бакалаврів. Це на 70 вступників (3 студентські групи) більше, порівняно з 2015 роком. Ліцензійний обсяг ОС «бакалавр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 100 %. На контрактну форму підготовки за ОС «бакалавр» та «магістр» на 1-й курс прийнято 148 осіб, що становить майже 39 % від числа всіх вступників.

     У 2015-2016 н.р. виконувались 48 наукових тем, у т.ч. 12 бюджетних і 2 госпдоговірні на загальну суму 1286 тис. грн. (у 2014 р. – 1092 тис. грн.), що становить 10,6 тис. грн. на 1 НПП (в середньому по університету – 19,5 тис. грн.).
     Науковцями факультету видано 18 монографій, 11 науково-практичних рекомендацій, 823 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 107 у міжнародних виданнях, що входять до міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, одержано 19 патентів.

     У 2015-2016 н.р. на базі факультету пройшли дев’ять міжнародних науково-практичних конференцій, три Всеукраїнських та науково-практичний семінар.
     Науково-педагогічні працівники та аспіранти впродовж навчального року брали участь у багатьох міжнародних заходах: засіданні Бюро експертів з питань сказу по Близькому Сходу і Східній Європі за участю представників ВООЗ, ФАО і МЕБ (Ліон, Франція), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Ліон, Франція). Наші представники стажувалися в Люблінському та Вроцлавському природничих університетах (Польща), університетах ветеринарної медицини та фармації (Брно, Чехія; Кошице, Словаччина), університеті ветеринарної медицини (Ганновер, Німеччина).
     Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом третій рік поспіль забезпечується двотижнева навчальна практика студентів на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава (Польща).

     З 2003 р. на факультеті здійснюється підготовка студентів напряму «Ветеринарна медицина» англійською мовою. Кількість студентів у англомовних групах навчання на всіх курсах сьогодні становить 10 % від усього контингенту. У 2015-2016 н.р. започатковано підготовку студентів у англомовній групі за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів».

     Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях національної та світової культури, соціально зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до життя і діяльності у сучасних умовах. На факультеті діє інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової роботи; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують у гуртожитках.

     Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника». У 2015-2016 н.р. здійснено випуск трьох номерів газети студентської організації «PUNCTUM OPTIMUM», проведено круглий стіл за участю Святійшого Патріарха УПЦКП Філарета «Духовність і патріотизм». Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я», де завойовують призові місця.

     Спинився Микола Цвіліховський і на господарських питаннях. Так, у гуртожитку № 6, де проживають студенти факультету, у 2015-2016 н.р. здійснено заміну всього газового обладнання та газових плит, встановлені столи під плити, відсікачі газу, закуплено ліжка, тумбочки і столи, проведено капітальний ремонт правого стояка місць загального користування, косметичний ремонт коридорів, спортзалу, благоустрій території.

     У навчальному корпусі № 12 замінено плоский профіль покрівлі у блоках «А», «В, «Е» та приміщені бойлера загальною площею 4780 м2; завершується ремонт покрівлі у блоці «Б» (1100 м2). Капітально відремонтовано приміщення кафедри терапії і клінічної діагностики та зроблений косметичний ремонт перехідної галереї блоку «Б», коридору та окремих аудиторій блоку «Е», вестибюлю 12-го навчального корпусу (металопластикові конструкції, вікна, двері запасних виходів). Крім того, 12 аудиторій кафедр та стаціонару для продуктивних тварин облаштовані енергозберігаючими лампами, а лекційні аудиторії №№ 101 та 404 – мультимедійним обладнанням. Колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду понад 200 тис. грн. - для встановлення теплопункту у 12 навчальному корпусі.

     Водночас вчена рада звернула увагу на те, що в роботі колективу факультету ветеринарної медицини є значні резерви. Але також мають місце проблеми. Вони пов’язані з недостатньою активністю колективу щодо посилення зв’язків із бізнесом. Необхідно кардинально покращити клінічну підготовку студентів, що потребує невідкладної розбудови і оновлення матеріально-технічного забезпечення ННВ Клінічного центу «Ветмедсервіс» та його клінік, відновити фахову приналежність віварію, реорганізувати окремі структурні підрозділи кафедр (зокрема ті, які є малоефективними або ж дублюють функції інших лабораторій), зміцнювати матеріально-технічну базу, оперативніше розміщувати та оновлювати поточної інформації на сайті факультету окремими кафедрами, збільшувати кількість електронних навчальних курсів, у тому числі атестованих, підвищувати ефективність підготовки аспірантів (у 2015-2016 н.р. вона склала 62,2 %).

     У обговоренні доповідей взяли участь завідувачі кафедр Микола Захаренко, Володимир Духницький, Олег Мельник та директор Інституту ветеринарної медицини НААН України Сергій Ничик.

     Підвів підсумки засідання ректор Станіслав Ніколаєнко, який зупинився на основний завданнях та цілях на наступний навчальний рік.

Дмитро Засєкін,
директор НДІ здоровя тварин
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook