Колектив факультету ветеринарної медицини проаналізував виконану роботу та окреслив плани на майбутнє

8 жовтня 2015, 23:21
Факультет ветеринарної медицини, ауд. № 412

8 жовтня трудовий колектив факультету ветеринарної медицини зібрався на збори, щоб обговорити виконання програми розвитку факультету на 2014-2015 н.р., окреслити плани на майбутнє, поділитися нагальними проблемами, які є актуальними для факультету вцілому та кафедр зокрема, а також віднайти шляхи їх розв'язання. Відкриваючи збори, декан Цвіліховський М.І. зазначив, що загалом за багатьма науковими, економічними та іншими показниками, які характеризують процес розвитку факультету, кадровим потенціалом тощо факультет посідає чільне місце серед інших факультетів нашого вузу.


Після представлення президії, членом якої був, зокрема, проректор з навчальної і виховної роботи університету Кваша С.М., та організаційних питань декан факультету спільно з проректором вручили посвідення про підвищення кваліфікації окремим науково-педагогічним працівникам, що присутні зустріли оплесками.

Згодом після вручення посвідчень Микола Іванович запросив до слова першого доповідача – Мельника О.П., завідувача кафедри анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка. Олег Петрович окреслив навчальну та наукову діяльність кафедри, показники підготовки наукових кадрів, можливості наукової лабораторії полімерного бальзамування стосовно виготовлення анатомічних препаратів для потреб навчальних та наукових установ медичного та загальнобіологічного профілів. Детально Мельник О.П. зупинився і на питаннях, які турбують кафедру, та проблемах які потребують вирішення.

Другим доповідачем був завідувач кафедри гігієни та санітарії тварин імені професора А.К. Скороходька Захаренко М.О., який також надав короткий звіт щодо діяльності ввіреної йому кафедри за минулий навчальний рік, окресливши здобутки та майбутні перспективи.

Таким чином, протягом близько 2 годин, свої короткі звіти про діяльність кафедр за минулий навчальний рік подали завідувачі всіх 14 кафедр факультету.
Проректор з навчальної і виховної роботи університету Кваша С.М., не зважаючи на певні проблеми, які існують на факультеті, та проаналізувавши  показники його діяльності за минулий навчальний рік, звіт загалом схвалив. Він відзначив потужний кадровий потенціал факультету ветеринарної медицини, його роль у функціонуванні університету та значенні праці науково-педагогічних працівників у підтриманні високої якості отримуваної студентами освіти. Разом з тим, Кваша С.М. наголосив на необхідності активізації міжнародної діяльності факультету, залучення в університет позабюджетних коштів, пошуку науковцями міжнародних грантів, оновлення матеріально-технічної бази тощо.

Наприкінці зустрічі розгорілася палка дискусія щодо необхідності та доцільності рейтингу науково-педагогічних працівників при оплаті їхньої праці. Першим з-поміж всіх дане питання для проректора задав професор Рудик С.К. Також до дискусії долучилися професори Хомич В.Т., Мельник О.П., які зазнаили, що рейтингова система оцінювання роботи НПП у її нинішньому вигляді не враховує багатьох важливих аспектів діяльності кожної з кафедр факультету, та не може бути уніфікованою для усіх структурних підрозділів університету. Окреме питання стосувалося і якості друкованих праць науково-педагогічних працівників, яка за даної системи оцінки роботи бере кількістю, а не якістю.

Разом з тим, збори колективу факультету завершилися на мажорній ноті. Заслухані звіти завідувачів кафедр були затверджені. Проректор пообіцяв дослухатися до пропозицій та зауважень, поданих співробітниками, та спільно вирішувати нагальні проблеми.

 

Старший викладач кафедри фізіології,

патофізіології та імунології тварин Харкевич Ю.О.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015