Невідомі сторінки історії Київського ветеринарного інституту

1 листопада 2015 року

     У 1964 р. в Українській ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарській академії був створений музей «Революційної, бойової та трудової слави УСГА». Першим його директором був колишній офіцер «Смерш» Семен Ілліч Силенко, який розпочав збір матеріалів з історії нашого вузу. Треба зазначити, що зроблено ним було не мало! Зокрема, в музейній експозиції інколи перебувала така інформація, що навіть у доступних нам архівах ми її знайти не могли.

    Після смерті С.І. Силенка, музей очолив Володимир Вікторович Котюжинський – чудова людина, яка все своє трудове життя пропрацювала у нашому вузі. Ним теж було зроблено не мало, але, очевидно, в силу приналежності до певного покоління, Володимир Вікторович переважно збирав інформацію, що стосувалася страшної Другої світової війни. Зазначу, що фронтовики нашого вузу називали музей «музеєм війни». Для того покоління, і це зрозуміло, все інше було менш значиме.

    Улітку 2002 р. Володимиру Вікторовичу було вже за 80 років і він залишив роботу в музеї. Через кілька місяців очолити музей було запропоновано мені, на той час доценту кафедри анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка. До своїх обов’язків директора я приступив у лютому 2003 р. Пригадую, як ректорат у музеї в присутності майже всіх тодішніх проректорів запитав, що я думаю про музейну експозицію? На що я відповів – інформацію скопіювати, а все решту зламати і викинути – це наглядна агітація у дусі радянських часів. На що хтось із проректорів сказав – ти ще нічого не зробив, а вже хочеш все поламати. Я пригадую, як Володимир Вікторович Котюжинський прийшов до музею і приніс мені кілька ключів від сейфів і сказав – я думаю ти розберешся. І я почав розбиратися і ломати. Зрештою було зломано все і відбудовано заново. Як це відбувалося, кому цікаво, може побачити на сайті нашої кафедри анатомії http://nubip.edu.ua/node/6041.

     Зрештою музей було перейменовано у науковий природничо-історичний музей Національного аграрного університету. Цей музей мав, розроблене у чіткій відповідності до Закону України «Про музеї та музейну справу», Положення, свою вчену раду, реставраційну раду та багато чого іншого й вкрай необхідного для повноцінної діяльності МУЗЕЮ. Адже музей – це не просто так, це надзвичайно важливий і вкрай необхідний підрозділ для будь-якого, поважаючого себе вузу. Не даремно стаття 1 Закону «Про музеї та музейну справу» говорить – Музей – це культурно-освітній і науково-дослідний заклад, де вивчають і зберігають …

     І от в архівних матеріалах наукового природничо-історичного музею, на той час Національного аграрного університету, було знайдено фотокопію рукопису Заслуженого діяча наук УРСР, колишнього професора Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту Василя Івановича Стелецького під назвою:

«МОЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ КВЗИ И РАБОТА В НЕМ»
(Матеріали подаються мовою та правописом оригіналу з моїми коментарями. Точно встановити рік написання рукопису не вдалося, але, вірогідно, що він написаний у 1947 р.)

     По просьбе товарища Чубаря описываю действительное начало основания советского ветеринарно-зоотехнического Института в Киеве. (Чубар Василь Корнійович – учень В.Г. Касьяненка, порівняльний анатом, хірург, у 1947 р. в.о. директора Київського ветеринарнорного інституту).
     Основание его относится ко второй половине 1920 года, после изгнания нашей Красной Армией из Киева белополяков.

    О начале Института рассказывает товарищ профессор Антон Каленикович Скороходько (Скороходько Антон Каленикович, за деякими даними Антін Калинович, – видатний зоогігієніст. Його підручник «Зоогігієна» був перекладений на ряд європейських мов, а також на китайську. Другий декан ветеринарного факультету та третій ректор Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту): «З історії Київського ветеринарно-зоотехнічного Інституту» «Записки КВЗІ, том. І, р. I, 1924». Начинаются его записки так: «Першою спробою заснувати в м. Київі ветеринарний Інститут були розпочаті 1918 р. Українське товариство ветеринарних лікарів доручило професору Пучківському зробити доповідь...». Дальше сообщается, что «Міністерство народньої освіти уряду гетьмана теж додержувалось погляду, що для України необхідно закласти ще один ветеринарний інститут ...» (слід зазначити, що урядом гетьмана Скоропадського у 1918 р. був розроблений проект Закону «Про всеукраїнську сільськогосподарську академію». Таке ж питання піднімалося у 1926 р., але теж не склалося.). Другой был в Харькове. Затем, по словам Скороходько, «Комісія акад. Вернадського...» предпологала ходатайствовать о переводе Дерптского ветеринарного института. (Записки т. 1, стр. 11 – 12).
    Все это происходило во время гетмана Скоропадського. Дальше встречается фамилия Быка (нажаль, в історії залишилося лише прізвище цієї людини, навіть ініціали не збереглися), который был Начальником Окрветупра КВО (Окружне ветеринарне управління Київського військового округу.) в первый приход Советской власти, инициатором «зборів ветеринарних лікарів та професури медичної академії під головуванням Начальника Управління лікаря Кролова» (стр. 12). Разговор шел об организации факультета (КНУП) Киевского Народного Университета – Полиитехникума.
     Однако, произошло изгнание гетмана Скоропадского. Затем временно был взят Киев большевиками, которые вскоре отошли от Киева – в 1919 году. Наконец, в том же І9І9 году, произошло окончательное занятие Киева Советской властью.
    Организация Киевского военного округа заново поручена была комиссару В.А. Ягушевскому. При этом начальники отделов округа назначались Москвой. Не Быку, а мне было поручено организовать Ветупр. Назначение получил от Главетупра (у Москві). Организованное мною Beтуправление КВО было расположено на улице Банковой, в доме № 5 в мавританском стиле. Никакого отношения я не имел ко времени гетмана Скоропадского, ни к Деникину, ни к Петлюре и не знал, что во временное занятие Киева большевиками Бык участвовал в истории организации КВЗИ (Слід зазначити, що у протоколах допиту з кримінальної справи А.К. Скороходька є такі слова: вопрос (слідчого) – вы знали Петлюру? Ответ – да, лично знал. Вопрос – что можете сказать о Петлюре? Ответ – ничего кроме хорошего).
     

     Вернувшись с германского фронта и наладив связь с периферией округа, я увидел, что Киевский округ, как и вся почти Украина, заполнен разного рода и бандитами и инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных; из последних превалировали: сап, сибирская язва, ящур, чесотка, инфекционный менингит и проч. На местах ветеринарного персонала не было. Военные ветеринарные врачи, в главной массе, были на фронте. Это время было началом 1920 года. Гражданские ветеринарные врачи при нашем приходе куда то девались: одни, резко враждебные власти Советов, понесли наказание (скоріше за все були розстріляні); другие – спрятались и скрывали свое звание, что было доказано по моему поручению обследовавшим положение с ветеринарными врачами т. Кулаковым, ветеринарным врачом при Окрветупре, теперь – генерал майор ветеринарной службы. Иные ветеринарные врачи бежали вместе с белополяками. На местах же работали мало знающие ветработники: ветеринарные фельдшера и ветеринарные санитары с военным образованием. Харьковский ветинститут, несмотря на то, что в нем оставались некоторые профессора, влачил, если можно так выразиться, некробиотическое существование.
     Сильные кадры ветеринарных врачей, знающих свою специальность, были только в Киеве, и, на мой взгляд, из них можно было набрать преподавателей для Института. А ветеринарные врачи для Советской Украины нужны были, как воздух, и в данное время и в дальнейшем.
      Мы yмpeм – Советская Украина будет жить.
     При общении с гражданскими ветврачами я стал высказывать мысль о необходимости основания для Советской Украины в Киеве ветеринарного Института для подготовки красных кадров, и считал что преподаватели из ветврачей-практиков внесут в бюрократическую среду кадров царских институтов живую струю, поставят новые требования к ним Советской власти. Как показало время – я не ошибся. Первым примером может послужить тому сам товарищ профессор А.К. Скороходько и другие. Однако, почти все из ветеринарных врачей, кому я не высказывал свою мысль о необходимости открытия ветеринарного Института в Киеве, не отнеслись серьезно к моим словам. Не помню кто, один из ветеринарных врачей, в ответ на мою агитацию сказал: «что вы, с ума сошли, что ли. Теперь – создавать Институт!».

    Такое отношение меня удручало тем, что его я относил к недоверию к Советской власти. Все надеялись, что Советская власть в Киеве долго не пробудет, но я, приехав из центра, был глубоко уверен в том, что Советская власть не покинет Советской Украины и продолжал свою агитацию.
     Из всех, кого я встречал, к моим высказываниям отнесся серъезно только один – товарищ А.К. Скороходько, старший ветврач Губземотдела. И вот я получаю приглашение на заседание комиссии, на которой я застал: профессора Устьянцева, ветеринарного врача Быка, проф. Крантовского, из КНУПа, профессора Вотчала и ассистента его, Табенецкого. Я не знал происхождения этой комиссии, а она, вероятно, организовалась предварительно и занималась не решением вопроса об организации ветвузов, а работала над основанием ветеринарно-фельдшерской школы при Политехникуме. Когда же я узнал, о чем идет речь, я резко выступал против организации ветеринарно-фельдшерской школы при Политехникуме; распущенная царская армия насытила до отказа деревню ветсанитарами, ветфельдшерами, а квалифицированной ветеринарной силы в деревнях почти не было. Необходимо было срочно организовать КВЗИ и создавать квалифицированных ветработников.
    На меня произвело странное впечатление, что в комиссии по организации школы мне предъявили готовый план обучения как бы ветеринарного института. В него я добавил дисциплины: политическую экономию, как почин преподавания социально-политических дисциплин, а также минералогию, как базу для почвоведения, и фармакологии, и заметил, что Советская власть уже не уйдет.
    Была создана постоянная Комиссия, в которую, однако, меня не ввели, и выбрали меня, от Ветупра КВО, во временную, факультетскую комиссию КНУП – 15 августа 1920 года. В ней я продолжал стоять на своем предложении: открывать – так уж открывать, самостоятельный ветвуз, а не факультет и не школу. На этой же позиции стоял, введенный в Раду ветврач Окрветупра Краснокульский, который и предложил по моему указанию, собрать собрание ветврачей военного и гражданского ведомств. На этом собрании и поставить вопрос об образовании КВЗИ. Вопрос об организации КВЗИ сблизил меня со старшим ветеринарным врачом Губземотдела Скороходько; с которым не мало мы потратили нервно-мышечной энергии проталкивая мысль о создании КВЗИ в Главветупре и в Наросвіті.
     Против основания Института в Киеве восстали профессора Харьковского ветеринарного Института и особенно резко – профессор Харьковского ветеринарного Института Самоделкин. И вообще, в институте Харьковском отнеслись скептически к нашему делу, так, что временами казалось, вот-вот получится провал нашей идеи. Возражения сводились к тому, что профессоров для Киевского ветеринарного Института нам не найти, так как в Киеве нет профессуры для ветеринарных дисциплин. Когда же мы предложили создать профессуру из практических ветеринарных врачей со стажем, то нам возражали: «какие же это профессора». Мы указывали, что профессоров и ассистентов можно подготовить из ветеринарных врачей-практиков. Для решения этого вопроса в 1920 г. 12 декабря я собрал совещание при посредстве А.К. Скороходько из ветеринарных врачей Киева; военных врачей Округа, а равно и ветврачей из вернувшейся из Польши действующей Краской Армии во главе с начальником Ветупра Юго-Западного фонта.
     Это собрание приветствовало нашу идею набора профессоров и ассистентов из ветврачей. Оно было многолюдное и в результате было вынесено, между прочим, такое постановление: об открытии ветинститута как высшей школы, самостоятельного, с постепенным пepexoдом преподавания дисциплин с русского языка на украинский (том. I «Записки» стр. 18) (Зазначене «…с постепенным пepexoдом преподавания дисциплин с русского языка на украинский …» може свідчити лише про одне – бажання учасників процесу організації КВЗІ зберегти свою мову і самобутність. Відмітка автора.). Получив подкрепление своей мысли об организации в Киеве самостоятельного советского вуза, в организации которого принял деятельное участие А.К. Скороходько, ему помогал занемаемый им пост старшего ветеринарного врача, который он занимал в Губземотделе, я уже более твердо стал на свою позицию. Не мало нам с ним пришлось поездить в Харьков для устранения препятствий к открытию КВЗИ и по вопросам преподавания дисциплин и по экономическим вопросам Института. (Все було зав’язане на Харкові тому, що в той час Харків був столицею України. Відмітка автора.).

     Не помню даты Всеукраинского Съезда ветеринарных врачей при Главветупре, на которой был поставлен опять вопрос о целесообразности и возможности организации в Киеве ветеринарного Института и о возможности набора преподавателей из практических ветеринарных врачей. Доклад этот делал т. Скороходько. Доклад приветствовали аплодисменты. Он был блестящим докладом. Аргументация противников была на той же позиции: нельзя открывать Институт без кадровых подготовленых профессоров, нельзя сливать факультеты – ветеринарный и зоотехнический, хотя в этом случае принципиальных возражений не выдвигалось, а возражения Наркомосвіти и Главветупра были таковы, что врачей и зоотехников надо как можно скорее выпустить в жизнь, а смешанный ветеринарно-зоотехнический Институт потребует много лет для обучения. Затем утверждали, что для Украины достаточно и одного Харьковского ветеринарного Института с его старыми профессорскими опытными кадрами. Мы не настаивали на разделении специальностей, но говорили, что надо освежить бюрократическую атмосферу прежних царских кадров достаточно оторванную от жизни и влить в нее свежую струю из среды практических работников с определенным стажем, тем более, это необходимо посколько видные професора специалисты, как, например анатом Поручиков, который не уберег своего прекрасного анатомического музея; профессор Конев и многие другие бежали за границу. (На рахунок Поручікова є не точність, оскільки він нікуди не тікав, а керував кафедрою анатомії у Харкові. У 1931–1932 рр. був завідувачем кафедри анатомії Київського ветеринарного інституту. Відмітка автора.). Из старых профессоров к нам присоединились: профессор Дедюлин, Кравтполеев, Мальцев. Возражения со стороны Мальцева не были принципиальными, но относились к различным деталям, с которыми можно было примириться. В общем, съезд ветеринарных врачей громадным большинством поддержал нас. Мы же сделали со своей стороны уступки в отношении сроков преподавания и paзделения КВЗИ на факультеты – ветеринарный и зоотехнический.
     Уже в последнее время идея слияния этих отраслей биологических званий нашла свое применение в организации Белоцерковского сельскохозяйственного института, в котором не было подразделения на ветеринаров и зоотехников.
     Мы вернулись в Киев победителями в том смысле, что наша главная мысль – основать самостоятельный советский вуз была одобрена и Всеукраинским Съездом.
    Во время и после Съезда мы продолжали проводить с А.К. Скороходько детали организации через ряд заседаний комиссии при Главветупре в Харькове. Имея поддержку со стороны парторганизации. Подготовка профессорских и ассистентских кадров была проведена с санкции Наросвиты и Главветупра через учреждение профессорских стипендиатов без денежного вознаграждения, но с присвоением им профессорского пайка. Профессорский стипендиат должен был выбрать себе руководителя и подготовиться к чтению лекций в течение двух лет, после чего выдержать экзамен перед профессорами Университета (мається на увазі університет ім. Т. Шевченка. Відмітка автора.) и Политехнического Института. Этот момент и дальнейший процесс рождения КВЗИ описан в статье Скороходька надлежащим обрааом (Про це буде написано у подальших наших публікаціях).

    Я заявил желание подготовляться к занятию кафедры хирургии и сейчас же начал подготовку к ней. Руководителем я избрал анатома, старейшего из ветврачей, старшего на бойнях, магистра ветеринарных наук товарища Дуброву (Сергій Павлович Дуброва – це перший завідувач кафедри анатомії 1920–1922 рр.). В 1922 г. І.ІХ, после предварительного экзамена перед синклитом профессоров киевских из Университета и Политехникума и прочтения лекции, я был назначен профессором и завкафедрой хирургии, которую организовал на Батыевой Горе в здании, принадлежавшем обществу покровителей животных. В этом же здании был и стационар для крупных и мелких животных. Вместе с деканом Скороходьком мы разыскивали помещение для Института вплоть до начала преподавания, которое отняло у меня много времени, и я лишь изредка сопровождал Скороходька по его просьбе в Харьков. Преподавание, которому я отдал все свои силы, велось мною по кафедрам: обшей и частной хирургии, оперативной хирургии и ветакушерству. Я в то время, т.е. с 1922г. по 1925г. совмещал всю эту работу в Институте с участковой работой по организации ветучастка на Куреневке, где и организовал участковую работу, ветеринарную лечебницу и скотобойню с помощью товарища Скороходька при консервном заводе бывшего Вереса.
     В 1925 г. я оставил службу участкового врача в городе на Куреневке и целиком отдался работе в Институте: был зав. кафедрой общей и частной хирургии, оперативной хирургии и ветакушерства. В 1925 г. по постановлению Наросвиты, был нaзначен профессором I разряда.
     Прохождение службы мною в КВЗИ:
    В 1922 г. – избран профессором по обшей и специальной хирургии, по оперативной хирургии, по ветакушерству. (Протокол заседания Комиссии КВЗИ, 1922 г. 6 сентября).
     В 1922 г. 6.ІХ – объявлен магистрантом ветнаук (приказ пo КВЗИ № 37 от 4. IХ. 1922 г. с выдачей ухвалы от 15. IX. 1922 г. за № 17/978. (Як видно рішення (ухвала) про присудження наукового ступеня, в той час, приймалося у вузі).
     В 1925 Х. Х. утвержден в штате профессоров I группы (протокол заседания Правления КВЗИ № 6 1925 г. Наросвиты –1926 г.)
    В 1929. 8. Х. – уволен с должности старшего профессора I группы по распоряжению НКО № 394 от 28.X. 1929 г. за не преподавание на украинском языке (А це вже надзвичайно цікавий факт, що підтверджує вище зазначений коментар про бажання зберегти рідну мову. Однак, все закінчилося навпаки – викладання перейшло на російську).
     В 1929 г. 6.XI. восстановлен в правах профессора I группы по тем же кафедрам распоряжением НКО – 18. Х. І929 г. Фактически же допущен директором Любченко только по возвращении его из Крыма, т.е. около 3 месяцев я был безработным. Еще ранее указанного выше увольнения в 1927 г. в октябре я оставил чтение лекций по курсу оперативной хирургии и акушерству.
     В продолжении службы в КВЗИ я был членом строительной комиссии по постройке клиник в Голосееве составил план постройки хирургической клиники и кузницы вместе с товарищем Швандиным (Нині це 6-й корпус НУБіП України). Состоял председателем кузнечной комиссии КВЗИ, был членом Дома Ученых в Киеве и членом предметной комиссии в Доме Ученых по преподаванию в Киевских вузах. Был проведен ученым ІІІ разряда пятиразрядной сетки, и был зачислен в сетку № 7 по регистрации профессоров технического образования.

Так виглядало будівництво клінік Київського ветеринарного інституту (1930 р.) по вулиці Васильківській. Фото з архіву кафедри анатомії

      Состоял членом «Спілки войовничих безвірників» Киевского округа, членский билет № 2921 от Х. Ш. 30 г. (Сучасною мовою це б називалося «Спілка войовничих атеїстів»).
     Будучи профессором хирургии в КВЗИ, я помогал студентам в организации научного журнала, старался углубить знания студентов, не оставляя в стороне их политического Марксо-Ленинского воззрения, и общую советскую культуру внедряя в их ряды вместе с дисциплиной.
     Взамен директора товарища Стрильчука (У 1926 р. ні в архівах, а ні в публікаціях про історію нашого університету даних про директора Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту Стрільчука немає. Таким чином, завдяки знайденим матеріалам встановлено прогалину в історії КВЗІ. Вірогідно, що він тимчасово виконував обов’язки директора. Однак, він був у нашій історії) директором Института становится брат председателя Киевского исполкома – Панаса Петровича Любченко – Андрей Петрович Любченко, бивший медфельдшер, врач-медик, иронически относившийся к ветеринарно-зоотехническим знаниям вообще и видевший в своей работе в КВЗИ лишь легкую жизнь. При нем Институт начал разрушатся. В конце концов рухнул купол между двумя зданиями анатомии и патанатомии. Любченко заменял знающих инженеров и профессоров Политехникума своими людьми, что сопровождалось постоянным пьянством. Для приема профессоров с докладами расписания не было. Заходить к нему без доклада – не позволялось, а если кто заходил, по делу, конечно, был в грубой форме удаляем. Мне было тяжело видеть, как разрушается то, что мы с великим трудом создавали со Скороходьком и я все это описал в докладе ЦК ВКПб. От Любченко запросили ответа на мой доклад и передали его в Киев в КПбУ. Мне оставаться в Институте и работать с Любченко оказалось невозможным, и я принял предложение основать сельскохозяйственный вуз с ветеринарным факультетом в г. Оренбурге, куда и перевелся 26 июня 1930 года. (Важко сказати нам чому не знайшли порозуміння директор Любченко А.П. та професор Стелецький В.І. Однак, тут потрібно зазначити деякі факти з історії нашого вузу.

     Призначений на посаду у 1926 р. Любенко Андрій Петрович не був директором, а був ректором КВЗІ, оскільки керівники всіх вузів, до 1930 р., називалися ректорами, а після 1930 р. ректори залишилися тільки у класичних університетах, а у всіх інших вузах називалися директорами. Андрій Петрович Любченко очолював наш, спочатку Київський ветеринарно-зоотехнічний, а з 1930 р. Київський ветеринарний інститут з 1926 по 1937 рр. Згаданий вище його рідний брат Панас Петрович Любченко у 1926 р. був головою Київського виконкому, а у 1937 р. Головою Ради Народних комісарів УРСР. У 1937 р. був звинувачений за участь у СВУ (спілка визволення України – організація, якої ніколи не існувало в природі). До арешту не дійшло, оскільки Панас Петрович Любченко застрелився у своєму кабінеті. Однак, в той час уже директор, Андрій Петрович Любченко був заарештований, але і тут до суду не дійшло. Під час одного з допитів Андрій Петрович вихопив з під себе табуретку, убив слідчого, а сам викинувся через вікно і загинув. Проте, директор Київського лісогосподарського інституту, учасник громадянської війни Андрій Петрович Лиждвой, дружина якого була рідною сестрою дружини Панаса Петровича Любченка, був заарештований і розстріляний, як ворог народу 21.10.1937 р., а його дружина перебувала у засланні, де зійшла із розуму. Слід зазначити, що Панасу Петровичу Любченку встановлено пам’ятник у Кагарлику, звідки походили Любченки. Зазначу, що у розмові з одним із видатних морфологів колишнього Радянського Союзу і не тільки, випускником Київського ветеринарного інституту 1938 р., я запитав - «… Ви пам’ятаєте директора Любченка? Ну звісно ж, пам’ятаю. Скажіть, а до якої кафедри він належав? Ні до якої, він був тільки директор, а заступником по науковій роботі був Касьяненко. А що ви можете сказати про Любченка, яким він був? Це був дуже крепкий чоловік. Ну як тобі пояснити? Я тоді ще був молодий студент, ну і мені треба було женитися, а я не хотів. Як Любченко мене викликав у кабінет, то я відразу ж з усім був згоден …». Як видно з цих слів Любченко умів переконувати.).


     Ну, а теперь моя уверенность в окончательной победе Советской власти, моя настойчивость в реализации моей мысли совместно с А.К. Скороходько об организации КВЗИ и привлечения к преподавательской работе ветеринарных врачей с участка оправданы и я не могу не поделиться своим не то что удовлетворением, а очень большим счастьем – видеть свою мысль осуществленной в блестящим существовании ветеринарного Института, с честью вышедшего из испытаний, эвакуации в Свердловск во время Великой Отечественной войны. Счастье мне пришлось видеть КВЗИ, наполненным в большинстве моими учениками – профессорами, докторами из которых теперь один, доктор ветеринарных наук Лемишко П.М. возглавляет Институт (Петро Мусійович Лемішко був директором КВІ з 1947 р. по 1956 р.). Другой – доктор Поваженко (Іван Омелянович Поваженко – під час війни підполковник ветеринарної служби, хірург фронту у Маршала К.К. Рокосовського, перший заслужений діяч науки УРСР, у 1946–1947 рр. директор КВІ), выдающийся хирург, с честью работал на фронте Великой Отечественной войны. Да, почти все мои ученики стали докторами, профессорами. Из них назову Слабоспиccкого (Слабоспицький Т.П. у 1944 – 1945 рр. декан ветеринарного факультету КВІ), Касьяненко (Володимир Григорович Касьяненко – перший ветеринарний лікар за освітою, що став академіком АН УРСР причому, минуючи звання член-кореспондента) и др.

Заслуженный деятель науки,
профессор В.И. СТЕЛЕЦКИЙ

     Прокоментувавши рукопис В.І. Стелецького необхідно щось розповісти і про нього самого. Відома нам його біографія є доволі скупою. Відомо, що Василь Іванович Стелецький народився у 1866 р. Від цієї дати до його участі у створені Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту нам, поки що, нічого не відомо. Однак, починаючи з 1930 р., як зазначає сам Стелецький у своєму рукописі, він «… принял предложение основать сельскохозяйственный вуз с ветеринарным факультетом в г. Оренбурге …», нині це Оренбургський державний аграрний університет. Дійсно, В.І. Стелецький прийняв активну участь у створенні і Інституту, і ветеринарного факультету. У тому ж таки 1930 р. в Оренбурзі він став засновником і першим завідувачем кафедри ветеринарної хірургії, яку очолював до 1937 р. У 1932-1934 рр. керував там будівництвом хірургічної клініки. У 1934 р. створена ним кафедра була розділена на три кафедри: загальної і спеціальної хірургії з ортопедією та офтальмологією, оперативної хірургії з топографічною анатомією та кафедру акушерства з ветеринарною гінекологією. У 1937 р. Стелецький Василь Іванович перевівся до Білоцерківського сільськогосподарського інституту. У 1938 р. він став завідувачем кафедри оперативної хірургії у цьому Інституті. Коли почалася війна він разом з Інститутом евакуювався у м. Фрунзе. Після звільнення Білої Церкви від фашистів повернувся назад, де і працював. За бездоганну і багаторічну роботу професор В.І. Стелецький у 1945 р. нагороджений медаллю «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а в 1946 р. йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки України».

     Після тривалої хвороби 19 квітня 1949 р. на 83-му році життя професор Василь Іванович Стелецький помер.

Олег Мельник,
завідувач кафедри анатомії ім. акад. В.Г. Касьяненка


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook