Серпневі тези доповіді до Вченої Ради НУБіП України 28.08.15р. "Підвищувати якість освіти, стимулювати науковий пошук, турбуватися за студентів і викладачів"

27 серпня 2015 року

     У 2014 році Законом України "Про вищу освіту" було сформоване нове правове поле освітньої діяльності. На жаль, після численних поправок - як вдалих, так і не зовсім - він вніс у роботу вищих навчальних закладів значний дисбаланс, у чомусь навіть не виправдавши покладених на нього великих сподівань. Але дав основне - автономію вишів і можливість самостійно обирати шляхи розвитку.
     На цей же рік припали і кілька рішень на рівні держави, які призвели до нового позиціонування вищої аграрної освіти і пов'язаної з нею науки. Завдяки рішучим об'єднуючим діям Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України на чолі з ректором НУБіП С.М. Ніколаєнком, вдалося зберегти загальний навчальний і науковий потенціал аграрних університетів при їх переході у організаційне підпорядкування МОН України.
     Як за таких складних умов реформування національної освіти на фоні суспільно-політичних і фінансово-економічних потрясінь НУБіП України розвивався і розпорядився новими наданими можливостями, що здобув за навчальний рік, який минув? Відповідям на такі питання і присвячене це число газети “УК”.

ІМІДЖЕВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рік перетворень, випробувань і становлення

     Новий Закон України "Про вищу освіту" встановлює вищим навчальним закладам вимоги до освіти і професійної підготовки студентів, обумовлені ідеями розвитку суспільства та принципами, в основі яких лежить забезпечення якісної підготовки фахівців для сучасного ринку праці.
     Для здійснення якісних і кількісних перетворень з ініціативи ректора упродовж 2014 року була розроблена і затверджена вченою радою університету програма розвитку НУБіП України - "Голосіївська ініціатива - 2020". Основне завдання запропонованих у ній цілей - формування університету як головного навчально-наукового центру України з проблем наук про життя, підготовка висококваліфікованих фахівців європейського і світового рівня, науково-педагогічних, наукових, управлінських і фахових кадрів вищої кваліфікації для органів влади, сільського господарства та пов'язаних з ним галузей економіки і сфер суспільного життя, творче поєднання освітянської і наукової діяльності.
     Наш виш, як університет дослідницького типу, має концентрувати зусилля на науковому забезпеченні ефективного розвитку аграрного сектора, суміжних з ним сфер національної економіки, галузей наук про життя, інтеграції системи української освіти в єдиний європейський освітній простір та підвищенні її конкурентоспроможності. Програма націлена на якісно нову діяльність усього колективу, де пріоритетна роль відводиться кафедрі, викладачу, досліднику.
     Минулий навчальний рік запам'ятається також важливими змінами законодавства стосовно соціальної політики держави відносно освітян і науковців. Навесні 2015 року, через суттєве фінансове зменшення пенсійного забезпечення, змушені були звільнитися багато професорів, доцентів і старших викладачів літнього віку. Така ж ситуація склалася і в інших провідних вишах. У зв'язку з цим ректор негайно звернувся з клопотаннями до прем'єр-міністра України А.П. Яценюка, народних депутатів - голови наглядової ради університету М.В. Томенка та голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Ю.В. Луценка щодо загрозливої ситуації в системі національної освіти, пов'язаної зі звільненням з посад науково-педагогічних працівників пенсійного віку. У переважній більшості це висококваліфіковані і компетентні фахівців з природничих, сільськогосподарських, економічних, технічних наук, які могли б і далі вносити посильний вклад у підготовку бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів. Їхнє звільнення призвело б до руйнування визнаних наукових шкіл, центрів, лабораторій, втрати потужності і фундаментальності наукових досліджень, зменшення кількості міжнародних проектів, об'єктів права інтелектуальної власності. Становище вдалося виправити вчасно: було прийнято новий закон, який надав нові можливості до праці нашим колегам - пенсіонерам. Підписаний Президентом України, він вже набув чинності.
     Серед інших важливих державних організаційних ініціатив керівництва університету - обґрунтування перед МОН України недопустимості обмеження або зрівнялівки по заробітній платі, що боляче вдарило б по 1160 наших науково-педагогічних працівниках, відстоювання позиції щодо введення податку на землю для державних навчальних закладів (повноцінна реалізація введення податку на університетську землю призвела б до вимивання кількох мільйонів гривень спеціального фонду бюджету, а за масштабом аграрних університетів - фактично до краху всієї системи вищої аграрної освіти).
     Нами підтримано проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку". Все це сприяло нормалізації фінансової ситуації з доходами та видатками бюджету, і не лише нашого університету зокрема, а й вищої аграрної освіти загалом.

НУБіП України у рейтингах

     Минулий 2014-2015 навчальний рік став для університету роком випробувань авторитету, збереження і зміцнення досягнутих раніше надбань. Незважаючи на вищезгадані складнощі у роботі, було гідно подолано перешкоди та впевнено досягнуто нових вершин успіху. Це підтверджує динаміка зростання рейтингу НУБіП України серед вишів країни та столиці.


     Так, у рейтингу "Кращі ВНЗ Києва" з 4-го місця в 2014 році університет піднявся до 3-го, а у рейтингу "Кращі ВНЗ України" перемістився в десятку - з 11-го місця на 9-те. Міжнародний рейтинг WEBOMETRIX також підтвердив для нашого університету почесне 9-те місце. За рейтингом наукового авторитету вчених SCOPUS наш виш знаходиться на 27-му місці серед вишів України. За популярністю користувачів у інтернеті - "WorldUniversitiesWebRanking" упродовж 2015 року ми впевнено займаємо високе 6-те місце. Зазначимо також, що за престижним рейтингом прозорості національних вищих навчальних закладів "CEDOS" університет нині посів 14-те місце, тоді як ще у минулому році мав лише 80-те. І остання приємна новина: серед 350 вищих навчальних закладів України за підсумками електронної вступної кампанії "Вступ-2015" НУБіП України обрали для вступу 23970 осіб - і це 10-те місце, порівняно з 17-м у минулому році!
     Досягнення у прирості авторитетності університету - очевидні. У цілому це результат цілеспрямованих зусиль усього колективу нашого університету.

Представницька діяльність ректорату

     Надзвичайно важливу і активну діяльність за минулий навчальний рік відповідно до своїх повноважень проводив ректорат. Авторитет С.М. Ніколаєнка та проректорів, особисті стосунки з керівниками Адміністрації Президента, тісні контакти з прем'єр-міністром, головами комітетів Верховної Ради і депутатами, міністрами та їх службами дозволяли вносити на їх розгляд важливі питання життєдіяльності НУБіП України. Вагомість нашого університету та суспільно-політична активність його очільника у відстоюванні інтересів національної аграрної освіти і науки сприяли обранню С.М. Ніколаєнка головою Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України "Украгроосвіта", членом колегії Міністерства освіти і науки. За короткий період він провів кілька важливих нарад з ректорами ВНЗ з найбільш актуальних питань розвитку аграрної освіти і науки. Підписано взаємовигідні угоди про співпрацю між НУБіП України і Національною академією аграрних наук та Національною академією педагогічних наук. Ініційовано і проведено багатогранні та різновекторні заходи по встановленню ділових контактів з іноземними університетами-партнерами, зустрічі з відомими політиками, науковцями та підприємцями. Так, перша важлива міжнародна зустріч ректора відбулася восени 2014р. у Варшавському університеті наук про життя (Польща), де він взяв участь у заходах з нагоди Дня інаугурації (початку нового навчального року).


     Не менш важливим виявився і наступний міжнародний візит: на запрошення Європейської асоціації університетів наук про життя С.М. Ніколаєнко взяв участь у 4-му форумі деканів і ректорів міжнародної організації ІСА, що відбувся на базі Гентського університету (Бельгія).


     До переліку надзвичайно важливих контактів минулого навчального року увійшла і поїздка до США, коли між НУБіП України та Університетом штату Айова було підписано меморандум про співпрацю (на фото). Цей документ продовжив і доповнив спільні зусилля обох сторін у намаганні продовжувати взаємовигідне співробітництво.
     На запрошення Канадського бюро з міжнародної освіти у березні ц.р. у складі делегації керівників п'яти аграрних вишів України С.М. Ніколаєнко взяв участь у місії українських університетів до Канади. За результатами поїздки були визначені загальні кроки до налагодження контактів. А вже в червні до нас завітали представники цього бюро, спільно з якими була визначена наукова проблематика спільних наукових досліджень.
     У квітні 2015 року у Кишиневі (Молдова) проходила регіональна міжнародна конференція країн Чорноморського економічного співробітництва "Професійна освіта і економічні проблеми Чорноморського регіону". Виступаючи на пленарному засіданні, С.М. Ніколаєнко визначив ключові проблеми сучасного етапу розвитку освіти в Україні в контексті реалізації програми розвитку університету "Голосіївська ініціатива -2020", а також поділився думками щодо ролі і місця сучасної освіти в суспільному житті.
     На початку червня 2015 року в Університеті Хохенхайм (Штудгарт, Німеччина) проходив міжнародний симпозіум освітян і науковців, присвячений 25-річчю процесу трансформацій у Центральних, Південно-Східних та Східноєвропейських країнах. Ректор презентував наш університет та виступив з доповіддю щодо проблем і викликів аграрної освіти і науки України в умовах європейської інтеграції. Наприкінці ж місяця делегація університету відвідала Словаччину (м. Нітра). Під час зустрічі з ректором Словацького аграрного університету П. Беліком було підписано меморандум про співпрацю між цим вишем та НУБіП України.


      Плідним виявився візит до Чехії в липні, під час якого відбулися зустрічі з ректором Празького університету наук про життя професором Юрієм Баліком і ректором Університету ім. Менделя (Брно) Ладіславом Гавелом. Як результат, обговорено напрями розвитку співробітництва у галузі освіти та науки та досягнуто домовленостей про активізацію спільної освітянської діяльності.
     На запрошення грузинської сторони делегація НУБіП на чолі з ректором відвідала Академію аграрних наук Грузії. У результаті проведення "круглого столу" з президентом академії Гурамом Алексідзе, інших численних зустрічей сторони обмінялися досвідом реформування аграрної науки і освіти у Грузії та Україні.

Ректор і його команда

     За минулий рік активно використовували можливості для вирішення актуальних питань розвитку університету і проректори. За рекомендацією МОН України тривалий час виконував обов'язки ректора Вінницького національного аграрного університету професор В.І. Курило. Необхідні комунікації з питань науки у Кабінеті Міністрів України, Міністерстві освіти і науки України реалізовував перший проректор академік І.І. Ібатуллін. Блок агрополітичних питань та співпрацю з Міністерством аграрної політики і продовольства, як і напрями освітянської роботи з МОН України, координував проректор з навчальної і виховної роботи академік С.М. Кваша. Питання співпраці з КМДА та Голосіївською РДА знаходилися у сферах впливу проректорів А.В. Кудіна і В.В. Іщенка.

Гості, яких чекають

      Важливу роль у морально-етичному усвідомленні ролі української церкви за нинішніх умов протистояння на сході України відіграв виступ Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на засіданні вченої ради НУБіП України. За заслуги перед університетом та особистий вклад у розвиток церкви та виховання молоді вчена рада відзначила ієрарха дипломом і регаліями почесного доктора НУБіП України.
     Упродовж року університет відвідали відомі і авторитетні серед колективу університету політики. Зокрема, з лекціями виступили народні депутати України - І.Г. Кириленко, М.В. Томенко, Ю.В. Луценко. Гостями вишу були також Л.П. Козаченко, І.В. Мірошніченко, В.Є. Івченко та інші знані політики і державні діячі.


СКОРОЧЕННЯ БЮРОКРАТИЧНОГО АПАРАТУ

Демократія в дії

     Одним з перших кроків на виконання заходів програми "Голосіївської ініціативи - 2020" стала зміна структури університету. Тож на сьогодні у структурі базового закладу - 3 навчально-наукові інститути, 13 факультетів, 9 науково-дослідних інститутів, 127 кафедр.
     Оптимізовано систему управління вишем на всіх рівнях, зменшено витрати на неї, здійснені перші кроки у підвищенні якості всіх видів діяльності - освітньої, наукової, виробничої.
     Яскравим прикладом успішної реалізації вимог закону "Про вищу освіту" і організаційним та морально-етичним надбанням колективу стало проведення демократичних виборів на заміщення посад деканів факультетів, директорів інститутів та керівників відокремлених підрозділів. Вперше за багато років керівництво до виборчого процесу підійшло демократично, практично не втручаючись у агітаційну роботу та віддавши ініціативу на факультети і кафедри - власне науково-педагогічним працівникам.
     Нагадаємо: всього на 16 вакансій претендували 21 кандидат, зокрема, на трьох факультетах - землевпорядкування, аграрного менеджменту, захисту рослин, біотехнологій та екології було по дві кандидатури, а на агробіологічному - три. Конференціями трудових колективів таємним голосування було рекомендовано 16 осіб. Всі вони представили змістовні програми розвитку, які базувалися на основних принципах університетської програми "Голосіївська ініціатива - 2020". Вчена рада університету таємним голосуванням практично одноголосно підтримала рекомендації колективів підрозділів. Зокрема, М.М. Кулаєць обрано директором ННІ післядипломної освіти, П.І. Лакиду - ННІ лісового і садово-паркового господарства, В.В. Козирського - ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження. Деканами факультетів стали В.М. Кондратюк (тваринництва та водних біоресурсів), В.Д. Шинкарук (гуманітарно-педагогічний), З.В. Ружило (конструювання та дизайну), Я.М. Михайлович (механіко-технологічний), М.І. Цвіліховський (ветеринарної медицини), А.Д. Діброва (економічний), А.Д. Остапчук (аграрного менеджменту), Т.О. Євсюков (землевпорядкування), М.М. Доля (захисту рослин, біотехнології та екології), В.О. Забалуєв (агробіологічний). Директорами відокремлених підрозділів обрані С.І. Пилипишин (Бережанський агротехнічний коледж), О.В. Литовченко (Ніжинський агротехнічний коледж), В.С. Лукач (Ніжинський агротехнічний інститут), В.І. Альохін (Немішаєвський агротехнічний коледж).
     У зв'язку зі зміною структури університету, для упорядкування управлінських комунікацій, законодавчого врегулювання робочого процесу конференція трудового колективу 20 лютого ц.р. ухвалила правила внутрішнього розпорядку НУБіП України. Їх вимоги відповідають нормам нового закону про вищу освіту, враховують зміни щодо унормування робочого часу, визначають заходи стимулювання якості праці та регламентують режим роботи працівників університету.
     На забезпечення високої трудової дисципліни та дотримання морально-етичних норм вченого-викладача спрямований Етичний кодекс НПП, ухвалений рішенням вченої ради університету. Він спрямований на утвердження у професійній діяльності норм етичної поведінки науково-педагогічного працівника університету стосовно професії, студентів, колег, наукової діяльності, навколишнього середовища.
     Необхідно виділити і цілий комплекс організаційних заходів з підготовки до виборів членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Рекомендований нашим колективом професор П.І. Лакида був обраний до цього державного органу з третім рейтингом.

НАС ЗНАЮТЬ У СВІТІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Меморандуми. Договори. Угоди

     Міжнародна діяльність університету здійснювалась у відповідності до програми "Голосіївська ініціатива -2020" і спрямовувалась одночасно на кілька напрямів.
     Загалом, за 2014-2015 н.р. підписано близько 20 нових документів про співробітництво. Серед них меморандуми про взаєморозуміння з Норвезьким університетом наук про життя та Університетом Фукусіма (Японія), меморандуми про співпрацю з Університетом штату Айова (США) та Академією сільськогосподарських наук Грузії, договір про науково-технічне співробітництво з Республіканським унітарним підприємством "Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з тваринництва", угода про співробітництво з Вищим національним інститутом агрономічних, харчових і природоохоронних наук (Франція). За останній рік також підписано договори про співробітництво з Грузинським технічним університетом, Чжецзянською академією сільськогосподарських наук (Китай), угоди про співпрацю з Університетом інформатики та мистецтв (Лодзь, Польща), Туркменським сільськогосподарським університетом імені С.А. Ніязова тощо.


     Тож на сьогодні НУБіП України співпрацює з 146 освітніми і науковими установами 41 країни. Наш університет - співвиконавець 38 міжнародних проектів та учасник 15 програм навчального і науково-технічного співробітництва. Вченими університету розроблено та подано 26 нових проектних заявок за міжнародними грантовими програмами та фондами (TEMPUS, ERASMUS +, HORIZON 2020, PEOPLE, NATO та інші).
     З числа науково-педагогічних працівників університету 75 осіб представляють нас у різних міжнародних організаціях. Найактивнішими у цій роботі є колективи ННІ лісового і садово-паркового господарства та факультету ветеринарної медицини. 132 діючих іноземних проектів, з яких 69 приходиться на ННІ лісового і садово-паркового господарства, економічному факультеті та факультеті аграрного менеджменту. Інтенсивно працюють в цьому напрямі також розвитку взяли для себе також колективи факультетів тваринництва та водних біоресурсів, гуманітарно-педагогічного, захисту рослин, біотехнологій та екології.

Візити іноземних делегацій

     За минулий навчальний рік університет відвідали 38 делегацій з 16 країн світу, зокрема з компаній ПАР, WISE (США) та Ельдірі Інтернешнл (Єгипет), ректорів вищих навчальних закладів Туркменістану, Університету ім. Мартіна Лютера Галле-Вітенберг, Лейбніц Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою, Державного відомства захисту споживачів і безпеки продукції Нижньої Саксонії, Університету ім. Гумбольдта (Німеччина), Німецького Селянського Союзу, Асоціації проектів у галузі екології, сільського господарства та регіонального розвитку Східної Європи, Центру Глобального моніторингу пожеж (Німеччина).
     Францію представляли делегації Асоціації "Дружба без кордонів", федерації "Обміни Франція Україна", Македонію - Регіонального Центру моніторингу пожеж, США - Державного університету штату Колорадо і Університету штату Огайо, Фінляндію - Університету Хельсінкі, Туреччину - Університету Гедіз тощо.

Міжнародна освітня мобільність

     Освітянський процес передбачає посилення мобільності студентів, аспірантів та викладачів шляхом участі у міжнародних заходах, навчання за кордоном, проходження практик за кордоном, візити НПП до закордонних установ, стажування викладачів, викладання навчальних дисциплін іноземною мовою.
     До основних міжнародних здобутків слід віднести започаткування і вдале проведення Першої літньої англомовної школи, що відбулася на базі Заліщицького аграрного коледжу. Успішним можна назвати також навчальний англомовний курс для викладачів, науковців та аспірантів університету "Аналіз пропозиції продукції та попиту на фактори виробництва на конкурентних ринках: теоретичний та прикладний аналіз", який провели представники Університету ім. Мартіна Лютера Галле-Віттенберг і Лейбніц Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (Німеччина). Доктор Університету ім. Гумбольдта Дітер Кіршке провів відкриту лекцію для студентів і викладачів з аграрної політики, а президент Державного відомства захисту споживачів і безпеки продукції Нижньої Саксонії Еберхард Хаунхорст (Німеччина)- лекцію для студентів ветеринарного факультету "Регулювання ЄС в галузі захисту прав споживачів і безпеки продуктів харчування для сільськогосподарської продукції тваринницького походження".
     Відбувся перший онлайн-семінар для викладачів та магістрів спеціальності "Адміністративний менеджмент", який провели представники Університету прикладних наук Вайєнштефан (Німеччина). Були обговорені основні питання дисципліни "Бізнес-менеджмент", що викладається студентам у вишах, які входять у партнерську мережу розвитку міжнародної магістерської програми "Адміністративний менеджмент".
     У рамках програми обміну педагогічним досвідом, ініційованого департаментом сільського господарства США, наш університет відвідали професори Державного університету штату Колорадо та Університету штату Огайо, які провели для наших студентів та викладачів курс лекцій з методики та системи освіти.
     Значним успіхом користувався інформаційний семінар і відбір претендентів на участь у міжнародних програмах практичного навчання. З числа студентів 2-3-х курсів та 1-го року магістратури було рекомендовано більше 400 осіб. Зокрема, через представництва в Україні і за прямими угодами з такими програмами, як Німецьке федеральне бюро з працевлаштування та фахових практик, Німецька селянська спілка, Асоціація обмінів у сфері сільського господарства АPOLLO, з якою ми вперше підписали угоду про співпрацю з "Інтерншип Інтернешнл", "Агроімпульс" (Швейцарія), Агентство освітніх програм і обмінів Голландії. Все більша кількість наших студентів має змогу виїздити на зарубіжні виробничі практики. Стажування в США передбачають програми Університету Огайо, компаній ДЮПОН, МОНСАНТО, ПІОНЕР, Швеції (YUF, Спілка фермерів), Данії (Travel to Farm) та ін.
     З наукових міжнародних програм успішно проведено семінар "Охорона лісів від пожеж та лісопірологічні дослідження на землях природно-заповідного фонду" (на базі ННІ лісового і садово-паркового господарства) за участю почесного доктора НУБіП України, директора Центру Глобального моніторингу пожеж (Німеччина) Йогана Голдаммера та директора Регіонального Центру моніторингу пожеж (Македонія) Ніколи Ніколова. Наукова конференція "Дні сільськогосподарської освіти і науки Франція - Україна" за участі представників міністерств, аграрних навчальних закладів, наукових установ Франції та України була присвячена питанням навчання та стажування студентів і викладачів за кордоном. У заході взяли участь близько 230 осіб.
     Університет має кілька міжнародних освітніх програм з можливістю отримання студентами подвійних дипломів. Серед них "Міжнародний біо-бізнес" - у Токійському аграрному університеті (Японія), Master of Business Administrationin Agriculture (MBA) - в Університеті прикладних наук Вайєнштефан, Master of Food and Agribusiness (MFA) Університеті прикладних наук Ангальт (Німеччина), "Енергетика і автоматика біосистем" - у Варшавському університеті наук про життя (Польща).
     У зарубіжних вишах - партнерах з метою наукових стажувань, виконання наукової роботи, участі у наукових конференціях, симпозіумах тощо за рік побували 195 викладачів і вчених. 238 студентів та аспірантів направлені в іноземні виші - партнери на навчання, стажування, для участі в програмах обміну тощо, близько 600 студентів - для проходження навчальної практики.


     Зазначимо, що у 2014-2015 н.р. в НУБіП України продовжувала навчання незначна (порівняно з кращими періодами) кількість іноземних студентів. Міжнародному відділу університету, інститутам і факультетам ще не вдалося залучити до навчання об'єктивно можливу кількість англо- або російськомовних студентів. Тож на сьогодні у нас навчаються лише 49 іноземців, і тільки один - на підготовчому відділенні. Шестеро студентів-іноземців успішно закінчили навчання та отримали диплом бакалавра.

ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ – ОСНОВНЕ. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Регламентація навчальної роботи в нових правових умовах

     Для адаптації освітнього процесу до вимог Закону України "Про вищу освіту" в НУБіП України розроблено, затверджено вченою радою та прийнято до реалізації низку положень, що регламентують навчальну роботу в нових правових умовах. Серед них положення "Про ради роботодавців у НУБіП України", "Про організацію освітнього процесу в НУБіП України", "Про екзаменаційні комісії у НУБіП України", "Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУБіП України", "Про екзамени та заліки у НУБіП України", "Про академічну мобільність студентів НУБіП України", "Про видання навчальної літератури за рекомендацією вченої ради НУБіП України", "Про огляд-конкурс на кращий навчальний корпус НУБіП України". І це далеко не повний їх перелік.
     Актуальні питання розвитку в університеті навчального процесу були винесені на семінар-навчання директорів, деканів, керівників служб і підрозділів університету, що проводилися у лютому 2015 року. Проректор з навчальної і виховної роботи акцентував увагу на необхідності оновлення змісту, покращення проведення лекцій, семінарських і практичних занять, потребу у їх прагматичному наповненні, модернізації навчального процесу в цілому.
     Весь же спектр освітянських питань постійно знаходився у сфері оперативного впливу навчально-методичної ради університету.

Студентство і викладацький склад

     Станом на вересень 2015 року НУБіП України здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст"- за 34 спеціальностями (у відокремлених підрозділах І-ІІ р.а.), "бакалавр" - 29 напрямами, "спеціаліст" і "магістр" - відповідно за 20 і 54 спеціальностями.
За минулий рік активізувалася робота з розширення переліку напрямів і спеціальностей. У 2014-2015 н.р. ліцензовано ще 3 нові напрями підготовки бакалаврів та 8 спеціальностей магістрів. Після напруженої роботи інститутів і факультетів комісія МОН України також акредитувала в університеті ще 10 напрямів та 7 спеціальностей.
     У 2014/2015 н.р. загальна кількість студентів становила майже 31 тисячу, в т.ч. у базовому навчальному закладі НУБіП України -16021.
    Якісно і активно поліпшився викладацький склад. На сьогодні у базовому закладі університету працюють близько 1500 науково-педагогічних працівників, 80 % з яких мають наукові ступені та вчені звання. Середній вік НПП - 47 років. Що ж до якісного складу, то сьогодні тут працюють 238 докторів наук і професорів, 916 кандидатів наук і доцентів. За минулий навчальний рік наш колектив поповнився ще 30 докторами наук, 8 з них захистили докторські дисертації в нашому університеті, а 22 - зараховані на роботу з інших ВНЗ та наукових установ (13 - за основним місцем роботи). На 52 стало більше і кандидатів наук. Істотно- на 13 осіб - збільшилась чисельність штатних НПП з вченим званням професора, а доцентів - на 44.

