Навчальний візит (Study visit) студентів-слухачів магістерської програми спеціалізації «Менеджмент кооперативних формувань» до сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх об’єднання

13 листопада 2015 року
З метою вивчення досвіду розвитку кооперативів 9-10 листопада 2015 рокустуденти/ки-слухачі/ки магістерської програми спеціалізації «Менеджмент кооперативних формувань» факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України у супроводі асистента кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Петер М.В., відвідали сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «Зерновий», «Добробут Андріївки», сімейну ферму «Куриленко», а також демонстраційну ферму «Молочарське», що входять до Об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Господар». Обєкти візиту знаходяться у Дніпропетровській області, а саме: смт.Покрівка, с.Олександрівка, с.Васильківка.
Учасниками навчального візиту стали студенти/ка-слухачі/ка магістерської програми спеціалізації «Менеджмент кооперативних формувань»: Луцак Павло, Майданник Євгенія, Сушко Володимир, Щава Святослав та студентка-слухачка магістерської програми «Наукові підходи до забезпечення результативності управління на ринку товарів і послуг», Помянська Наталія.
 
Візит відбувся за наступною програмою:
1 день:
- візит у СОК «Добробут Андріївки»: спілкування з Головою кооперативу,  членами Правління, бухгалтером кооперативу; обговорення особливостей збору молока серед членів та нечленів кооперативу; особливостей співпраці з молокопереробними підприємствами; огляд молокоприймального пункту та лабораторії кооперативу з визначення якості молока;
- візит в Андріївську сільську раду: міні-спіч Голови сільради про історію та розвиток кооперативного руху в селі, його роль у розвитку громади; бесіда з Головою ОСОК «Господар».
- візит на родинну ферму «Куриленко»: у супроводі господарки ферми, п. Антоніни, відбувся огляд території, молокоприймального пункту, лабораторії, сучасного молоковозу; бесіда про історію створення ферми, особливості заготівлі корму для ВРХ, про стратегічні плани розвитку ферми, які виражались в нових амбітних цілях родини і, які вказують шлях до досягнення сталого майбутнього.
- візит у місцевий клуб, бібліотеку, кооперативний тренажерний зал.
- візит на демонстраційну ферму «Молочарське», де за допомогою впроваджених новітніх технологій утримання ВРХ, отримують єдине в Україні молоко екстра-класу! Утримання корів на фермі ведеться різними способами. Наочно представлений  цикл відтворення стада ВРХ, розяснено основи управління цим процесом.
2 день:
- візит на демонстраційну ферму «Молочарське»: обхід території, визначення особливостей утримання ВРХ та ведення молочарського бізнесу, бесіда з Головою ОСОК «Господар» у навчальному класі, спілкування з бухгалтером ферми, розгляд звітної документації ферми тощо. Також учасники візиту стали свідками того, як корови слухають музику, відпочиваючи, а це, доказано вченими, збільшує їх продуктивність!
- участь у святкуванні 2-ої річниці кооперативу "Зерновий" (фактично – збори членів кооперативу) за порядком денним:
 
Відкриття свята
1.     Виступ Голови кооперативу (Осипчук М.М.)
2.     Привітання місцевої влади
3.     Виступ Голови Обєднання кооперативів «Господар» (Захарчук О.В.)
4.     Привітання від Канадської Асоціації кооперативів (Ерін Маскі).
Обговорення  бізнес-концепції кооперативу
1.     Бізнес-концепція послуг кооперативу як додана вартість для господарств-членів(Харсун О.С.)
2.     Концепція ґендерного Фонду: фінансування бізнес-планів членів кооперативу (Буртак С.Г.). Презентація бізнес-планів дітей членів кооперативу, поданих на підтримку фонду (Роман Осипчук та Ігор Гулівець)
 
Робота в групах (Workshop):
1. Побудова й розвиток кооперативного зернового елеватора на 36000 тон
2. Спільна закупівля та надання розстрочки на придбання МТР
3. Агрономічна підтримка, консультації (кооперативний агроном)
4. Маркетинг (інформаційна підтримка та спільний продаж зерна)
5. Фонд підтримки підприємництва жінок та молоді (створення бізнесів, залучення до фермерства)
6. Навчання фермерів щодо технологій, навчання щодо роботи кооперативу, обмін досвідом з канадськими фермерами.
Вразив колектив Кооперативної школи СКС оригінальним підходом до проведення зборів членів кооперативу під час святкування річниці заснування СОК «Зерновий»: у воркшопі були залучені також студенти/ки, що сприяло безпосередньому їх спілкуванню з членами кооперативу, виявленню певних слабких сторін у діяльності кооперативу, і навіть можливості подання певних рекомендацій з їх усунення, таких як:
- покращити організацію зворотнього зв’язку між управлінською ланкою кооперативу та його членами (що дасть змогу забезпечити транспарентні відносини);
- звернути особливу увагу на виконання обов’язку кожним членом кооперативу здійснювати активну участь в економічній діяльності кооперативу, що є одним з основних принципів кооперативної діяльності, визнаним світовою кооперативною спільнотою, а також саме цей обов’язок прописаний в розділах Статутів усіх кооперативних організацій, в т.ч. СОКу «Зерновий». Адже виконання цього обов’язку дасть змогу менеджменту кооперативу більш ефективно планувати та прогнозувати діяльність кооперативу, впливати на рівень цін як гуртової закупівлі необхідних ресурсів членам кооперативу, так і гуртового збуту їх продукції через кооператив, що, в свою чергу, забезпечить сталий розвиток даного кооперативу).
 
Для цього менеджменту кооперативу, на думку членів навчальної групи від НУБіПУ, необхідно розробити та реалізувати:
а) Стратегію забезпечення ефективного зворотнього звязку між управлінням кооперативу та його членами;
б) Стратегію залучення нових членів кооперативу як дійсних, так і асоційованих.
 
У разі потреби в допомозі по розробці цих вищезазначених чи інших стратегій розвитку кооперативу, представники кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського НУБіП України, фахівці зі стратегічного управління, радо допоможуть  партнерам!
 
Додатково учасники візиту дізналися:
      як і скільки голів ВРХ потрібно утримувати селянській родині/фермерському господарству, щоб це утримання було рентабельним (аби здійснювати ефективний молочарський бізнес);
      що і скільки фінансових ресурсів потрібно для започаткування подібного бізнесу;
      звідки і як гарантовано можна залучити фінансові ресурси для започаткування подібного бізнесу;
      як відбувається щоденний процес збуту молока, перевірки його за багатьма показниками якості тощо.
 
Зрештою, можна стверджувати, що заплановані завдання, які стояли перед навчальною поїздкою, - виконано в повному обсязі, заявлений напередодні очікуваний результат - отримано.
 
Навчальний візит був організований за підтримки Канадського зернового кооперативного проекту, що фінансується Міністерством закордонних справ, міжнародної торгівлі і розвитку Канади, та успішно відбувся завдяки зусиллям представників Кооперативної академії Сільськогосподарської консультаційної служби, менеджера ґендерних питань Софії Буртак та Лілії Лапеєвій – спеціаліста з розвитку сільських територій, кооперативного руху, а також гостинності приймаючої сторони, за що ми їм щиро вдячні.
Особлива подяка Голові ОСОК «Господар», пану Олексію Захарчуку, який організував низку незабутніх зустрічей та культурно-пізнавальних візитів, мудрими настановами, поділився досвідом розвитку сучасного кооперативного руху в Дніпропетровській області, до якого приклав значних особистих зусиль. З метою формування управлінських навичок у студентів Олексій Володимирович продемонстрував власний досвід управління людськими, матеріальними та фінансовими ресурсами в рамках сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, дав зрозуміти роль лідера у створенні об’єднаної громади та досягненні спільної мети, формуючи тим самим кооперативну культуру студентів.
 
Отже, графік навчального туру був надзвичайно щільним, насиченим цікавими заходами, не дивлячись на чималу відстань між кооперативами. Результати поїздки дають підстави стверджувати, що в Україні у підготовці фахівців вищої кваліфікації у сфері кооперації зацікавлені не лише учбові заклади, а й безпосередньо кооперативні формування різних рівнів системи кооперації, а, отже, вирішення практичних питань під час навчального процесу є справою спільною і партнерство у цій площині має відбуватися задля забезпечення потреб українського суспільства.
 
По закінченню навчального візиту організатори вручили учасникам Сертифікати участі, а організаторам поїздки та приймаючим кооперативам, асистент Петер Марія Володимирівна - подяки за плідну співпрацю  від імені декана факультету аграрного менеджменту НУБіП України, Остапчука Анатолія Дмитровича.
Задля досягнення успіху у спільній справі з підготовки висококваліфікованих фахівців, деканат факультету аграрного менеджменту розраховує на подальшу співпрацю щодо вирішення практичних завдань студентів у форматі безпосереднього представлення та роз’яснення аспектів організаційного забезпечення діяльності кооперативів зі сторони кооператорів-практиків, та надання можливості студентам брати участь у цьому процесі, включаючи органіацію щорічних навчальних візитів (у т.ч. для майбутніх студентів заочної форми навчання), а також літніх стажувань студентів на базі кооперативів.

 
Враженнями від візиту поділилися його учасники/ці.
Так, Майданник Євгенія щиро зазначила: «Поїздка була дуже цікавою та пізнавальною, вразила згуртованість і командність людей в СОК "Добробут Андріївки", які займаються, на мою думку, дійсно улюбленою справою. А керівник ОСОК "Господар " вразив своєю щирістю, добродушністю, вмінням правильно організувати і скоординувати роботу, вмінням бути лідером за яким хочеться іти і підтримувати його. А також новими і дійсно дієвими ідеями для розвитку власної справи». Наталія Помянська: «Краще один раз побачити, ніж сім раз почути – так і наша теорія підтвердилася і доповнилася практикою. Бесіда з головами та членами правління кооперативів, спеціалістами консультаційної служби, вирішення реальних проблем разом з фермерами та фахівцями в кооперативній справі, особисто для мене, стало неоціненним досвідом у сфері кооперації сільськогосподарських організацій; отримані поради та настанови від фанатів своєї справи - поштовхом для руху вперед». «Поїздка виявилась вельми насиченою на позитивні враження і отриманий досвід. Все пройшло досить гармонічно і цікаво. Слід зазначити, що на особливу подяку, як на мою думку, заслуговують Олексій Захарчук, голова ОСОК "Господар", та пані Лілія, представник СКС, яка відповідала за нашу екскурсійну групу. Можна зазначити їх багаторічний досвід, невичерпну енергію і багатогранність кругозору», - зазначив Щава Святослав. «Даний навчальний візит дав змогу нам, молодим спеціалістам кооперативних формувань із різних галузей діяльності, подивитися як відбуваються процеси виробництва, управління та ведення звітності безпосередньо в практичному аспекті, адже теоретичні знання, отримані нами впродовж навчання, не висвітлюють усіх особливостей кооперативної діяльності так, як це показує практика», – зауважив Сушко Володимир. Луцак Павло підсумував: «Наша навчальна поїздка виявилася досить цікавою та насиченою в контексті отриманих практичних знань та побаченого нами на прикладі реального кооперативу. І кожен з нас черговий раз переконався в тому, що ініціативність та трудолюбивість людей - запорука успіху, а їх об"єднання, кооперація - це шлях стратегічного розвитку нашої країни. Розвиток кооперативного руху - це наше майбутнє!»
 
                                                    Асистент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського
                                                     Марія Петер
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook