Науково-методичний семінар «Школа молодого педагога»

25 серпня 2016, 10:00
ауд. 233 корпус №10

 До уваги науково-педагогічних працівників, стаж яких не перевищує трьох років!

25 серпня 2016 року о 10 год. в ауд. 233 корпусу 10 відбудеться науково-методичний семінар «Школа молодого педагога».

     Мета семінару  підвищення якості навчально-виховного процесу, посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів, зростання рівня психолого-педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, ознайомлення членів колективу університету з передовим педагогічним досвідом, налагодження співпраці науково-педагогічних працівників у справі гуманізації і гуманітаризації професійної підготовки студентів НУБіП України.

     Програма семінару тут:

 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

«Школа молодого педагога»

для науково-педагогічних працівників НУБіП України

Час (орієнтовний час початку та тривалості доповіді)

Тема заняття

Мета і завдання

Роздатковий матеріал

Доповідач

10:00 –10: 30

Про роль НПП в інноваційному поступі сучасного університету

 

 

Мета – ознайомити науково-педагогічних працівників зі стратегічним напрямом розвитку університету; мобілізувати колектив на підвищення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності 

Завдання:

       надати інформацію про сутність та особливості функціонування університету в нових політичних, соціально-економічних та культурних реаліях;

      розкрити інноваційні шляхи розгортання різних видів діяльності в університеті з метою підвищення його рейтингу, як у національному, так і міжнародному вимірі.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Ректор НУБіП України, доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки

 

Ніколаєнко С.М.

Запитання та відповіді

10.40 – 11.10

Про деякі аспекти організації навчального процесу в НУБіП України у 2016-2017 н. р.: законодавча база та нормативні документи університету

Мета: ознайомити молодих викладачів з особливостями організації навчального процесу у ВНЗ України та НУБіП України

 

Завдання:

-          надати НПП інформацію про нормативною документацію щодо організації навчального процесу в державі та в університеті;

-          актуалізувати знання молодих НПП про посадові обов’язками у справі організації навчального процесу.

Нормативні документи з питань організації навчального процесу та електронні посилання на них

начальник навчального відділу, к. т. н., доцент

 

Зазимко О.В.

 

 

Запитання та відповіді

11.20 – 11.50

Про участь участі молодих викладачів у провадженні наукової діяльності в університеті

Мета: ознайомити молодих викладачів з можливостями провадження наукової діяльності в університеті

Завдання:

-          спонукання НПП до участі у наукових проектах за кошти державного бюджету, бізнесу;

-          вмотивування молодих викладачів до участі у стипендіальних і грантових програмах;

-          забезпечення участі НПП у наукових дослідженнях та наукових стажуваннях.

Слайди

начальник науково-дослідної частини, доктор с.-г. наук, професор

 

Отченашко В.В.

Запитання та відповіді

12:00 – 12:30

Сучасні вимоги до діяльності викладача вищої школи

(лекція-тренінг)

Мета – ознайомлення НПП з сучасними тенденціями розвитку вищої освіти та вимогами до діяльності викладача вищої школи.

Завдання:

          сформувати знання викладачів про компетенції XXI ст;

          сформувати уміння організовувати навчальний процес відповідно до потреб ринку праці та запитів студента.

Презентація

доктор. пед. наук, професор, кафедри методики навчання і управління навчальним закладом

 

Ковальчук В.І.

Запитання та відповіді

12:40 – 13:10

Педагогічний конфлікт: причини, методи вирішення

 

(тренінг)

Мета – розвивати уміння конструктивної взаємодії НПП у педагогічному конфлікті; створити настанову.

Завдання:

          проаналізувати конфлікт щодо його позитивного й негативного впливу на міжособистісні стосунки й на ставлення до самого себе;

          продемонструвати НПП основні чинники, що визначають поведінку в конфлікті;

          з’ясувати значущість емоційної сфери людини та її вплив на спілкування в конфлікті.

Аркуші А-4 (по 3 на 1 особу), кольорові олівці.

 

Тестування учасників

Канд. ед.. Наук, доцент кафедри соціальної психології

 

Омельченко Л.М.

Запитання та відповіді

ПЕРЕРВА НА ОБІД 40 ХВ.

14:00 –14:30

Методики тестового контролю

 

(майстер-клас)

Мета – забезпечити оволодіння науково-педагогічними працівниками методиками тестового контролю знань, умінь і навичок студентів

Завдання:

       ознайомити із перевагами і труднощами тестового контролю знань студентів;

       сформувати у НПП навички підготовки валідних тестових завдань;

       передати слухачам знання про особливості застосування тестових методик.

Перелік методик тестового контролю з короткою анатоцією щодо їх реалізації

Канд. пед. наук, доцент кафедри методики навчання і управління навчальним закладом

Рудик Я.М.

Запитання та відповіді

14.40 – 15.10

Застосування інформаційних технологій в освітньому процесі

 

Мета – ознайомити науково-педагогічних працівників з методиками застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі

Завдання:

-          ознайомити науково-педагогічних працівників із особливостями використання електронних навчальних курсів на базі платформи «Е-learn»;

-          передати науково-педагогічним працівникам знання про застосування в навчальному процесі мультимедійної апаратури, інтерактивної дошки;

-          сформувати у науково-педагогічних працівників уміння підготовки електронних навчальних курсів та застосування технічних засобів у навчально-виховному процесі.

Технічні засоби, мультимедіа, інтерактивна дошка

Канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті

Гуменний О.Д.

Запитання та відповіді

15.20 – 15.50

Організація педагогічної взаємодії в освітньому процесі

 

(тренінг)

Мета – вдосконалити професійну майстерність викладачів та підвищити рівень педагогічної взаємодії

Завдання:

       надати інформацію про сутність та особливості педагогічної взаємодії;

      познайомити з методами організації педагогічної взаємодії.

Друкований варіант презентації

Д-р. пед..-наук, доцент кафедри педагогіки

Кручек В.А.

Запитання та відповіді

ЗАВЕРШЕННЯ СЕМІНАРУ 16.00 ГОД

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook