Вчена рада: організовано завершуємо навчальний рік, готуємось до вступної кампанії та нового навчального року

17 червня 2016 року

     17 червня відбулося засідання вченої ради університету. Традиційно на ньому підбили підсумки роботи за місяць, що минув. А ще – визначилися із завданнями колективу на літній період. На них закцентував увагу ректор Станіслав Ніколаєнко та озвучив десять першочергових.

   Перше – організовано завершити навчальний рік, провести випуски, підбити підсумки навчального року. Особлива увага – організації ефективних навчальних і виробничих практик. Формалізм при їх проходженні не допустимий. Необхідно також сформувати розклад занять на перший семестр наступного навчального року.
    Друге – завершити профорієнтаційну роботу та успішно провести вступну кампанію. Це можливо за умови якісного набору та збереження необхідних обсягів державного замовлення, адже існує ризик суттєвого його скорочення, особливо із правознавства, економіки, менеджменту, філології. До 8 липня абітурієнти визначатимуть пріоритети, готуватимуться до вступу, обиратимуть спеціальності. Тому кожен викладач, студент мають попрацювати із вступниками та переконати їх. 
     Третє завдання – у тісній співпраці з роботодавцями зробити все можливе для підготовки аудиторій, лабораторій, гуртожитків до нового навчального року. Перед його початком відповідна комісія огляне їх на предмет готовності. 
     Наступне стосується ретельного аналізу участі кожного науково-педагогічного працівника в реалізації цілей університету, зокрема програми «Голосіївська ініціатива-2020». Кожен має працювати чесно і творчо. А ті, хто вдається до нестатутних відносин, – покинуть університет. Ефективніше повинні працювати госпрозрахункові підрозділи, кафедри. Йдеться про консультування бізнесу, проведення дослідницьких робіт. 
     П’яте завдання – підвищити публікаційну активність та оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
     Шосте стосується навчально-дослідних господарств університету. Мова про підготовку до збирання врожаю, його збереження і реалізацію.
     Ще одне завдання – кардинально збільшити кількість іноземних студентів.
     Однією з основних задач є також перехід на режим економії. Так, в університеті запроваджена нова система економії енергоресурсів. Всім підрозділам доведені ліміти на споживання води, тепла, світла, газу. Все, що понаднормово, сплачуватиметься відповідальними. Паралельно триває робота над встановленням теплопунктів, на часі – заміна світильників на світлодіодні, використання сонячних батарей.
     Наступне завдання – до 20 серпня відремонтувати всі гуртожитки. До цієї роботи залучити студентські будівельні загони. Активізації діяльності потребує меблевий цех.
     Останнє стосується морально-психологічного клімату. В університеті повинна панувати атмосфера високої моралі і відповідальності, товариськості і вимогливості. Ні – проявам аморальності і безхребетності, кумівства і застою. Лише принцип рівнонапруженості, самовіддачі, дружньої роботи – запорука нашого успіху.

     Про стан та перспективи розвитку Боярського коледжу екології і природних ресурсів доповів директор Сергій Кропивко. Він окреслив основні досягнення колективу за минулі 5 років і зупинився на проблемах, які потрібно вирішити. Наразі коледж проводить ліцензування з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Агрономія». Упродовж звітного періоду збільшився конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення з 2,5 до 3,64. Більшість випускників продовжують навчання в базовому закладі - НУБіП. Зусилля спрямовувалися і на поліпшення соціально-побутових умов. Так, у 2014 році зданий в експлуатацію 30-ти квартирний будинок для працівників коледжу та університету, у 2012 році введено в експлуатацію котел на твердому паливі, що дозволило у вісім разів зменшити витрати на теплозабезпечення. 
     У той же час коледж не повністю використовує ліцензований обсяг, за останні два роки контингент студентів зменшився на 76 осіб. За підсумками 2015 року значно знизилися надходження до спецфонду. Існує гостра необхідність у забезпеченні комп’ютерною технікою. Потребують капітального ремонту дахи навчальних корпусів та системи тепло-водозабезпечення гуртожитку. 

      

     Співдоповідач – начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько – представив результати соціологічного опитування студентів. Головними проблемами вони назвали недостатнє забезпечення сучасними підручниками, застарілу матеріально-технічну базу. В той же час 85% задоволені якістю навчального процесу. Студенти також вказали на наявність нестатутних відносин у навчальному закладі.

     Куратор коледжу – декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Микола Доля – висловив ряд побажань, спрямованих на якісну перебудову навчальної, наукової, методичної роботи, кадрового забезпечення. 

     За результатами таємного голосування вчена рада обрала за конкурсом на посади деканів факультетів інформаційних технологійОлену Глазунову, юридичногоОлену Яру, директора Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого – Володимира Глову, директора Боярського коледжу екології і природних ресурсів – Сергія Кропивка, завідувачів кафедр загальної хімії – Надію Антрапцеву, рослинництва – Світлану Каленську, садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка – Тетяну Кондратенко, генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського – Віталія Жемойду, екології агросфери та екологічного контролю – Володимира Чайку, будівництва – Олександра Давиденка, механіки – Миколу Березовового, транспортних технологій та засобів у АПК – Сергія Козупицю, професорів кафедр педагогіки – Вікторію Кручек, соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті – Ірину Сопівник, методики навчання та управління навчальними закладами – Василя Ковальчука, біології лісу та мисливствознавства – Анатолія Гойчука, електричних машин і експлуатації електрообладнання – Миколу Заблодського, аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука – Олену Гафурову, годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного – Михайла Сичова, старших викладачів кафедри фізичного виховання – Світлану Гордєєву, Сергія Бурка, Наталію Крупко, Миколу Литвина та Олену Хотенцеву.

     Наукову доповідь, присвячену раціональному використання грунтів, представив декан агробіологічного факультету Віктор Забалуєв. Він зазначив, що інтенсивне, науково не обґрунтоване сільськогосподарське використання грунтових ресурсів країни призводить до зниження рівня їх родючості через деградаційні процеси, насамперед ерозії, дегуміфікації, переущільнення, втрати агрономічно цінної зернистої структури, погіршення водопроникності та аераційної здатності з усіма негативними екологічними наслідками. Останнім часом ще й посилилися процеси деградації ґрунтового покриву, які зумовлені техногенним забрудненням. 

     Вчені університету пропонують наступні заходи з охорони родючості ґрунтів: провести моніторинг родючості, впровадити сучасні системи ґрунтозахисного землеробства з елементами біологізації, припинити процес зменшення у ґрунтах вмісту гумусу і поживних речовин та досягнення їх бездефіцитного балансу, сформувати національний, регіональні та місцеві банки даних про якісний стан ґрунтів, відновити підготовку фахівців-грунтознавців. Адже частка грунтових ресурсів України складає близько 40% від усіх виробничих ресурсів, а грунт є не лише основним засобом виробництва у сільському й лісовому господарстві, але й виконує надзвичайно важливі біосферні функції ґрунтів, від яких залежить якість життя на планеті. 

     Наукова доповідь викликала жваве обговорення. На запитання радника ректора Дмитра Войтюка про точне землеробство, доповідач переконаний, що саме ця технологія сприяє ефективному використанню земель. Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша поцікавився, хто несе відповідальність за родючість грунту. На що Віктор Забалуєв відповів: на рівні держави є інституції, які опікуються охороною земель, але питання реальної відповідальності залишається відкритим. Ректор Станіслав Ніколаєнко запитав, які дослідження з розробки і застосування природних гербіцидів проводяться в університеті? Це порівняно новий напрям, який набув найбільшого розвитку в Іспанії, зазначив доповідач. Наразі тривають перемовини з тамтешньою фірмою щодо спільних наукових досліджень, додав він. Професор Ігор Гудков поцікавився думкою Віктора Забалуєва, чи вважає він радіоактивне забруднення грунтів окремим видом деградації. На що отримав ствердну відповідь. Активну участь в обговоренні взяли також декани Ярослав Михайлович та Тарас Євсюков, професор Іван Ковальчук

     Про стан забезпечення якості підготовки фахівців та шляхи поліпшення викладання гуманітарних дисциплін у руслі реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на 2015/2016 рік доповів декан гуманітарно-педагогічного факультету Василь Шинкарук. Він окреслив структуру факультету, кадровий потенціал, основні здобутки та проблеми в навчальній, науковій і міжнародній діяльності. 
     Зокрема, порівняно з попереднім роком збільшено набір студентів-контрактників на 50 осіб. Наразі ж на факультеті 48% студентів навчаються за умовами договору. 
     Відповідно до рішення вченої ради гуманітарно-педагогічний факультет провів роботу щодо поліпшення якості викладання та вивчення іноземних мов: затверджено концепцію викладання іноземних мов, запропоновано академічні групи студентів нового набору формувати за рівнем володіння іноземної мови, удосконалено програми викладання іноземних мов, де акцент зроблено на розмовний курс, спільно із Центром Кембриджського університету організовано курси з вивчення англійської мови.

     Розширено співпрацю із закордонними університетами про стажування та навчання за програмою «подвійних дипломів». Так, укладено угоду з Поморською академією в Слупську (Польща) для спеціальностей «Соціальна робота» та «Філологія». 
     Керівництво факультету зосереджувало увагу також на розвитку матеріально-технічної бази. Обладнано новими меблями окремі кафедри та аудиторії, придбано оргтехніку, аудиторії 231, 232 корпусу № 15 обладнано мультимедійним проектором, інтерактивною дошкою. 
     Серед завдань для колективу на наступний рік Василь Дмитрович виділив такі: запровадити англомовні магістерські програми, розширити бази виробничих практик, поглибити співпрацю з роботодавцями, забезпечити активну участь у проектах академічної та дослідницької мобільності, збільшити кількість публікацій у Scopus, залучити іноземних студентів на навчання, організувати стажування викладачів та студентів у закордонних університетах-партнерах тощо.

     Ректор Станіслав Ніколаєнко поцікавився станом профорієнтаційної роботи на факультеті та прогнозами цьогорічного вступу. На що Василь Шинкарук висловив сподівання, що позитивну динаміку вдасться зберегти. 

     Начальник навчального відділу Оксана Зазимко проаналізувала діяльність факультету та кожної з його 12 кафедр. Досить непоганими є результати літньої екзаменаційної сесії. Зауважень до роботи деканату немає, однак є до кафедр. Переважно вони стосуються необхідності підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, розширення переліку дисциплін англомовної підготовки, збільшення кількості викладачів на окремих кафедрах, які мають наукові ступені. Щодо наповнення електронних навчальних курсів, то ситуаціях на кафедрах різна. Найкращою вона є на кафедрах соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті, педагогіки та іноземної філології і перекладу. До 1 вересня ця робота має завершитися повністю, наголосила доповідач. Сайти як факультету, так і кафедр оновлюються постійно.

     Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко зауважив, що обсяг фінансування науково-дослідних робіт на факультеті є недостатнім. Вчені факультету активно готують наукові проекти, але для їх успішності доповідач радив збільшити кількість публікацій в наукометричних базах. Поліпшення потребує підготовка наукових кадрів, зокрема аспірантів, тим паче, що на факультеті є надзвичайно потужній колектив докторів наук. 

    Декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський позитивно оцінив роботу факультету. Він відзначив збільшення кількості працевлаштованих випускників та виховну роботу, яка проводиться з урахуванням наукових підходів. Особливо активно долучається студентство до профорієнтації. 

     Проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко зазначив, що спільною проблемою університету і факультету є термінова заміна покрівлі шостого гуртожитку, де мешкають студенти факультету.

     Підсумовуючи, ректор Станіслав Ніколаєнко позитивно оцінив зміни на факультеті. Проблемним залишається вивчення іноземних мов, хоча, зауважив ректор, це питання не лише факультету, а й всього університету. 

     

     Про виконання плану роботи та рішень вченої ради за 2015-2016 навчальний рік доповіла учений секретар Оксана Барановська. Звіт про виконану роботу, схвалений вченою радою, буде опублікований на офіційному сайті університету.

     Вчена рада підтримала пропозиції навчально-методичної ради НУБіП України, які представив проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша, та рекомендувала до друку навчально-методичну літературу. Таку ж рекомендацію отримали наукові видання університету та монографії. 
     Завершилося засідання привітанням ректора Станіслава Ніколаєнка з прийдешніми Зеленими святами.

Денис Рудень,
Ольга Наконечна
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook