Представники економічного факультету на конференції з економіки та фінансів

29 березня 2016 року

Викладачі та студенти нашого університету прийняли участь у V – Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів», що проходила 21-24 березня. Метою конференції було обговорення та пошук розв’язків проблем сучасної економічної науки, налагодження контакту із вченими з різних країн, обмін дослідницьким досвідом. Зокрема завідувач кафедри глобальної економіки НУБіП України професор Вдовенко Н.М. відкриваючи конференцію зазначила, що «…світ на межі другого і третього тисячоліть стрімко змінюється, адже новим змістом наповнюються всі сфери суспільного життя. Набуває нових рис вже усталений, звичний порядок планетарного життя, перебудовується його устрій. Людство знаходиться на порозі нової історичної епохи, найважливішою ознакою якого є стрімке наростання процесів світової глобалізації, що є об'єктивними і здійснюються незалежно від волі чи бажання окремих країн. За таких умов важливим є розуміння саме нових явищ, щоб визначити раціональну й ефективну стратегію поведінки держави, і в тому числі стратегію поведінки і на рівні галузей аграрного сектора економіки».

 

Цю думку підтримала і д.е.н., професор КНУТіД Селіверстова Л.С. Вона зазначила, яка відзначила важливу роль фінансів та економіки в цілому у процесах глобалізації, інтеграції у нові сфери життя людей та удосконаленні усталеного буття.

 


У своєму виступі на тему «Конкурентные стратегии предприятий в контексте соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» професор Вдовенко Н.М. відмітила необхідність підвищення якості продукції, її сертифікації задля можливості конкурувати із товарами з Європи. Також важливим при цьому є участь держави у відстоюванні інтересів вітчизняних товаровиробників. Особливу увагу Наталія Михайлівна приділила особливостям та перспективам розвитку виробництва аквакультури, адже цій сфері не вистачає фінансових ресурсів і акваферми потребують допомоги у вигляді іноземних інвестицій.

 


Асистент кафедри глобальної економіки Павленко М.М. у своєму виступі «Функціонування аграрного сектору в умовах глобалізації економіки» зазначила, що державна політика займає важливе місце в суспільному житті і її мета - своєчасно визначати актуальні проблеми розвитку перспективних галузей економіки, аналізувати їх, встановлювати причини виникнення та знаходити шляхи вирішення.

 

К.е.н., доцент кафедри фінансів Титарчук І.М. представила дослідження на тему «Інвестиції в інноваційний розвиток аграрної сфери», що включав в себе оцінку позитивних сторін та негативних викликів, що стоять перед сільськогосподарськими товаровиробниками та пов’язані із інвестиційним, технічним та технологічним забезпеченням виробництва сільськогосподарської продукції.

 

Слід відзначити і позитивні відгуки колег та присутніх щодо виступів наших студентів. Адже вони досліджували важливі теми, що торкаються державної політики, де приймаються відповідні рішення, спрямовані на усунення галузевих проблем, розробляються відповідні програми, нормативні акти, визначаються механізми та інструменти їх реалізації, а також проблеми фінансування аграрних товаровиробників.

 

 

Так, студент 4-го курсу, економічного факультету Кириша О.В. представив дослідження на тему «Впровадження досвіду США в управлінні бюджетними ресурсами України з використанням програмно-цільового методу» відзначивши, що цей досвід є досить актуальним у наш час, коли виникає постійний дефіцит грошових коштів бюджету, а бюджетний процес носить соціально-витратний характер. Вирішення бюджетних проблем залежить від раціонального регулювання розвитку різних видів діяльності пов'язаних, в тому числі, продовольством.

 


Студентка 2-го курсу, економічного факультету Бєляєва Єлізавета виступила із доповіддю «Розвиток малого та середнього підприємництва в аграрному секторі», що викликав жваву дискусію та запитання оскільки на сьогодні це питання знаходиться в активному обговоренні і керівництва Міністерства аграрного розвитку і продовольства багатьох вчених. Зокрема Вдовенко Н.М. запропонувала обговорити питання фінансового забезпечення цих підприємств, їх державну підтримку через різні механізми та конкурентоспроможність порівняно із великими холдингами.


 

Студент 4-го курсу, економічного факультету Ілляшенко А.І. у своїй доповіді «Джерела наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації» наголосив на дотриманні принципу фінансової самостійності при формуванні бюджетів на місцях. Також Артем представив основні кроки реформи міжбюджетних відносин та її вплив на ефективність формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів. В свою чергу організатор конференції, представник КНУТіД к.е.н., доцент Коваленко Д.І. підняв питання необхідності проведення реформ та децентралізації, позитивних та негативних сторін цих процесів, а саме: недостатність фінансування місцевих громад, пасивна участь населення в обговоренні бюджетних питань, відсутність контролю з боку громади за використанням бюджетних ресурсів тощо.

 

 

Науковці та учасники конференції отримали сертифікати, що засвідчують їх участь, а також мали змогу обмінятися досвідом викладання економічних дисциплін та обговорити можливості співпраці в подальшому. Крім того викладачі НУБіП України запросили колег до відвідування університету та участі у конференції приуроченій 65-річчю економічного факультету восени.


Ірина Титарчук,

доцент кафедри фінансів

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook