Засідання навчально-методичної ради

26 жовтня 2015, 15:00
наукова бібліотека навчального корпусу №10

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання навчально-методичної ради НУБіП України,

яке відбудеться 26 жовтня 2015 р.

о 15:00 в науковій бібліотеці навчального корпусу №10

  

1. Про збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за напрямом «Філологія» денної форми навчання з 50 осіб до 75 осіб (доповідачі − декан гуманітарно-педагогічного факультету Шинкарук В.Д., завідувач кафедри іноземної філології та перекладу Амеліна С.М.).

 

 

2. Про таблицю відповідальності Переліку спеціальностей, за якими буде здійснюватися підготовка фахівців у ВНЗ починаючи з 2016 р. (доповідає – начальник навчального відділу Зазимко О.В.)

 

3. Про реорганізацію кафедри «Фінанси і кредит» шляхом її поділу на дві кафедри - «Фінансів» та «Банківської справи» (доповідає – декан економічного факультету Діброва А.Д.).

 

4. Про явку студентів на виборчі дільниці (доповідає – проректор з навчальної та виховної роботи Кваша С.М., директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку Коваленко В.П.).

5. Підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури (доповідач – секретар ради Касаткін Д.Ю.)

На розгляд навчально-методичної ради університету для підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури подано рукописи та необхідні супровідні документи навчальних книг, які відповідають навчальним планам та робочим програмам дисциплін:

- підручник «Право інтелектуальної власності», (автори – д.ю.н., доцент Світличний О.П.);

- підручник «Машиновикористання у тваринництві», (автори – д.т.н., професор Ревенко І.І., к.т.н., доцент Заболотько О.О., д.т.н. професор Кравчук В.І., к.т.н., доцент Хмельовський В.С.);

- підручник «Регульований електропривод», (автори – Голодний І.М., Лавріненко Ю.М., Козирський В.В., Червінський Л.С., Абдураманов Д.А., Торопов А.В., Санченко О.В.);

- підручник «Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств», (автори – д.е.н., доцент Вдовенко Н.М., д.е.н., професор Гечбаи Б., д.е.н., доцент Давиденко Н.М.);

- підручник «Педагогіка», (автори – д.пед.н., професор Зайченко І.В.);

-           навчальний посібник «Історія педагогіки в Україні», (автори – д.пед.н., професор Зайченко І.В.);

  навчальний посібник «Методика написання, оформлення і захисту курсових і дипломних робіт», (автори – к.філол.н., доцент Харченко С.В., д.пед.н., доцент Сопівник І.В., к.ю.н., доцент Шинкарук О.В.);

- навчальний посібник ««Теорія перекладу (курс лекцій)», (автори – д.пед.н., професор Амеліна С.М.);

- навчальний посібник «1.   Техніка управлінської діяльності», (автори – к.пед.н., доцент Михайліченко М. В., к.пед.н., ст.викладач Макодзей Л. І.); 

- навчальний посібник «Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях», (автори – к.пед.н., доцент Виговська С.В.);

- навчальний посібник «Педагогіка сімейного виховання», (автори – к.пед.н., доцент Маценко Л.М.);

  - навчальний посібник «Advanced English Grammar», (автори – ст. викладач  Соловйова О.В.);

- навчальний посібник «Reference Book on Terminology: History, Economy, International Relations», (автори – к.і.н.  доцент Ісакова Н.П., ст. викладач  Данькевич Л.Р.);

- навчальний посібник «English for postgraduates», (автори – завідувач кафедри англійської мови Харчук Н.С., ст. викладач  Данькевич Л.Р.);

- навчальний посібник «Contemporary literature of the English-speaking countries», (автори – к.пед.н., доцент  Арістова Н.О.);

- навчальний посібник «The Practical Course of English», (автори – д.пед.н., професор Малихін О.В.);

- навчальний посібник «Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів І курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія»», (автори – д.пед.н., професор Малихін О.В.);

- навчальний посібник «Practical course of the English language: A Guide to English pronunciation», (автори – к.філол.н., доцент  Козуб Л.С.);

- навчальний посібник «Stylistics of the English language: Theory and Practice», (автори – д.філол.н., професор  Валігура О.Р., к.філол.н., доцент  Козуб Л.С.);

- навчальний посібник «Soil Science with Elements of Geology», (автори – к.с-г.н., доцент  Петренко Л.Р., к.с-г.н., доцент Бережняк М.Ф., к.с-г.н., доцент Козак В.М., к.с-г.н., доцент Бережняк Є.М.);

- навчальний посібник «Біржовий товарний ринок», (автори – к.е.н., професор Солодкий М.О., к.е.н., доцент Яворська В.О.);

- навчальний посібник «Страхування», (автори – к.е.н., доцент Мамчур Р.М.);

- навчальний посібник «Економіка підприємства», (автори – д.е.н., професор Рогач С.М., к.е.н., доцент Суліма Н.М., к.е.н., доцент Степасюк Л.М., к.е.н., доцент Гуцул Т.А., к.е.н., доцент Величко О.В.);

- навчальний посібник «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», (автори – д.е.н., професор Калюга Є.В., к.е.н., доцент Гуренко Т.О.);

- навчальний посібник «Економіка аграрного сектору», (автори – д.е.н., професор Збарський В.К., к.е.н., доцент Мірзоєва Т.В., к.е.н., доцент Томашевська О.А.);

- навчальний посібник «Електротехніка і електромеханіка», (автори – д.т.н., доцент Жильцов А.В., к.т.н., доцент Мірських Г.О., ст. викладач Сорокін Д.С.);

- навчальний посібник «Електричні машини», (автори – к.т.н., доцент Чуєнко Р.М.);

- навчальний посібник «Теоретичні і методичні засади вивчення метаболічних процесів у тварин та людини за показниками крові», (автори – д.біол.н., професор  Калачнюк Л.Г., к.вет.н., доцент Арнаута О.В.);

- навчальний посібник «Біоконверсія відходів», (автори – к.хім.н., доцент Савченко Д.А., к.хім.н., доцент Галімова В.М., к.хім.н., доцент Лаврик Р.В.).

- навчальний посібник «Родентологія», (автори – к.с.-г.н., доцент Бондарева Л.М., к.б.н., доцент Леженіна І.П., к.с.-г.н., ст. викладач Васильєва Ю.В., );

- навчальний посібник «Сільськогосподарська дорадча діяльність», (автори – к.е.н., доцент Кудінова І.П., асистент Безчасна М.В.);

- навчальний посібник «Вища геодезія. Система координат. Система висот», (автори – к.т.н., професор Старовєров В.С., асистент Ковальов М.В.);

- навчальний посібник «Земельний кадастр», (автори – д.е.н., доцент Мартин А.Г.,  к.с.-г.н., доцент Тихенко О.В., к.е.н., доцент Паламарчук Л.В.);

- тлумачний словник «Українсько-російський тлумачний словник рибогосподарських термінів», (автори – д.вет.н., професор Захаренко М.О., д.вет.н., професор Засєкін Д.А., д.вет.н., професор Шевченко Л.В., к.вет.н., доцент Поляковський В.М., к.вет.н., доцент Михальска В.М., к.с.-г.н., доцент  Малюга Л.В.);

 

6. Різне.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook