Наукова бібліотека запрошує на День інформації

1 жовтня 2015 року

Щорічно для забезпечення навчально-виховного процесу університету наукова бібліотека здійснює закупівлю необхідної навчально-методичної літератури, а також оприбутковує навчальні та наукові видання, що передані в подарунок від науково-педагогічних працівників університету. З метою ознайомлення із цими виданнями, а також із науковими працями інших аграрних вузів та періодичними виданнями, запрошуємо усіх бажаючих відвідати книжкову виставку нових надходжень навчальної та наукової літератури до бібліотеки, що триватиме з 29 вересня по 2 жовтня 2015 р.

 До Вашої уваги представляємо декілька книг з цієї виставки, що знаходяться в фонді наукової бібліотеки.

 

     Недосєков В. В. Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту: навчальний посібник / В. В. Недосєков, В. В. Мельник, В. В. Макаров. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 336 с.

 

     Навчальний посібник присвячений найбільш актуальним  на даний час темам – Списку МЕБ, транскордонним хворобам, епізоотичним, економічним і технічним даним щодо найважливіших інфекцій та основному способу боротьби з ними – стемпінг-ауту. Особливу увагу приділено численним ілюстраціям клініки та патології.

     Знання у цій галузі особливо необхідні студентам у зв’язку з незворотними процессами всебічної гармонізації вітчизняної і професійної діяльності згідно міжнародних вимог, стандартів, традицій (Болонська Конвенція, СОТ, МЕБ та ін.). Він буде цікавим також аспірантам та здобувачам ветеринарного профілю, слухачам ФПК, фахівцям, які цікавляться питаннями інфекційної патології та епізоотології. 

 

 

     Лікарські рослини: технологія вирощування та використання / іленко В. Г., Якубенко Б. Є., Лікар Я. О., Лушпа В. І.]; за ред. д-ра біол. наук, проф. Б. Є. Якубенка. – Ж.: Рута, 2015. – 600 с.

 

    У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ніколаєнко С. М. Законодавча база управління навчальними закладами: навчальний посібник. – К.: НУБіП України, 2015. – 225 с.

     У посібнику розлядаються теоретико-методичні основи законодавчого забезпечення управління навчальними закладами в Україні, правовое регулювання фінансово-господарської діяльності навчальних закладів та зарубіжний досвід функціонування і законодавчого забезпечення діяльності навчальних закладів.

     Посібник призначений насамперед для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде також корисною керівникам навчальних закладів, аспірантам, докторанам, слухачам факультетів підвищення кваліфікації, усім, кого цікавлять проблеми законовчого забезпечення навчальних закладів. 

 

 

 

     Науменко С. І. Практикум із фітофармакології: навчальний посібник. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 314 с.

 

     Викладено загальні відомої про шкідливі організми, їх екологію, принципи й методи боротьби із шкідниками, збудниками хвороб рослин і бур’янами.

     Посібник знайомить із кількісним і якісним аналізом пестицидів різних хімічних груп, фізико-хімічними основами застосування препаратів, викладено мотоди аналізу залишків діючих речовин пестицидів у продуктах харчування, воді й грунті.

    Розглянуто основні правила й техніка безпеки при роботі з пестицидами. Для студентів агрономічних спеціальностей вищих закладів освіти. 

 

 

 

     Афтанділянц Є. Г. Наноматеріалознавство: підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015, – 550 с.

 

     Підручник «Наноматеріалознаство» написаний для студентів технічних а технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації.

     Наведені закономірності формування нанооб’єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладання, золь-гель-технологія, синтез, нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів. 

 

 

        Висловлюємо вдячність всім науково-педагогічним працівникам, які передають до бібліотеки новинки книжкових видань власних праць та запрошуємо всіх бажаючих в інформаційно-бібліографічний  відділ наукової бібліотека НУБіП України,  (навчальний корпус № 4, кімната № 41).

Сердюк Світлана,

головний бібліограф наукової бібліотеки

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook