Наш науковець – активний учасник екологічної оцінки стану ґрунтів

12 листопада 2015 року

     11 лиcтопада відбулося засідання бюро президії НААН, на якому розглянули екологічну оцінку стану ґрунтів за умови використання біоіндикаторів. В обговоренні взяв участь наш колега – завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Микола Патика. Він наголосив, що серед численних біологічних ефектів, які реєструються у відповідь на дію чинників навколишнього середовища, до найбільш значущих належать зміни біологічного матеріалу різних рівнів. Велике значення мають різноманітні методи біоіндикації та біотестування і сучасні молекулярно-біологічні.

     Звісно, розвиток неможливий без наукоємних досліджень. Так, ми вперше на теренах СНД виділили та прослідкували тотальну ДНК ґрунту. Результати цих досліджень показали наявність в ґрунті значної кількості некультивованих форм мікроорганізмів, причому різниця з класичною мікробіологією складала десятки тисяч, а між системами землеробства сотні тисяч.

    Також важливим є розробката освоєння на практиці звичайного аграрного виробництва технологій та методів виключення токсикантів з трофічного ланцюга живлення (ґрунт - рослина - людина) з використанням агротехнічних, агрохімічних прийомів і біоекологічних методів.

    Організація біоіндикаційних досліджень ґрунтів та на їх основі моніторинг є більш складнішим завданням, ніж звичайний моніторинг інших середовищ. Частка наукоємного продукту у сільському господарстві повинна відповідати показникам розвинених країн.

    Наприкінці свого виступу Микола Патика зазначив: пошук придатних індикаторних видів може істотно розширити межі наукомістких досліджень.

Олександр Колодяжний,
асистент кафедри молекулярної біології,
мікробіології та біобезпеки

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій