Конкурс студентських наукових робіт

9 грудня 2015 року

Запрошуються всі бажаючі студенти факультету взяти участь у Конкурсі студентських наукових робіт. Згідно Наказу НУБіП України № 1225 від 3.11.2015 р. науковим керівникам студентських наукових гуртків Університету забезпечити подання не менше двох студентських наукових робіт від кожного гуртка для участі в Конкурсі.

Вимоги до оформлення конкурсних робіт

На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури. До кожної наукової роботи додається анотація наукової роботи.
На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес. До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.
Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).
В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс.
Галузева конкурсна комісія:
- на першому етапі Конкурсу визначає найкращі студентські роботи;
- на другом етапі Конкурсу запрошує переможців до участі у підсумковій конференції для захисту робіт.
Про дату проведення конференції буде повідомлено додатково.
Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України.


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook