Відбулася VIІ науково-практична конференція Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів

12 жовтня 2015, 11:24
Факультет ветеринарної медицини

VIІ науково-практична конференція  Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів (ВТВП) відбулася  з  29 вересня по 02 жовтня 2015 року на базі факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ,  рамках відзначення 95-річного ювілею факультету ветеринарної медицини НУБіП України у вигляді секційного засідання спільно із секцією асоціації фізіологів тварин аграрних ВНЗів та наукових установ України.
Організаційний  комітет, який був створений наказом ректора НУБіП України для проведення VIІ науково-практичної конференції ВТВП,  провів необхідну  роботу для її підготовки та проведення. Конференція пройшла на високому рівні за активної участі її учасників.
У роботі Ювілейної конференції взяли участь представники Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи,  Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 80 науково-педагогічних працівників вузів та НІ НААН України, спеціалісти державних діагностичних установ. На конференції було зареєстровано більше 100 її учасників, серед них 26  завідувачів патоморфологічних відділів обласних, міських та міжобласних лабораторій ветеринарної медицини (крім представників первинного осередку ВТВП в Івано-Франківській області).
Партнерами конференції виступили відомі українські фірми: Біотест-лабораторія, Євровет, Інтермед, ТОВ «Сімекс Альянс Україна», а також асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України, випускники факультету ветеринарної медицини НУБіП України та ряд інших у станов і фізичних осіб.
Пленарне засідання відкрив  декан ФВМ НУБіП України, академік НААН України, доктор ветеринарних наук, професор Цвіліховський М.І.  З  привітаннями виступили: ректор НУБіП України д.п.н., проф. Ніколаєнко С.М., декани факультетів ветеринарної медицини ВНЗів України, представники Відділення ветеринарної медицини НААН України,  ветеринарної і фітосанітарної служби України, інших установ і організацій.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді: декана  ФВМ НУБіП України, д.б.н., акад. НААН України проф. Цвіліховського М.І. на тему «Факультету ветеринарної медицини НУБіП України – 95»;  д.в.н., проф. Мазуркевича А.Й. «Мезенхімальні стовбурові клітини у ветеринарній медицині: від експериментів до клініки»; д.в.н., проф. Любецького В.Й. «Критерії відтворної функції у жуйних»; д.в.н., проф. Якубчак О.М. «Актуальні аспекти безпечності та якості харчових продуктів»; д.в.н., проф. Костюка В.К. «Структура та стан готовності галузевого стандарту вищої освіти України у галузі знань «Ветеринарна медицина»; голови ради молодих вчених НУБіП України к.в.н. Галат М.В. «Токсоплазмоз – небезпечна протозойна хвороба тварин і людей».

Секційне засідання конференції «Актуальні проблеми фізіології і патології тварин» відбулось під головуванням  проф. Карповського В.І. та проф. Коцюмбас Г.І. Перед початком роботи секції її учасники привітали президента ВТВП, член-кореспондента НААН України, акад. АН ВО України, д. в. н., проф.  кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України Мазуркевича А.Й. з його 75-річним ювілеєм. 
На секційному засіданні було заслухано  більше 50 доповідей і постерів. Кращі із доповідей були вміщені у «Науковому віснику національного університету біоресурсів і природокористування України № 227.

В рамках конференції був проведений круглий стіл на тему: Технологічні та нормативно-правові засади за організації приймання та реєстрації патологічного (біологічного) матеріалу» під головуванням проф. Борисевича Б.В. та завдівача патоморфологічним відділом Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, к.в.н. Ложкіної О.В. за участю фахівців патоморфологічних відділів обласних лабораторій ветеринарної медицини, керівників  ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, представників Державної та фітосанітарної служби України. Відбулося обговорення наступних питань:
- сучасні вимоги до роботи лабораторно-діагностичних установ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України;
- епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней в Україні;
- актуальність діагностики ГЕ ВРХ;
- правила відбору та пересилання зразків патологічного (біологічного матеріалу) для проведення лабораторних досліджень.
В обговоренні взяли участь Д.А. Мороз, О.М. Неволько, О.В. Ложкіна, В.В. Сорокова, Ж.М. Березіна   та ін.
Слухачі практично відпрацьовували окремі деталі приймання та реєстрації  зразків патологічного/біологічного матеріалу із використанням програми «Ветеринарно-санітарна експертиза»  програмного комплексу «Єдиної інформаційної системи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України». Приділено особливу увагу роботі з клієнтами, взаємодії між відділом  приймання та реєстрації патологічного матеріалу та структурними підрозділами ДНДІЛД ВСЕ.


За результатами проведення конференції її учасники, зокрема представники осередків  ВТВП в обласних лабораторіях ветеринарної медицини, отримали сертифікати.
 

Відбулося засідання правління товариства, на якому розглянуті актуальні питання підготовки фахівців ветеринарної медицини в університетах та академіях, особливості науково-педагогічної діяльності у вузах та наукової діяльності  в дослідних установах ветеринарного профілю. Схвалюючи роботу правління Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів і оргкомітету щодо організації і проведення VІІ науково-практичної конференції «Інновації у ветеринарну освіту та науку ХХІ століття» та її секції «Актуальні проблеми фізіології і патології тварин»  учасники конференції у своїй резолюції особливу увагу зосередили на вирішення наступних актуальних питань в послідуючі 2 роки, зокрема:
1.    Активізувати роботу регіональних осередків Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів, розширивши членство за рахунок включення вчених та фахівців клінічної патології та інших суміжних дисциплін.
2.    Членам ВТВП із первинних осередків в областях зосередити увагу на активізацію своїх зусиль  протягом  наступних 2 років для публікації у відкритому друці актуальних питань ветеринарної науки і практики, висвітленню   діяльності патоморфологічних відділів.
3.    Членам правління ВТВП посилити співпрацю із навчально-методичними радами факультетів і ВНЗів напрямку підготовки фахівців «Ветеринарна медицина» щодо інтенсифікації навчання студентів з дисциплін «Патофізіологія» та «Патологічна анатомія», використання на заняттях альтернативних методів з використанням комп'ютерних програм, навчальних відеокліпів та інших сучасних засобів навчального процесу; на оновлення матеріально-технічної бази навчальних, наукових та виробничих лабораторій патофізіології і патологічної анатомії.
4.    Керівництву ВТВП внести пропозицію Навчально-методичній комісії Міністерства аграрної політики України зі спеціальності «Ветеринарна медицина» щодо запровадження магістерських програм виробничого та дослідницького спрямування, в тому числі і по судовій ветеринарії, включення у програми  підвищення кваліфікації лікарів-патоморфологів обласних лабораторій ветеринарної медицини питання із судової ветеринарії.
5.    Головам первинних осередків ВТВП в обласних лабораторіях ветеринарної медицини рекомендувати постійно забезпечувати умови для підвищення фахової підготовки працівників відділів (сучасні нормативні, наукові та навчально-методичні матеріали фахового спрямування, участь в нарадах, семінарах тощо).
6.    Керівництву ВТВП  висвітлити результати проведеної 7-ої науково-практичної конференції Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів у журналі «Ветеринарна медицина» та «Тваринництво України».
7.      Наступну 8 науково-практичну конференцію Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів провести у 2017 році. Місце і час проведення конференції узгодити з керівниками ВНЗ України і додатково повідомити членів товариства.

Президент ВТВП, д.в.н., проф. Мазуркевич А.Й.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій