Вчена рада: факультет інформаційних технологій має стати флагманом запровадження ІТ в університеті

30 березня 2016 року

     30 березня в університеті відбулося чергове засідання вченої ради. Цього разу на порядку денному – звіти факультету інформаційних технологій, Бобровицького коледжу економіки і менеджменту ім. О. Майнової, висунення наукових праць на здобуття премій Верховної Ради України молодим вченим та поточні питання діяльності вишу. 

      Перш, ніж перейти до розгляду основних питань, студентам і працівникам університету вручили нагороди. Дипломами першого ступеня відзначені студенти першого курсу факультету конструювання та дизайну Юлія Хуторянська і Максим Стельмах за перемогу у конкурсі студентських наукових робіт 2015-2016 навчального року з галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка». У галузі науки «Екологія та екологічна безпека» цього ж конкурсу диплом другого ступеня отримав Олександр Фарисей. А з напряму «Економіка сільського господарства та АПК» дипломом першого ступеня нагороджена Анастасія Савченко. Дипломи і медалі отримали також спортсмени університету.

     Державними нагородами відзначено і наших колег-науковців. Зокрема, грамоти Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» отримали Костянтин Лопатько, Іван Чумаченко та Сергій Зібцев, а почесну грамоту «За особливі заслуги перед Українським народом»Василь Савчук. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України відзначено Сергія Поповича та Бориса Якубенка.

      Власне розгляд питань порядку денного розпочали з традиційного короткого звіту ректора університету Станіслава Ніколаєнка за останній місяць. Мова йшла про фінансову ситуацію, навчально-виховну роботу, міжнародну та господарську діяльність. Говорячи про це, очільник університету зауважив, що не всі кафедри і факультети активно включилися в роботу. Вузьким місцем залишаються навчальні лабораторії, викликають занепокоєння практики, на жаль, не все добре в гуртожитках. Тож ректор закликав членів вченої ради до дій та дисципліни. У березні пройшли ряд заходів. Це – і День відкритих дверей, і парламентські слухання до 30-річчя трагедії на ЧАЕС, конкурс «Краса НУБіП України – 2016». А на VII міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2016» університет отримав гран-прі та багато інших відзнак. Також проведено навчання керівників навчально-дослідних господарств щодо організації на їх базі практик. Завершився і перший етап всеукраїнських олімпіад, в якому взяли участь 3500 студентів. Пройшли випуски студентів заочної форми навчання. Колектив Бобровицького коледжу економіки і менеджменту ім. О.Майнової визначився з кандидатурою на посаду директора. Книжковими фондами поповнилася і наукова бібліотека. Змінено графік секцій, аби студенти могли займатися в них. За результатами звітно-виборної конференції головою ради аспірантів університету обрано Оксану Молдавчук

 

  

     Міжнародна діяльність у звітному періоді представлена стажуванням, навчанням та участю в міжнародних конференціях студентів і викладачів. В активній фазі знаходяться весняно-польові роботи в навчально-дослідних господарствах. За словами ректора, упродовж місяця зросла виручка від реалізації сільськогосподарської продукції. 

     Триває робота по залученню коштів на відбудову третього навчального корпусу. Продовжуються ремонті роботи в гуртожитках № 2, 8, 10, 11. Повністю замінено старі газові плити на нові.

     З науковою доповіддю, присвяченою дослідженню фізики, синтезу та біологічної функціональності нанорозмірних об’єктів, виступив доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Костянтин Лопатько. Отримані результати, зазначив доповідач, можуть бути використані під час розробки препаратів, які за рахунок підбору складу і концентрацій здатні скеровано впливати на існуючі агробіоценози та виступати фактично регуляторами системи захисту рослин. Біологічні властивості колоїдів біогенних металів проявляються навіть за низьких концентрацій та не несуть загрози агрофону. Вони активно впливають на фізіологічні процеси рослин, особливо в умовах недостатнього мінерального живлення, забезпечують господарсько-цінний ефект – підвищення урожайності польових культур. Саме тому цей напрямок є перспективним для подальшого наукового пошуку, застосування і комерціалізації його результатів.

     Заявлена наукова доповідь викликала жваве обговорення серед членів вченої ради. Так, директор УЛЯБП АПК Валерій Ушкалов запитав, чи визначалася у ході досліджень токсичність застосовуваних препаратів? На що отримав ствердну відповідь. Професор Віктор Максін адресував одразу кілька запитань. Його цікавило, чи проводилися зазначені дослідження на тваринах, чи є ризик втрати репродуктивної функції за 2-3 покоління, і в який термін наночастинки розчиняються. За словами Костянтина Лопатька, під час використання препаратів на основі міді і срібла, які є менш токсичними, втрата репродуктивності до 5 покоління не спостерігалася. А наночастини достатньо швидко розчиняються буквально протягом однієї години, зазначив він. Професор Микола Стародуб зауважив, що наночастинки токсичні. І про це знає весь світ. А якщо й менш токсичні, як зазначав доповідач, то це значить, що токсичність проявиться в наступних поколіннях у вигляді мутацій. То як бути в цій ситуації? Треба створювати нанокомпозити, переконаний професор.

     Центральним питанням порядку денного став звіт декана факультету інформаційних технологій Олени Глазунової про якість підготовки фахівців та матеріально-технічну базу факультету у руслі реалізації програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на поточний навчальний рік.

     Доповідач зазначила, що на кафедрах факультету функціонують п'ять навчальних лабораторій, по три науково-дослідні лабораторії, навчально-науково-виробничих підрозділи, навчально-наукові курси. Вони потребують реорганізації та оновлення. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за чотирьома напрямами підготовки, два з яких «Програмна інженерія» та «Комп’ютерна інженерія» ліцензовані у 2015 році, та трьома спеціальностями магістратури. За результатами першого семестру показник успішності склав 95,4%. Кадровий потенціал факультету складають 7 професорів, докторів наук, 23 доценти, кандидати наук.

     З метою підвищення якості практичної підготовки минулого року укладено договір про стратегічне партнерство факультету з компаніями «1C ПроКом», «3Dprint.UA», Unplag, ТОВ «Cyber Bionic Systematics». Запроваджена співпраця та відкрито локальні ІТ-академії «Cisco Academy», «Microsoft Imagine Academy», «Центр компетенцій 1С». Факультет також уклав контракт з Microsoft, який дає змогу всім викладачам та студентам отримали доступ до хмарного середовища Office 365.

     Серед здобутків студентів факультету – третє командне місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика», третє місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з економічної кібернетики, призові місця у Всеукраїнській олімпіаді з програмування серед природничих ВНЗ, одна команда вийшла у півфінал першості світу.

     Щодо наукової діяльності, то за минулий рік факультет заробив майже півмільйона гривень. Аби не збавляти обертів, а нарощувати потенціал, цим важливим напрямом має опікуватися потужний науковець.

     На контролі деканату, продовжила Олена Глазунова, перебуває і питання матеріально-технічної бази. Так, здійснено ремонт у фойє навчального корпусу №15, змонтовано систему відеоспостереження в комп’ютерних класах. Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою і озеленення території, закріпленої за факультетом, та суботниках з відбудови третього навчального корпусу.

     Серед завдань, які ставить перед собою колектив, декан назвала реорганізацію та ліквідації частини структурних підрозділів кафедр, поліпшення якісного складу кафедр інформаційних систем та комп’ютерних систем і мереж, усунення порушень трудової та виконавської дисципліни. Переоснащення сучасним комп’ютерним і мультимедійним обладнанням потребують навчальні лабораторії кафедр. Також Олена Глазунова звернулася до керівництва університету з проханням розглянути можливість збільшення кількості місць у гуртожитку для студентів факультету інформаційних технологій.

     Начальник навчального відділу Оксана Зазимко проаналізувала результати відвідувань занять на факультеті членами вченої ради. До ряду лекцій зауважень немає. Інші ж стосуються, здебільшого, невикористання у ході занять мультимедійного супроводу. Побажання – зменшити кількість матеріалу лекції в англомовних групах українською мовою.

     Щодо оцінювання залишкових знань, то відхилення знаходяться в межах норми. Дві кафедри факультету є зразковими з розроблення, наповнення та за кількістю атестованих електронних навчальних курсів. На інших ці показники в межах 30-40%.

     За результатами анкетування частина студентів висловилися за поліпшення викладання іноземних мов, викладання окремих дисциплін, практичного навчання та підвищення професійного рівня викладачів. 

Изображение

  

      Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко в цілому позитивно оцінив діяльність факультету. Як він зазначив, слід активізувати публікації статей в наукометричних базах. Особлива увага – підготовці наукових кадрів.

     Директор ННІ лісового і садово-паркового господарства Петро Лакида порушив питання обслуговування комп’ютерної техніки на факультеті інформаційних технологій, яке стосується й інших. 
     Підсумовуючи, ректор Станіслав Ніколаєнко зауважив, що без цього факультету університет неможливий, але він повинен чітко розуміти і виконувати покладену на нього місію.

     Ще один звіт – про стан та перспективи розвитку Бобровицького коледжу економіки і менеджменту ім. О. Майнової представила його директор Ольга Гордієнко. Навчальний заклад має 125-річну історію, готує фахівців за сімома спеціальностями економічного, управлінського та аграрного напрямів. У минулому році коледж повністю виконав державне замовлення і 52 його випускники стали студентами НУБіП. За звітний період колективом коледжу проведена робота щодо підвищення якості надання освітніх послуг та поліпшення матеріально-технічної бази. Зокрема, відремонтована студентська їдальня, котельна, у студентському гуртожитку розпочато заміну вікон на сучасні, проводяться поточні ремонти аудиторій. В навчальному закладі активно впроваджуються енергозберігаючі технології. Разом із тим, занепокоєння викликає зменшення контингенту студентів. Поліпшення потребує кадровий потенціал, практична підготовка студентів. Також Ольга Гордієнко сформулювала завдання, які стоять перед колективом, у контексті «Голосіївської ініціативи».

     Перший проректор Ігор Ібатуллін закцентував на якісному складі педагогічних працівників коледжу. Поліпшити його, на думку директора Ольги Гордієнко, можна через підвищення кваліфікації та навчання в аспірантурі. Саме у цих напрямках працює коледж.

     Начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько, який очолював комісію, що ретельно вивчала діяльність коледжу, представив результати зрізу знань, анкетування студентів. Залишкові знання, за його словами, – на середньому рівні. Серед проблем, які назвали респонденти, – недостатня кількість сучасних підручників, матеріально-технічна база. Однак найбільшою проблемою залишається відсутність кадрів з науковими ступенями.

     Ректор Станіслав Ніколаєнко, підсумовуючи сказане, доручив обговорити рішення вченої ради на педагогічній раді коледжу та надати план з його реалізації.

     Після затвердження звіту вчена рада таємним голосуванням обрала Ольгу Гордієнко директором коледжу на наступний термін.

Изображение      

     Також вчена рада висунула наукові праці найталановитіших молодих вчених в галузі фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок на здобуття щорічних премій Верховної Ради України, та рекомендувала до друку навчальну літературу, монографії і наукові видання.

     Крім того, з урахуванням пропозицій ректорату затверджено Порядок про присвоєння вчених звань в НУБіП України. Рішенням вченої ради припинено діяльність санаторію-профілакторію у зв’язку з відсутністю державного фінансування. На його базі планується створити центр здоров’я.

 

    

 

Денис Рудень, Ольга Наконечна
 


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook