Актуальні питання розвитку науки в університеті – у полі зору координаційної ради з питань науково-технічної діяльності

25 листопада 2015 року

     24 листопада відбулося чергове засідання координаційної ради з питань науково-технічної діяльності. Відкрив засідання начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко питанням розвитку матеріально-технічної бази наукових лабораторій та створення в університеті Центру колективного користування науковим обладнанням. Відповідно до доручення ректора створено робочу групу науковців та визначено план заходів щодо реалізації цього актуального завдання спільно з директором Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Валерієм Ушкаловим.

     Подальша робота ради була зосереджена на заслуховуванні та обговоренні звіту директора НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування Сергія Булигіна про виконану роботу у 2015 р. Наразі поставлено завдання директорові удосконалити механізми взаємодії з кафедрами факультетів агробіологічного та захисту рослин, біотехнологій та екології, використання коштів від реалізації рослинницької продукції, отриманої на дослідних полях, активізувати діяльність з виконання завдань Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» у 2016 році.

 

     Кінець календарного року традиційно пов’язується із розглядом значної кількості наукових монографій. З інформацію щодо підготовки монографій та їх рекомендації для розгляду на вченій раді університету виступила начальник відділу науково-технічної інформації Наталія Шевченко. У ході обговорення цього питання, виокремлення й вирішення проблем видання та реалізації друкованої наукової продукції взяли участь професори Дмитро Засєкін, Іван Ковальчук, Валерій Кашпаров, Віктор Ладиченко.

     Завершилося засідання важливою інформацією Володимира Отченашка про наказ Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зокрема у частині затвердження Таблиці відповідностей Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом МОН, молоді та спорту № 1057 від 14.09.2011 р. (Перелік 2011) та нового Переліку 2015. Координаційна рада також одноголосно підтримала досвід факультету ветеринарної медицини, про який доповів професор Дмитро Засєкін, щодо благодійної акції, спрямованої на придбання медичних препаратів для військовослужбовців, які захищають країну в зоні АТО. Детальна інформація про цей захід була висвітлена в Урядовому кур’єрі від 12 листопада 2015 р. № 211.


Костянтин Махно,
молодший науковий співробітник НДЧ

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)