Нарада із завідувачами кафедр: продовжуємо діалог

8 вересня 2015 року

     8 вересня відбулась нарада ректорату із завідувачами кафедр.

     Університет єдиний організм, одна команда, одна науково-освітня громада. Рік тому ми домовилися звіряти годинники, чути один одного, адже ознака університету – діалог, розпочав зібрання ректор Станіслав Ніколаєнко.

     27% завідувачів кафедр працюють на своїх посадах 1-2 роки, тому діалог необхідний! Адже жити за принципом «моя хата з краю», особливо після революційних подій на Майдані у 2013-2014 рр. більше не дасть ні студентство, ні суспільство. Мусимо працювати синхронно, чітко і по-новому.

     Вступна кампанія 2015 проходила в дуже складних умовах. У вишах країни, внаслідок демографічної кризи, яка пояснює зменшення кількості вступників, скоротили викладацький склад на 10-40%. Ректорат відчув цю загрозу і наш університет активно, на упередження зайнявся профорієнтаційною роботою і якістю освіти. Результат – 3-тє місце у рейтингу вишів Києва, 9-те – в Україні, по відкритості ми піднялись з 80-ї на 14-му сходинку. Такий підхід дав плюс 77 студентів, а це означає плюс п’ять ставок викладачів! Отже зміни в університеті – то не забаганка, а виклик часу, наголосив ректор. І якщо ми не будемо йому відповідати, то й зменшиться кількість бажаючих тут навчатися!

     Проректор з навчальної та наукової роботи Сергій Кваша у своїй доповіді зазначив, що завідувач опікується багатьма питаннями – кадрами, навчальним процесом, методично-навчальним забезпеченням тощо. То хто ж вони, наші завідувачі? 15% - люди віком до 40 років, 21% - до 50, 22% - до 60 і 42% - старші 61.

     Серед проблемних питань Сергій Кваша назвав наявність ряду кафедр, кількість педагогічного навантаження на яких менша трьох тисяч. Це є сигналом і можливим шляхом вирішення може бути їх об’єднання. Ще одним показником діяльності окремих викладачів є занадто низький або ж високий рівень знань студентами предмету. Чому так – питання відкрите і потребує ретельнішого аналізу.

     Підняв проректор і питання відвідування занять та дотримання дисципліни, проведення ректорських і деканських зрізів знань, рівень підготовки до Всеукраїнських студентських олімпіад, необхідність збільшення практичних занять і поліпшення їх якості. В цьому напрямі потрібно плідно працювати з радами роботодавців.

     За минулий навчальний рік НУБіП посів 5-ту сходинку за результатами участі його студентів у Всеукраїнській олімпіаді серед аграрних вишів. Тоді як повинен бути №1! Щоб виправити ситуацію – потрібно додатково працювати з обдарованою молоддю. А завідувачі кафедр та декани університету повинні брати участь у цих олімпіадах як члени журі.

     Недопустимою проректор назвав ситуацію із забезпеченням навчального процесу електронними навчальними курсами. Наразі більше половини кафедр не мають жодного такого курсу.

     Стосовно виховної роботи Сергій Кваша закликав усі кафедри активніше долучатися до заходів, які проводять колеги з кафедр культурології, фізичного виховання і військової підготовки. Як приклад, він назвав започатковане в цьому році відзначення Дня університету.

     Перший проректор Ігор Ібатуллін, говорячи про наукову роботу кафедр, зупинився на її фінансуванні, особливо на залученні позабюджетних коштів. У розрізі факультетів можна відзначити агробіологічний, де тільки професор Семен Танчик виконує досліджень на суму більше мільйона гривень.

     Найбільше позабюджетних коштів залучають кафедри землеробства і гербології, селекції і генетики, годівлі тварин і технології кормів ім. П.Д. Пшеничного, лісовідновлення і лісорозведення, технології м’ясних, рибних і морепродуктів, лісового менеджменту, рослинництва та ін.

     Єдиною умовою залучення державних коштів для фінансування з держбюджету є підготовка проектів і участь у конкурсі МОН. Поки що спільними зусиллями на такий конкурс подано 95 проектів загальним фінансуванням майже 30 млн. Та деякі кафедри, на жаль, взагалі не беруть участі в цій роботі.

     Мабуть, вперше ми аналізуємо комерціоналізацію об’єктів інтелектуальної власності. Бо до цього часу поки ми продукували патенти. В минулому році їх отримано 228, а маємо лише дві угоди на запровадження на незначну суму.

    Серед завдань перший проректор назвав забезпечення активної участь НПП у науковій діяльності, активізації комерціалізації отриманої науково-технічної продукції і прав інтелектуальної власності, забезпечення реалізації інноваційних проектів, підвищення рівня захищаємості аспірантів тощо.

     Директор ННЦ міжнародної діяльності Вадим Ткачук розповів про аспекти міжнародної діяльності. Не зважаючи на відомі складнощі, в провідних університетах світу цього року стажувалися 200 наших викладачів і 240 студентів, ще 73 наших колег є членами 25 міжнародних організацій.

     Євросоюз виділяє значні кошти на програми академічної мобільності студентів, які ми не використовуємо. І тут ННЦ міжнародної діяльності готовий допомагати, але не слід забувати, що ініціювання проектів – це робота професора, викладача.

    Що стосується показників міжнародної роботи, то найкращі вони у ННІ лісового і садово-паркового господарства, факультетів аграрного менеджменту, економічного та ін. Гарну роботу демонструють лише кілька кафедр з факультету чи інституту. І на допомогу вченим ректоратом ініційовано створення робочої групи, яка займеться підтримкою грантових заявок.

    Серед завдань Вадим Ткачук назвав покращення мовних компетенцій, відкриття чотирьох повністю англомовних магістерських програм, залучення іноземних студентів тощо.

    У обговоренні активну участі взяли завідувачі кафедрами, які внесли на додачу до висловлених у соціологічному дослідженні, слушних і конструктивних пропозицій. Зокрема Світлана Каленська, яка очолює кафедру рослинництва, зупинилася на необхідності розширення підготовки аспірантів саме з базових дисциплін. Поліпшення потребує матеріально-технічне забезпечення дослідів, які проводять вчені, а особливо молоді дослідники. Та навела приклад Австрії, де певний відсоток від реалізації сільськогосподарської продукції йде на розвиток науки.

     Завідувач кафедри конструювання машин і обладнання Вячеслав Ловейкін зауважив, що увага викладачів має зосереджуватися на якості навчального процесу, особливо на його практичній складовій. Окрім того, узгодженості потребує діяльність навчального відділу з кафедрами при складанні розкладу.

     Очільник кафедри лісовідновлення та лісорозведення Віктор Маурер відмітив роботу ректорату та зазначив, що нарешті форма наповнилася змістом. Разом з тим, аналіз, представлений на розгляд завідувачів кафедрами, свідчить про наявність слабких місць, недоліків, які спільними зусиллями повинні бути подолані. Віктор Мельхіорович також наголосив на тому, що навчальний процес є пріоритетом номер один, а вся інша діяльність кафедра має допомагати робити його якіснішим.

     Завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Василь Горьовий відзначив справедливість і актуальність піднятих питань та запропонував у майбутньому детальніше зупинятися на досягненнях кафедр.

 

    Про зміну парадигми вивчення іноземних мов в університеті та її перші результати розповіла завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Оксана Іванова. Акцент у оволодінні іноземними мовами зміщений на спілкування.

     Завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Віталій Лисенко серед проблем, з якими стикаються викладачі, є низький рівень підготовки вступників з фахових предметів. Особливу увагу Віталій Пилипович звернув на перелік спеціальностей, який на його думку, є надто звуженим, зокрема в технічній галузі, ніж того потребує ринок праці. Також зосередив увагу колег на тому, що педагогічне навантаження в 600 годин не забороняє ефективно використовувати самостійну роботу студентів.

     Завідувач кафедри оподаткування і страхування Любов Худолій внесла ряд пропозицій, серед яких запровадження електронного розкладу, забезпечення аудиторій мультимедійним обладнанням, створити центр по координації і проведенню профорієнтаційної роботи. Також Любов Михайлівна попросила підтримки ректорату в проведенні міжнародних конференцій.

     Обговорення завершив очільник кафедри комп’ютерних систем і мереж Михайло Васюхін запропонував відкрити спеціальність «геоінформатика» та у повній мірі використати пов’язані з цим можливості для підготовки фахівців.

     Вважаю, що сьогоднішня нарада досягла цілей і матиме позитивний ефект – підсумував Станіслав Ніколаєнко. Є над чим поміркувати і попрацювати. І ректорат, і деканати, і колективи кафедр мають бути єдині в реалізації єдиної цілі – якісної підготовки фахівця для держави.

     Мусимо не натаскувати студента, не напихати голову інформацією, а запалити вогонь пізнання, вчити навчатись! Цю розмову потрібно продовжити в колективах, чітко визначити пріоритети, створити дух творчості і самовіддачі. Ми підтримуватимемо самостійність кафедр, в т.ч. і фінансову. Прошу радикально поліпшити кадрову роботу – підготовку аспірантів, докторантів. Головне, щоб у колективі панував дух товариськості і вимогливості.

     Також потрібно навести лад із практичним навчанням, роботою лабораторій, проведенням лекційних і практичних занять. І провести атестацію лабораторій! З приводу останнього буде проведено нараду в жовтні.

     У новому навчальному році нам потрібно зосередитись на оновленні бази лабораторій, кафедр. Створити хоча по одній лабораторії європейського рівня на кожному факультеті, наголосив ректор університету.

     Що ж стосується науково-дослідної роботи, то тут ситуація така: не змінимо підходів, не будемо цікаві бізнесу, а отже не зможемо заробляти і перестанемо існувати як виш! Сьогодні третина завідувачів кафедр незадоволені реалізацією наукових проектів.

     Активна міжнародна діяльність, участь у міжнародних програмах – це виклик часу і жорстка необхідність. Так само, як і співпраця з бізнесом, роботодавцями, консультування, виконання договорів, організація стажування викладачів, практик студентів.

     Нам необхідно розширювати співпрацю з НААН України. Зрозуміло, що буде реформа, в результаті якої якісь функції академії перейдуть до університету і це великий резерв.

     Відносно роботи НДГ: вона абсолютно не відповідає часу і потребує реформування. Ми повинні створити там зразкові, відомі на світ господарства. І є домовленість з Вроцлавським природничим університетом про направлення представників наших господарств для обміну досвідом.

     З результатами наради керівник університету доручив проректору з навчальної і наукової роботи Сергію Кваші і начальнику науково-дослідної частини Володимиру Отченашку узагальнити всі пропозиції, що пролунали, ще раз проаналізувати соціологічні опитування завідувачів кафедр та підготувати плани по їх реалізації.

Ірина Білоус,
Денис Рудень

 


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook