Засідання наукової ради НДІ економіки і менеджменту

19 жовтня 2015 року
НДІ економіки і менеджменту

 

 Засідання наукової ради, яке відбулось 19 жовтня 2015 р.

о 9.00 в ауд. 229,  к.10

 

Порядок денний:

 

1. Слухали: Про рекомендацію до друку монографії «Ефективність галузі свинарства та формування конкурентоспроможності її продукції», підготовлену д.е.н., професором В.К. Збарським та д.е.н., професором М.П.Талавирею.

Рецензенти: д.ю.н., проф. Курило В.І., д.е.н., проф. Месель-Веселяк В.Я., д.е.н., проф. Нестеренко С.А., д.е.н., проф.  Резнік Н.П.

(підстава: витяг з протоколу №6 засідання проблемної наукової лабораторії «Біосоціальної економіки і управління природокористуванням» від 08 жовтня 2015 р.).

2. Слухали: Про рекомендацію до друку монографії «Біоекономіка в Україні: формування, перспективи розвитку та макроекономічні впливи», підготовлену к.е.н., доц. Байдалою В.В.

Рецензенти: д.е.н., проф. Збарський В.К., д.е.н., проф. Малік М.Й., д.е.н., проф. Резнік Н.П.

(підстава: витяг з протоколу №3 засідання кафедри економічної теорії  від 06 жовтня 2015 р.).

3. Слухали: Про рекомендацію до друку монографії «Формування, розподіл та використання прибутку спиртових заводів України», підготовлену д.е.н., проф. Худолій Л.М., к.е.н. Гавриш А.О.

Рецензенти: Захарчук О.В., д.е.н., с.н.с., завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів ННЦ «Інститут аграрної економіки»; 

Збарський В.К., д.е.н., професор кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка НУБіП України.

(підстава: витяг з протоколу №2 засідання кафедри оподаткування і страхування від 15 жовтня 2015 р.).

 

4. Слухали: Про рекомендацію до друку монографії «Механізм оподаткування доходів фізичних осіб», підготовлену д.е.н., проф. Худолій Л.М., к.е.н. Барабаш Л.В.

Рецензенти: Синчак В.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів Хмельницького університету управління та права; 

Непочатенко О.О., д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту, ректор Уманського НУС;

Танклевська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;

Зеліско І.М., д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту НУБіП України

(підстава: витяг з протоколу №2 засідання кафедри оподаткування і страхування від 15 жовтня 2015 р.).

 

5. Слухали: Про затвердження теми дисертаційної роботи аспірантці кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Дзядикевич Ользі Ярославівні:  «Формування та реалізація конкурентних переваг зернової галузі України» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).  Науковий керівник д.е.н., професор Галушко В.П. 

(підстава: витяг із протоколу №3 засідання кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності від 13 жовтня 2015 р.).

 

6. Слухали: про надання рекомендації до вступу в докторантуру НУБіП України доцента кафедри статистики та економічного аналізу к.е.н. Костенка Олександра Миколайовича і затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю  08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий консультант д.е.н, професор Савчук В.К.

(підстава: витяг з протоколу №2 засідання кафедри статистики та економічного аналізу від 6 жовтня 2015 р.)

7. Слухали: Про затвердження теми дисертаційної роботи здобувачу кафедри аграрного консалтингу та сервісу Гнідан Марині Мирославівні:  «Управління розвитком кролівничих підприємств на засадах дорадництва» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  Науковий керівник д.е.н., професор Кальна-Дубінюк Т.П.

 (підстава: витяг із протоколу №1 засідання кафедри аграрного консалтингу та сервісу від 27 серпня 2015 р.).

 

8. Слухали: Про затвердження теми дисертаційної роботи аспіранта кафедри організації агробізнесу Василькова Євгенія Володимировича:  «Підвищення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств в системі Євроінтеграції» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  Науковий керівник д.е.н., професор Ільчук М.М. 

(підстава: витяг із протоколу №2 засідання кафедри організації агробізнесу від 25 вересня 2015 р.).

 

9. Слухали: про продовження академічної відпустки аспірантці очної форми третього року навчання кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності  Сіменюк Оксані Сергіївні.

(підстава: витяг із протоколу №3 засідання кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності від 13 жовтня 2015 р.)

 

10. Слухали: Про призначення рецензентів по дисертації  Ільчак Ольги Вікторівни на тему: «Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства» подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник – д.е.н. Камінська Т.Г. (підстава: заява здобувача).

 

11. Слухали: Про основні напрями діяльності НДІ економіки і менеджменту на найближчу перспективу.

Доповідав   директор НДІ Талавиря М.П.

 

12. Слухали: Розгляд дисертаційної роботи Войцехівської Вікторії Вікторівни на тему: «Механізм фінансування екологічних державних цільових програм» подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Науковий керівник - проф. Худолій Л.М.

Рецензенти:  д.е.н. Олійник О.О., д.е.н. Прокопенко Н.С.

 

13. Слухали: Розгляд дисертаційної роботи Воляк Лесі Романівни на тему: «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств» подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник - проф. Савчук В.К.

Рецензенти: д.е.н. Сук Л.К., д.е.н. Кучеренко Т.Є.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015