Крокуємо в ногу з часом та новим стандартом ISO 9001:2015

22 листопада 2015 року

     11 листопада доценти кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції Слива Ю.В. та Сілонова Н.Б. разом із завідувачем Сухенком В.Ю. відвідали Національний орган сертифікації (НОС) та семінар «Система якісного управління згідно з вимогами МС ISO 9001:2015»

     Важливість стандартизації і сертифікації щоразу підкреслює ректор університету Станіслав Ніколаєнко. За його словами, це ті важелі, які дають змогу вийти нашій продукції на європейські ринки.

    Учасники семінару проаналізували ефективність застосування стандарту ІСО 9001 підприємствами та організаціями у світі. За результатами досліджень, відзначені очевидні економічні вигоди від впровадження та сертифікації СМК, слабкі місця і факти недобросовісної сертифікації органами, що не мають національної акредитації.

     Переглянута в ході заходу редакція ISO 9001 відтепер складатиметься з десяти розділів. Розділи «Область застосування», «Нормативні посилання» стосуватимуться виключно зазначеного стандарту, а також очікуваних від нього результатів. У розділі «Терміни та визначення» будуть загальні терміни і ключові визначення, а також ті, які відносяться виключно до систем менеджменту якості. Четвертий розділ «Контекст організації» об’єднує вимоги, щодо розуміння організації, яка впроваджує стандарт, потреб і очікувань зацікавлених сторін, області застосування СМК і безпосередньо СМК. Про лідируючу роль і зобов'язання вищого керівництва, політику в області менеджменту якості, а також розподіл ролей в організації, відповідальність і повноваження йтиметься в наступному розділі «Керівництво». А про дії для управління ризиками і можливостями, цілі СМК і план досягнення цих цілей – в розділі «Планування». Розділ «Підтримка» присвячений ресурсам, необхідним для СМЯ, компетентності та поінформованості персоналу, комунікації і документованій інформації. Операційне планування і контроль містить восьмий розділ «Операції». У розділах «Оцінка діяльності» та «Поліпшення» йтиметься відповідно про моніторинг, вимірювання, аналіз, оцінку, внутрішній аудит, аналіз з боку керівництва та про невідповідності, коригувальні дії і постійне поліпшення.

    За вимогою стандарту ІСО 9001: 2015. Організація зобов'язана ідентифікувати і управляти своїми ризиками, пов'язаними з якістю і задоволеністю споживачів. З цією метою можна використовувати раніше виданий міжнародний стандарт ISO 31000: 2009 «Ризик менеджмент - Принципи та керівні вказівки».

     У стандарті 2015 року відсутній принцип «Системний підхід». А принцип «Взаємовигідні відносини з постачальниками» розширено до принципу «Управління взаєминами із зацікавленими сторонами».

     Новий п’ятий розділ присвячений принципам «Лідерство». Зникло поняття «Представник керівництва по якості», яке дозволяло вищому керівництву делегувати роботи з якості своєму співробітникові. Тепер все вище керівництво повинно бути прихильником системи менеджменту якості.
     Розробники стандарту ISO 9001: 2015 говорять не про систему менеджменту якості окремо, а про існування на підприємстві цілісної системи менеджменту.

    

     Крім цієї, наші фахівці дізналися ще багато іншої цікавої інформації. На завершення семінару вони отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Шапошнік В.М.,
старший викладач кафедри
стандартизації та сертифікації
сільськогосподарської продукції

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015