Успіхи і очікування

     За минулий рік 95 наших студентів-переможців першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади брали участь у 45 змаганнях другого її етапу. Найактивнішими виявилися студенти ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження (18), факультету конструювання та дизайну (11), студентів економічного факультету (10). А от деканатам факультетів юридичного, механіко-технологічного та тваринництва і водних біоресурсів необхідно посилити таку роботу.
     Проте, зайняте загальне п'яте місце НУБіП серед інших ВНЗ аграрного спрямування, не просто викликає тривогу, а прямо вказує на недопрацювання випускаючих кафедр і деканатів.

Вступ – 2015

     Важливою характеристикою конкурентоспроможності і успішності нашого навчального університету стала вступна компанія 2015 року. Незважаючи на новаційність правил прийому, навіть екстранеординарність подання документів через письмові і on-line заяви (близько 60 % вступників подали електронні заяви), значне зменшення державного замовлення нам вдалося в цілому не тільки не зменшити набір на місця державного замовлення, але й в цілому збільшити контингент студентів.
     Як зазначалося, за кількістю поданих заяв на навчання, а це 24080 заяв, університет посів 10-те місце в Україні (у 2013 та 2014 рр. - 17-те місце). Конкурс на одне місце на програми підготовки бакалаврів складав 10 осіб, на програми підготовки магістрів - 2,2.


     На програми підготовки бакалаврів всього було зараховано 2573 особи, у т.ч. за державним замовленням - 2081. За кошти фізичних і юридичних осіб у базовий заклад подали документи - 492 вступники (на 173 особи або на 54,2% більше, ніж минулого року). Студентську сім'ю поповнили магістри - на програми їх підготовки всього зараховано 1481 особа, у т.ч. 1023 - за державним замовленням та 458 - за кошти фізичних і юридичних осіб (на 58 осіб або 14,5% більше минулого року). До ВП НУБіП також зараховані 53 спеціалісти і 1228 молодших спеціалістів. У цілому за загальним контингентом на бакалаврат зараховано таку ж кількість студентів, як і у 2014 р. Скорочення державного замовлення в магістратуру на 226 осіб ми компенсували зростанням числа студентів за контрактом.
     Також значною популярністю у цьому році користуються програми перепідготовки фахівців з наданням другої вищої освіти, на які зараховано 234 особи.

Партнерство з роботодавцями

     Нинішній роботодавець вимагає від молодого фахівця вільного володіння сучасними комп'ютерними технологіями, іноземною мовою, організаційними та управлінськими навичками - тобто всього того багажу знань, який зробить його успішним. Успішний же фахівець забезпечує успішність компанії роботодавця, а відтак - успішність галузі економіки, стабільний розвиток країни в цілому. Тому вперше в історії університету на факультетах та ННІ сформовані ради роботодавців, які успішно розпочали свою роботу. На їх основі утворена рада роботодавців університету на чолі з директором ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України В.В. Адамчуком. До її складу увійшли 34 представники владних структур наукових установ, керівники компаній та сільськогосподарських підприємств.
     Рада розпочала свою роботу за профільними секціями: економіки; аграрного менеджменту; землевпорядкування; правового та гуманітарно-педагогічного забезпечення; тваринництва та водних біоресурсів; ветеринарної медицини; харчових технологій та управління якістю продукції АПК; рослинництва; захисту рослин, біотехнологій та екології; лісового і садово-паркового господарства; техніки, енергетики і автоматики; інформаційних технологій.

Не мовчіть: ваша думка важлива

     Для забезпечення належної практики викладання, відчуття якості навчального процесу навчальний і навчально-методичний відділи регулярно проводили анкетування за розробленими тестами "Академічний рейтинг студентів НУБіП України", "Викладач очима студентів", опитування студентів під час проведення ректорських зрізів знань на факультетах та старост академічних груп, вивчення громадської думки (аналіз соціологічного опитування студентів) тощо.


     Для вивчення об'єктивного стану організації навчального процесу керівництво університету започаткувало проведення нарад із завідувачами кафедр, практику прямих контактів ректорату з колективами науково-педагогічних працівників. Такі ділові, взаємно необхідні зустрічі відбулися вперше за чимало останніх років.
     А щоб краще зрозуміти, чим живе студентство, що його турбує, ректор зініціював і провів зустрічі керівництва університету зі старостами груп, головами студентських організацій факультетів та інститутів, першокурсниками. Активно запрацювала соціологічна група. Чимало узагальнень з анкет студентів денної і заочної форм навчання стали предметом серйозних висновків у роботі деканатів, кафедр і окремих науково-педагогічних працівників.
     Загалом, все це вже дає позитивні зрушення в якості роботи науково-педагогічних працівників.

Нові видання

     Плідно попрацювала і навчально-методична рада університету. Впродовж року вона розглянула та рекомендувала до друку 9 сучасних підручників і 60 навчальних посібників. Один підручник та 19 навчальних посібників рекомендовано на отримання грифу МОН. Їх актуальність та новизна підтверджуються і тим, що підручники "Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології” та "Механізація лісогосподарських робіт" рекомендовані на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року. Активно попрацювали наші викладачі і над підготовкою англомовних видань, так до видання рекомендовано 7 навчальних посібників.

Магістратура

     Важливе місце в освітньому процесі університету традиційно відводилося підготовці фахівців ОКР "Магістр", забезпечення її навчання ефективними навчальною, науковою, інноваційною та виробничою складовими. Створено робочі групи з науково-педагогічних працівників та студентів магістратури 2014 року вступу, завдання яких - виконання комплексних тематик магістерських робіт на об'єктах рослинництва, тваринництва та кормовиробництва у відокремлених підрозділах - НДГ "Великоснітинське" ім. О.В. Музиченка і "Ворзель", Агрономічній дослідній станції, ННВЛ рибництва, у Немішаївському агротехнічному коледжі та розпочата робота з реалізації цих комплексних тематик.
     Для популяризації університетської магістратури була організована рекламно-агітаційна робота щодо залучення вступників на програми підготовки магістрів за освітньо-професійною та освітньо-науковою магістерськими програмами галузі знань "Специфічні категорії"(спеціальності "Педагогіка вищої школи", "Управління навчальним закладом", "Якість, стандартизація та сертифікація", "Адміністративний менеджмент", "Біржова діяльність", "Управління інноваційною діяльністю", "Дорадництво").
     На засіданнях випускових кафедр проводиться атестація магістрів. У центрі уваги також написання та розповсюдження авторефератів магістерських робіт студентами магістратури дослідницької спеціалізації, наповнення інституційного репозиторію електронних освітніх ресурсів НУБіП України випускними магістерськими роботами (після попереднього їхнього захисту на засіданнях випускових кафедр).

Практичне навчання

     Минулий рік став переломним у практичній складовій навчального процесу. Її частка істотно збільшилась - до 40% від загального навчального навантаження, 20% з яких проводиться в НДГ університету, де за 2014-2015 н.р. пройшли практичну підготовку більше 2100 студентів. Близько 1425 студентів набували виробничих навичок на провідних аграрних підприємствах України.


     У Агрономічній дослідній станції, НДГ "Великоснітинське" ім. О.В. Музиченка і "Ворзель" проходили практичне навчання студенти факультетів агробіологічного, захисту рослин, екології та біотехнологій, ветеринарної медицини, тваринництва та водних біоресурсів, механіко-технологічного, конструювання та дизайну машин і систем природокористування, економічного, аграрного менеджменту, ННІ енергетики і автоматики. У Боярській лісовій дослідній станції - ННІ лісового та садово-паркового господарства, факультетів землевпорядкування, конструювання та дизайну машин і систем природокористування. У Немішаївському агротехнічному коледжі - факультету тваринництва та водних біоресурсів. На базі Національного комплексу "Експоцентр України" запроваджено практичну підготовку студентів агробіологічного і гуманітарно-педагогічного факультетів та ННІ лісового і садово-паркового господарства.


     Та, на жаль, не у всіх навчально-дослідних господарствах створені сприятливі умови як для проходження практичного навчання, так і проживання. Що і засвідчив відеоролик, знятий студентами агробіологічного факультету в Агрономічній дослідній станції: його можна дивитися лише з усмішкою та сарказмом. Для виправлення становища проведено атестацію навчальних і навчально-виробничих лабораторій базового закладу та НДГ. Заплановане постійне, протягом всього періоду польових робіт, перебування у господарствах студентів технологічних факультетів (агробіологічного, захисту рослин, екології та біотехнологій, механіко-технологічного), ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження проведена паспортизація об'єктів практичного навчання і розроблено порядок його проведення у лабораторіях навчально-дослідних господарств.

Наукова бібліотека

     Активно працювала наукова бібліотека, послугами якої в 2014-2015 н.р. скористалися більше 13 тисяч студентів. На комплектування її фондів за рік було витрачено 249 тис. грн, більше половини з них - на придбання навчально-методичної літератури. На основі інформаційної системи "ІРБІС-64" створено електронний читацький формуляр, запроваджено видачу книг в автоматизованому режимі, функціонує та поповнюється електронна картотека книгозабезпеченості навчальних дисциплін. Підготовлено та видано "Анотований покажчик дисертаційних робіт", наявних у фонді бібліотеки в двох частинах українською, російською та англійською мовами.

     Інтенсивно тривав процес забезпечення доступу до міжнародних електронних ресурсів. Організовано доступи до наукометричних баз даних "SCOPUS" від видавництва "Elsevier", цифрової бібліотеки рецензованих журналів "JSTOR", бази даних "EAST-View", колекції періодичних видань "RoyalSocietyPublishing" тощо. На 2015 р. передплачено доступ до міжнародної наукометричної бази даних "EBSCO PUBLISHING". В електронному каталозі створено окрему базу даних "Навчальні та наукові видання в електронному вигляді": для розміщення в локальній мережі університету - 1705, в локальній мережі університету та мережі Інтернет - 120. Укладено та підписано 3650 авторських договорів про передачу невиключних прав на використання твору для розміщення електронної копії видання в локальній мережі чи мережі Інтернет в університеті.

Нові дипломи

     Цікавою та дуже напруженою виявилась робота з розроблення нового дизайну диплому про вищу освіту НУБіП України та додатку до нього. У червні цього року було видруковано та вручено 2777 таких дипломів випускникам ОКР "бакалавр".


     Усього ж за 2014-2015 н.р. зі стін нашого університету вийшли 5027 молодих фахівців, які мають дипломи не державного зразка, а вже власне НУБіП України.

Інша освітня діяльність

     Відповідно до змісту нового законодавства було реорганізовано навчальні інформаційно-консультативні пункти. Натомість в структурі університету - на базі Таращанського агротехнічного коледжу, Лубенського і Малинського лісотехнічних коледжів та ВП НУБіП України - Мукачівського аграрного коледжу, Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової, Бережанського агротехнічного інституту - з'явилися нові міжкафедральні лабораторії.
     Для оцінювання рівня володіння іноземною мовою науково-педагогічними працівниками, які залучаються до викладання дисциплін іноземною, було організоване і проведене засідання відповідної комісії. За його результатами до викладання допущені ще 7 наших колег з числа кандидатів наук. До речі, випускникам 2014 р., які інтенсивно навчалися в групах з викладанням дисциплін англійською мовою, видано 132 сертифікати.

НАУКОВА РОБОТА

Тематики і фінансування

     Наукова діяльність в університеті спрямована на проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі біології рослин і тварин, біотехнології, хімії, прикладної механіки і фізики, екології, економіки, педагогіки тощо.
     Наші вчені здійснюють дослідження за кошти державного бюджету, що виділялись Міністерством освіти і науки України, за замовленням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, за договорами з окремими організаціями, господарствами та за ініціативною тематикою.
     Нові умови ставлять підвищені вимоги до тематики науково-дослідних робіт, які мають відповідати стратегічним і перспективним планам розвитку глобалізованої економіки, зокрема напрямам досліджень програми "Горизонт 2020", "Національній стратегії та плані дій розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр.", програмі розвитку університету "Голосіївська ініціатива 2020" та давати відповіді на суспільні виклики.


     У 2015 р. виконувались 437 наукових тематик (у 2014 р. - 349). Бюджетне фінансування науки порівняно з минулим роком дещо скоротилося (від 20,47 до 18,46 млн грн), проте активна праця наших науковців сприяла збільшенню надходження коштів до спеціального фонду. Так, якщо за результатами 2014 р. ми мали цифру 5,07 млн грн, то за неповний 2015 р. обсяг фінансування наукових досліджень за кошти комерційних та інших установ за угодами становить 6,11 млн. грн.
     Розширення перспективних джерел фінансування науково-дослідних робіт повинно бути пріоритетним завданням кожного завідувача кафедри та науково-педагогічного працівника. Співвідношення залучених коштів до бюджетних повинно становити не менше 50 коп. на 1 бюджетну гривню. На жаль, у 2014 р. цей показник складав лише 13 коп.


     У 2015 р. лідерами в університеті із залучення коштів на проведення наукових досліджень є УЛЯБП АПК (110 коп. на бюджетну гривню), НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування (54 коп.), НДІ сільськогосподарської радіології (49 коп.), НДІ технологій та якості продукції тваринництва (24 коп.) та НДІ лісівництва та декоративного садівництва (16 коп.), які сформували понад 95 % усіх надходжень.


     Та, на жаль, сьогодні ще багато кафедр не беруть активної участі в проведенні фундаментальних і прикладних досліджень. За деякими науковими напрямами, які мають вагоме значення для розвитку економіки країни, вони призупинилися або взагалі не проводяться. Ця проблема потребує активної роботи завідувачів кафедр - інтегрованого захисту та карантину рослин, технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, конярства і бджільництва, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка, вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука, регіонального управління та місцевого самоврядування.

Ті, хто творять науку

     Наукові здобутки наших провідних вчених є вагомим внеском у розвиток агропромислового комплексу країни. Так, необхідно відзначити Л.В. Баль-Прилипко, Г.А. Голуба, А.Д. Діброву, В.Л. Жемойду, С.М. Каленську, П.І. Лакиду, В.П. Лисенка, А.Ф. Ліханова, М.Ф. Стародуба, М.І. Цвіліховського. Багато наших вчених не тільки займаються науковими дослідженнями, а й входять до складу багатьох державних та міжнародних комісій з проведення експертизи наукових проектів за різними фаховими напрямами, визначення наукового рівня та практичної цінності розробок. Це професори А.А. Гетя, Д.А. Засєкін, В.О. Кашпаров, С.М. Кваша, І.П. Ковальчук, А.Г. Мартин, В.В. Недосєков, В.Г. Спиридонов, С.П. Танчик. Загалом, понад 300 науково-педагогічних працівників НУБіП України беруть участь у роботі експертних рад, Акредитаційної комісії та навчально-методичних комісіях МОН України, Міністерства аграрної політики та продовольства України. Серед них, зокрема, професори А.В. Бикін, Д.Г. Войтюк, В.Б. Духницький, І.І. Ібатуллін, В.П. Каленський, М.М. Кирик, В.В. Козирський, В.А. Копілевич, В.П. Краснов, В.І. Курило, С.М. Ніколаєнко, В.Г. Скибицький, Л.М. Хомічак, Л.А. Чекаль, В.Д. Шинкарук, П.Г. Шевченко. Відомими науковцями сучасної генерації є і професори С.Ю. Булигін, Б.Х. Драганов, М.О. Захаренко, М.Ю. Євтушенко, В.М. Єрмоленко, С.В. Зібцев, В.С. Ловейкін, А.Й. Мазуркевич, С.Ф. Пилипака, В.К. Савчук, М.І. Сахацький, С.П. Танчик, В.К. Терещенко, В.М. Туринський, Л.М. Худолій та ін.
     Багато наших колег брали участь у підготовці нормативних документів вищої освіти - проекту Закону України "Про вищу освіту", нової редакції проектів положень про дослідницький університет та про акредитацію вищих навчальних закладів за рівнем, напрямів підготовки та спеціальностей тощо.
     Особлива увага ректорату зверталася на підвищення рівня цитованості наших вчених за показниками міжнародних індексів, які в університеті структуровані за категоріями наукових працівників, завідувачів кафедр і т.д. Так, h-індекс (Scopus) найвищий у професорів М.Ф. Стародуба (13), В.Ф. Мейша (6), В.П. Легези (5), І.П. Кондратенка (3), ст. наукового співробітника С.Є. Левчука (10), провідного наукового співробітника В.П. Процака (8), доцентів В.В. Кротенко (4), ст. викладача В.М. Мазура (3).
     Серед директорів він найвищий у керівника Українського НДІ сільськогосподарської радіології В.О. Кашпарова (15) та завідувачів кафедр - А.Ю. Шелестова (7), В.О. Дорощука (6), М.Г. Чаусова (5), В.А. Гайченка (4), І.М. Гудкова (3), С.В. Кропивка (3), В.В. Бойка (3). Ще 13 завідувачів кафедр внесені до міжнародного рейтингу Scopus.

Премія Президента України як дзеркало університетської науки

     У 2014-2015 н.р. внесок наших науковців у розвиток аграрної науки і освіти був високо оцінений державою. Так, премію Президента України для молодих вчених присуджено докторанту А.М. Білоусу, доцентам Р.Д. Василишину, І.П. Лакиді за роботу "Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України", а також ще одному колективу- доцентам О.Ю. Піддубному, Ю.А. Красновій, Т.С. Новак, канд. юр. н. М.А. Дейнезі за роботу "Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві".

     Колектив науковців (А.Л. Бойко, І.П. Григорюк, А.А. Клюваденко, А.Ф. Ліханов, М.Д. Мельничук) був удостоєний найвищої нагороди Національної академії аграрних наук України - "Почесної відзнаки НААН України" за написання атласу "Хміль звичайний (Humuluslupulus L.): від клітини до рослини". 

     Диплом переможця конкурсу "Винахід року" у номінації "Кращий винахід року у галузі технологій агропромислового комплексу" вручено колективу авторів - В.М. Булгакову, М.Г. Березовому, В.В. Адамчуку, І.І. Ібатулліну, О.І. Литвинову, О.М. Чернишу, І.В. Головачу, В.В. Яременку, А.М. Борису, А.С. Заришняку, С.Ф. Пилипаці, М.М. Борису, С. Іванову, В.О. Дубровіну. Медаль імені академіка Леоніда Погорілого "За вагомий внесок у розвиток аграрної інженерії" за номером 1 вручено професору Д.Г. Войтюку.

Студентські Всеукраїнські конкурси і олімпіади: сходинки до визнання

     Відомі вчені починали ще зі студентської лави. Саме вони - приклад для більш як 6300 нинішніх студентів, які займалися науково-дослідною роботою у 265 гуртках та презентували її результати на Фестивалі студентської науки - 2015.

     У рамках програми НАТО "Наука заради миру і безпеки" молодіжний колектив науково-дослідної лабораторії біосенсорики виграв багаторічний міжнародний грант "Development of optical bio-sensors for detection of bio-toxins" з бюджетом у 145 тис. євро. Безпосереднім ініціатором і керівником цього проекту від України стала старший науковий співробітник К.Є. Шаванова.

     Шість студентів нашого університету у 2014-2015 н.р. стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Диплом ІІ ступеня отримав першокурсник факультету конструювання та дизайну Владислав Колесник, дипломи ІІІ ступеня - магістри Юрій Масалович (факультет ветеринарної медицини), Леся Сімонова (факультет конструювання та дизайну), Ніна Дворнік і Майя Антонова (економічний факультет) та четвертокурсниця факультету інформаційних технологій Ольга Голячук. Переможцем стипендіальної програми "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука - найбільшої приватної загальнонаціональної програми з підтримки талановитої молоді в Україні в галузі освіти та науки - стала магістр факультету захисту рослин, біотехнології та екології Інна Буркова.
     У активі наших студентів - і перемоги на Всеукраїнській студентській олімпіаді 2014-2015 н.р.: одне 1-ше місце (О. Рогаль), два 2-х (О. Сподоба і В. Штогун) та сім 3-х (В. Федосова, О. Седих, М. Кузьменко, А. Незамай, Г. Горбань, І. Павленко, І. Коченко). А Тетяна Петриченко з механіко-технологічного факультету виборола диплом ІІІ ступеня V міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Університет – лідер у сфері інтелектуальної власності

     За рік, що минув, отримано 209 патентів на об'єкти інтелектуальної власності (лідерами по їх створенню є НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК, рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування, здоров'я тварин). Створено 6 сортів, гібридів і ліній сільськогосподарських культур, передано 8 сортів у Держсортвипробування. Розроблено 87 нових технологій та технологічних процесів, 78 нових видів устаткування (машин, приладів тощо), 2 вакцини, сироваток, лікарських та ветеринарних препаратів. Створено 19 речовин хімічним шляхом, 4 складових (живильні середовища, БАДи та консерви харчового напряму). За завершеними дослідженнями у виробництво впроваджено 66 наукових розробок.
     Традиційно лідирує університет і за кількістю поданих заявок та отриманих охоронних документів на інтелектуальну власність (протягом багатьох років входить у трійку найкращих у країні). Ця робота має бути тісто пов'язана із здійсненням системних кроків щодо комерціалізації отриманої науково-технічної продукції та розширення сфери їх впровадження. На жаль, у 2014-2015 н.р. комерціалізовано лише 0,83 % об'єктів інтелектуальної власності від загальної кількості отриманих охоронних документів на винаходи, корисні моделі та сорти рослин (укладені 2 ліцензійні договори на 240 отриманих патентів).Цей показник необхідно довести мінімум до 5 %.

“Горизонт – 2020” та інші структури

     Враховуючи потужний потенціал НУБіП України, університет включено до Переліку контактних пунктів рамкової програми Європейського Союзу "Горизонт 2020". Він виступатиме координатором відразу двох регіональних контактних пунктів - напрямом "Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали" опікуватиметься професор С.П.Танчик, а "Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка" - професор Д.А.Засєкін.
     За клопотанням університету, при науковій раді Міністерства освіти і науки України створено секцію за фаховим напрямом "Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія". До її складу увійшли 62 провідні вчені з НААН України та аграрних вишів, серед яких – 15 наших колег.
     Підписано договори про приєднання університету до Національної мережі трансферу технологій (створеної для обміну інформацією про результати виконаних науково-дослідних робіт для їх подальшої комерціалізації та введення у господарський обіг об'єктів інтелектуальної власності), про стратегічне партнерство у галузі науки та інновацій між НУБіП та НААН України.
     Науковий парк НУБіП України "Стале природокористування та якість життя" виступив одним із засновників Асоціації наукових парків України.

Демонструючи здобутки

     Наші наукові досягнення відзначені 6 золотими медалями XXVII міжнародної виставки "Агро-2015". А загалом наукові розробки вчених університету за 2014-2015 н.р. експонувались на 25 міжнародних виставках, відзначені більш як 250 дипломами.
     Науково-педагогічними працівниками, докторантами та аспірантами університету підготовлено і проведено 28 міжнародних конференцій та семінарів, 21 Всеукраїнську та 65 внутрішньовузівських, обласних, районних конференцій, семінарів, "круглих столів".

Нові видання

     Значна увага приділялася публікуванню монографій. За 2014 календарний рік їх було надруковано 148 (з них 36 видані вченими ННІ бізнесу, 24 - природничо-гуманітарного ННІ, по 17 - ННІ енергетики і автоматики та ННІ земельних ресурсів і правознавства, 11- технічного ННІ, 10 - лісового і садово-паркового господарства). За перше півріччя ц.р. побачили світ ще 37 монографій (найбільш вагома частка у науково-педагогічних працівників факультетів економічного і аграрного менеджменту-7, по 4 - ННІ лісового і садово-паркового господарства, гуманітарно-педагогічного і юридичного факультетів). Знаковою подією у житті НДІ енергетики і автоматики став вихід у США книги професора Ю.І. Посудіна "Methods of measurin genvironmental parameters" ("Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища").


     Видано 22 збірники наукових праць "Науковий вісник НУБіП України", 4 номери наукового журналу "Біоресурси і природокористування" (у 2014 р. включено в наукову базу даних EBSCOhost), 6 – електронного наукового журналу "Наукові доповіді НУБіП України", 8 – науково-виробничого журналу "Сучасне птахівництво", 2 – електронного фахового журналу з технічних наук "Енергетика і автоматика" та 3 – електронного наукового журналу "Лісове і садово-паркове господарство".

Аспірантура і докторантура

     Що не кажіть, а молодь в науку йде. І небезталанна. Що і засвідчили премії, про які йшла мова вище. Так глянемо на стан справ в аспірантурі і докторантурі. Підготовка аспірантів сьогодні проводиться за 83 науковими спеціальностями, а докторантів – за 64. За підсумками минулого навчального року в аспірантурі навчалися 503 особи, з них 52 – на контрактній основі. Зі 97 здобувачів 11 – теж контрактники.
     Аспірантуру закінчили 180 осіб, з них 116 з відривом від виробництва. Дисертації у встановлений термін захистили 32, з них 11 – достроково. Захистили, подали та пройшли апробацію 67 молодих вчених.

    Найбільша кількість аспірантів навчалась на кафедрах аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука (21), адміністративного та фінансового права (14), соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (13), економіки праці та розвитку сільських територій, менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, епізоотології та організації ветеринарної справи (по 12), рослинництва, філософії, ветеринарно-санітарної експертизи (по 11), адміністративного менеджменту та ЗЕД (10).
     Чисельність докторантів становила 19 осіб. Докторантуру закінчили 11, з них 2 докторанти захистилися достроково і 3 – апробували дисертації.
     Серед наукових керівників, які здійснюють наукове керівництво дисертаційними роботами, слід відмітити професорів А.В.Бикіна, В.М.Волощука, А.Ф.Гойчука, І.П.Григорюка, О.Ю.Єрмакова, І.І.Ібатулліна, С.Б.Ковалевського, П.І. Лакиду, В.М.Несвідоміна, Н.О.Олексійченко, С.Ф.Пилипаку, Л.М.Степасюк, В.К.Терещенка, В.О.Трокоза, М.Г.Чаусова у яких ефективність підготовки аспірантів становила 100%. Особливо слід відзначити тих, у кого аспіранти і докторанти захистилися достроково – професорів Л.В.Баль-Прилипко, В.М.Єрмоленка, І.П.Ковальчука, В.І. Курила, С.Ю.Поповича, М.І.Цвіліховського.
     Також необхідно відмітити аспірантів і докторантів, які успішно поєднують наукову роботу з активною участю у громадському житті університету – О.М.Айшпура, В.В.Байдалу, М.С.Грунтковського, В.В.Гуменюка, І.М.Даценко, О.В.Ільчак, С.С.Ковалевського, Я.В.Ковбасу, Л.А.Кондрасій, Н.М.Нечай, О.О.Мельника, О.М.Прохорчука, В.М.Соколюка, Е.Р.Старкову, М.В.Таран.
    За 2014-2015 н.р. у спеціалізованих вчених радах університету дисертації захистили 125 здобувачів, з них 13 - на здобуття наукового ступеня доктора наук. Ще один вагомий показник роботи університету - створення 12 спеціалізованих вчених рад та продовження повноважень існуючих.
     Пріоритетними завданнями залишаються забезпечення високих вимог до конкурсного відбору аспірантів і докторантів, удосконалення системи оцінювання якості їх фахового та мовного рівня підготовки (саме з цією метою був створений Клуб вільного спілкування), запровадження стандартів якості (ISO 9001) в систему підготовки аспірантів і докторантів шляхом розробки PhD та докторських програм з наукових спеціальностей та забезпечення збільшення успішності підготовки здобувачів від 50 до 75%.

ПАТРІОТИЧНЕ, МОРАЛЬНЕ, ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ

Відділ виховної роботи та студентських справ

     На цей відділ покладені функції загальної координації усього спектру виховних заходів. Зокрема, він у минулому році організував науково-методичні семінари для наставників академічних груп 1-х курсів, які дозволили застосувати педагогічні впливи та прийоми, спрямовані на формування колективу курсу та академічної групи. Слухачами такого семінару у поточному році стали 68 науково-педагогічних працівників.
     Розроблені та видані два положення, що передбачають порядок поселення (переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) і молодих спеціалістів, працівників (в т.ч. гуртожитку) та сторонніх осіб, які співпрацюють з університетом. За загальної координації відділу у гуртожитки студентського містечка НУБіП України на 2014-2015 н.р. було поселено 7160 осіб, з них 6673 студенти, 356 співробітників, 114 аспірантів та 17 сторонніх осіб.
     За рішенням розширеного засідання Студентської організації та профспілкової організації студентів та аспірантів, заступників деканів з виховної роботи розроблено, затверджено та введено в дію пропозиції щодо вдосконалення діючого Положення про академічний рейтинг студентів НУБіП України.
     Відділ взяв активну участь в організації та проведенні Днів донора в НУБіП України (цьогоріч донорами стали 279 студентів та 8 працівників), надавав організаційну допомогу у проведенні звітно-виборчих конференцій студентських організацій факультетів та студрад гуртожитків, урочистих та святкових заходів на факультетах та в студмістечку.
     Масштабними та різноплановими були і заходи до Міжнародного дня студента. За ініціативи проректора з навчальної і виховної роботи одночасно на всіх факультетах було проведено загальноуніверситетський вибірковий тест на визначення рівня інтелектуального розвитку - IQ, в якому взяли участь 790 студентів. Студенти та викладачі змагалися і в інтелектуальних іграх - "Що? Де? Коли?", брейн-ринзі, турнірі відеореалій. У Національному комплексі "Експоцентр України" відбулася святкова програма "НУБіП - найкращий!", під час якої було нагороджено кращих студентів - переможців змагань з п'ятнадцятиборства "UNI-SPORTMAN", творчого конкурсу "НУБіП запалює зірки", в номінації "Кращий студент" за показниками академічного рейтингу.
     І аж ніяк не можна не згадати про організацію участі студентів університету в ХVІІ зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання "Лідери АПК ХХІ століття".

Кафедра культурології

     Це осередок студентського культурного життя в університеті. При кафедрі працюють два народні колективи - ансамбль пісні і танцю "Колос" ім. Станіслава Семеновського та театр "Березіль", духовий оркестр, академічний хор, студія академічного сольного співу, чоловічий і жіночий вокальні ансамблі "Амеро" і "Октава", вокально-інструментальний ансамбль "Отава", естрадна студія "Сім сходинок", хореографічний ансамбль "Дівоче сузір'я", ансамбль бального танцю "Чарівність" та інші. Саме в них і творчих гуртках та мистецьких студіях - музичній вітальні "Золота ліра", художній студії "Голосіївська палітра", гуртках любителів театру "Мельпомена", декоративної флористики, мистецтва сервірування та інших - проявляють свої таланти наші студенти.
     Найбільш масовими заходами року стали традиційні День знань (за участю понад 700 учасників художніх колективів університету та найкращих спортсменів університету), міжнародний фестиваль художньої творчості "Голосіївська весна", творчий проект "НУБіП запалює зірки". З великим успіхом пройшов День університету: започаткований цього року, він має великий потенціал. У фестивалях та конкурсах взяли участь близько 1400 студентів та науково-педагогічних працівників регіональних підрозділів університету. Вони відзначалися високою організацією і гарними концертними програмами як ННІ, факультетів базового закладу, так і його регіональних підрозділів: їх аматорські колективи та виконавці з кожним роком удосконалюють свій виконавський рівень, вишуканішим став підбір репертуару, залучення до роботи зі студентами професійних музикантів та хореографів.
     Позааудиторна робота спрямована на виховання національно свідомої молоді, справжніх патріотів, які обізнані з історією та культурою свого народу і прагнуть примножувати здобутки незалежної України, морально-етичне та естетичне виховання, набуття студентами соціального досвіду, відчуття духовної єдності поколінь, володіння рідною мовою та культурою мовлення.

Військово-патріотичне виховання

     Зважаючи на сучасні реалії - проведення АТО, неприховані агресивні дії східного сусіда і необхідність посилення захисту кордонів Батьківщини - особлива увага приділяється військово-патріотичному вихованню, яким разом з відділом виховної роботи і студентських справ, опікається військова кафедра. Серед найбільш важливих заходів слід виділити організацію за студентської ініціативи волонтерських груп, що надавали матеріальну допомогу бійцям, які захищають Україну. Згодом на їх основі, об'єднавшись з небайдужою молоддю інших вишів, виник Всеукраїнський студентський волонтерський рух.
     До Дня Збройних Сил України вперше в університеті пройшли студентські військово-спортивні змагання "Снайпер НУБіП України". Переможці взяли участь у змаганнях регіонального рівня "Снайпер Києва", у загальному підсумку яких наша команда стала бронзовим призером.
     На кафедрі військової підготовки проведена низка заходів з відзначення історичних та пам'ятних дат - Дня захисника Вітчизни, Дня виведення військ з Республіки Афганістан, Дня скорботи і вшанування в Україні пам'яті жертв війни, Дня Перемоги, Дня визволення міста та України від фашистських загарбників, Дня сухопутних військ, Дня Збройних Сил України, місячники військово-патріотичного виховання, декада правових знань.
     Стали традиційними зустрічі поколінь, "Години пам'яті", виховні години (під час проведення навчального збору у військах) тощо. У рамках Року вшанування учасників бойових дій на території інших держав були проведені "Години мужності", студенти та їх педагоги поклали квіти до пам'ятника воїнам - афганцям, долучилися до відкриття пам'ятника воїнам-афганцям Голосіївського району. Співпрацюємо зі столичними школами. Так, науково-педагогічні працівники військової кафедри упродовж року брали участь у проведенні уроків "Захист Вітчизни" з учнями шкіл Голосіївського та інших районів Києва. На базі кафедри та за участі її викладачів пройшли міські змагання серед школярів "Київська Січ". Бібліотека кафедри підготувала стенди, присвячені офіцерам - випускникам кафедри, які загинули під час проведення АТО, тематичні виставки.

Спортивно-масова робота

     Загальна організація і координація спортивної і фізкультурно-масової роботи в університеті покладена на кафедру фізичного виховання і спорту. У 2014-2015 н.р. на її базі тренувалася 21 збірна команда з різних видів спорту, секційні заняття в яких проводилися 2-4 рази на тиждень. У складі цих команд 4 майстри спорту України міжнародного класу, 6 майстрів та 16 кандидатів у майстри спорту України. Збірні університету - активні учасники різноманітних спортивних заходів від районних до Всеукраїнських змагань. Зокрема, вони відзначилися нинішнього року на чемпіонатах світу зі спортивної радіопеленгації та пауерліфтингу.
     Найвищого спортивного успіху у минулому році досяг студент Ярослав Нікітін, який став чемпіоном 25-го ювілейного чемпіонату світу з паеурліфтінгу. Друге та третє місця на цих же змаганнях посіли Олег Паляруш (теж виконав норматив майстра спорту міжнародного класу) і Олександр Андросович. У змаганнях "П'яти сил" на першості Києва серед ВНЗ III-IV р. а. наші студенти стали чемпіонами, встановивши рекорди НУБіП.
     Переможцями і призерами чемпіонатів України з чотирьох видів спорту стали як команди університету, так і окремі спортсмени. Кращі результати продемонструвала збірна НУБіП України на ХІ літній Універсіаді України 2015 р., Всеукраїнських спортивних іграх студентів аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Мінагрополітики, Всеукраїнській спартакіаді "Здоров`я" серед науково-педагогічних працівників аграрних ВНЗ ІІІ-ІУ р.а., Кубку України з гирьового спорту. У нашому активі - і 1-ші місця на відкритому кубку ФСТ "Україна" зі спортивної аеробіки у номінації довільна вправа та міжнародному фестивалі з танцювальної аеробіки ФСЕТ, успішний виступ баскетболістів на першому етапі Всеукраїнської студентської баскетбольної ліги тощо.


     Основні завдання щодо подальшого розвитку спорту - розширення програми змагань внутрішніх спартакіад НУБіП України, залишаючи основним спортивним заходом року Спартакіаду серед інститутів і факультетів. До речі, трійку кращих 58-ї Спартакіади 2014-2015 н.р. склали факультети агробіологічний, ветеринарної медицини і механіко-технологічний. Зокрема, мова про активізацію спартакіад серед мешканців гуртожитків (у минулому навчальному році найспортивнішим став гуртожиток №6) та "Здоров'я" серед НПП, працівників структурних підрозділів і проведення нової спартакіади серед студентів перших курсів з 12 видів спорту.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Університет у 2014 році фінансувався за 4 бюджетними програмами в системі головного розпорядника коштів державного бюджету - Міністерства освіти і науки України.


     Кошторисом університету на 2014 рік із змінами було затверджено видатків за всіма програмами у розмірі 618 358 тис грн, в т.ч. загального фонду 401 430 тис грн. Поточні видатки загального фонду фактично було профінансовано та використано у повному обсязі. Відповідно до розпорядження КМУ №1010-р від 22.10.2014 року також було передбачено 2500 тис. грн капітальних видатків на ремонт навчального корпусу №3, які фактично не були профінансовані.
     За рахунок видатків із загального фонду державного бюджету забезпечували підготовку студентів, аспірантів, докторантів, проведення фундаментальних і прикладних досліджень, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, функціонування Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК. Видатки на утримання, обслуговування і розвиток матеріально-технічної бази університету, в т.ч. баз практичного навчання, підтримку у належному стані будівель та споруд, проведення ремонтних робіт забезпечувалось за рахунок спеціального фонду бюджету університету.
     Фактичне надходження коштів спеціального фонду у 2014 р. за всіма програмами університету склало 216 973 тис. грн (що на 2 % більше надходжень попереднього року), а фінансування базового закладу університету за спеціальним фондом - 77 565 тис.: в основному за рахунок збільшення надходжень від сплати за проживання в гуртожитках та господарської діяльності підрозділів університету.
     Загальний обсяг надходжень по базовому закладу університету становив 372 609 тис. грн, з них 295 044 тис. грн загального фонду. З них за основною програмою підготовки фахівців за державним замовленням 270 877 тис. грн, за спеціальним фондом - 68 186 тис. грн.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Робота адміністративно-господарської частини проводилась за розробленими та затвердженими планами капітального і поточних ремонтів, планово-профілактичних ремонтів сантехнічного, газового та електрообладнання, мереж зовнішнього енергозабезпечення, обслуговування навчальних корпусів, гуртожитків, благоустрою території як університету, так і його навчально-дослідних господарств та навчально-науково-виробничих підрозділів.
     Головною турботою керівництва університету було відновлення третього корпусу. Практично без залучення бюджетних коштів було перекрито дах, встановлено вікна, очищено від сміття внутрішні приміщення корпусу. На ці потреби пішли порядку 3 мільйонів гривень благодійних внесків. А нещодавно, завдяки тому, що ректор невтомно стукає у всі владні двері, держава виділила на ці потреби 15 мільйонів гривень (при потребі 48 млн.грн).
     Що стосується інших навчальних корпусів, то за минулий рік відреставровано фасад 1-го, капітально відремонтовано залу засідань вченої ради університету, яка розміститься в ньому. У 5-му і 7-му корпусах капітально відремонтовано покрівлі, а у 12-му - реконструйовано покрівлі загальною площею 5800 кв.м. У 9-му - проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень, а у 4-му - відремонтовано коридори всіх трьох поверхів, хол і буфет.


     Протягом літа тривали ремонти і у гуртожитках - як капітальні, так і поточні: перекривалися дахи, ремонтувалися кімнати і місця загального користування, замінювалися зношені електромережі, поновлювався фасад тощо.
     Видатки на ремонт гуртожитків та корпусів у 2014 р.: всього на ремонтні роботи було передбачено 10832 тис. грн.
     У 2015 р. на ремонти заплановано витратити 5,2 млн грн. На сьогодні підрядними організаціями виконано робіт на суму 2,9 млн грн, з них на гуртожитки - 1,2 млн грн, корпуси - 1,66 млн грн. Власними силами виконано ремонтних робіт на 1,4 млн грн.
     Завершується облаштування Алеї слави НУБіП України.
     Варто згадати, що до ремонтних робіт залучалися як господарники університету, так і студентські будівельні бригади.
     Що ж стосується економії ресурсів, то суттєво скорочено споживання води - 25%, газу - 40%, тепла - 43%, електричної енергії - 22%. Проведено заміну 2 трансформаторних підстанцій в НДГ "Ворзель".

У ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

     Нині діюча мережа відокремлених підрозділів університету налічує 10 навчальних закладів - Бережанський і Ніжинський агротехнічні інститути, Бережанський агротехнічний, Бобровицький економіки та менеджменту імені О. Майнової, Боярський екології і природних ресурсів, Ірпінський економічний, Заліщицький аграрний імені Є. Храпливого, Мукачівський аграрний, Немішаївський агротехнічний, Ніжинський агротехнічний коледжі. У 2015 р. вони випустили 3118 фахівців.


     Наші відокремлені підрозділи мають потужний викладацький склад - близько тисячі педагогів, з яких біля 30 докторів наук, понад 195 кандидатів. Зараз тут навчаються 10 тисяч студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями "магістр", "спеціаліст", "бакалавр", "молодший спеціаліст" за 40 напрямами та спеціальностями, здійснюють підготовку кадрів робітничих професій. У цьому році вперше проведено атестацію педагогічних працівників за новим положенням, у т.ч. 72 - на отримання або підтвердження педагогічних звань комісією університету.
     Протягом року проведені 24 акредитаційні експертизи на 18 спеціальностях ОКР "молодший спеціаліст", 5 напрямів ОКР "бакалавр", 1 спеціальність ОКР "спеціаліст"; 4 ліцензійні експертизи на 2 напрями ОКР "бакалавр", на здійснення післядимломної освіти та на підготовку до вступу до ВНЗ. Також проліцензовано 4 робітничі спеціальності.
     Під час вступної кампанії-2015 відокремлені підрозділи виконали доведений обсяг державного замовлення на підготовку фахівців. Водночас виявилися і певні виклики, що слід врахувати на майбутнє: щоб забезпечити успішну вступну кампанію-2016, вже сьогодні слід розпочинати цілеспрямовану профорієнтаційну роботу.

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ

     Соціальна робота спрямовувалася на виконання положень колективного договору між адміністрацією і працівниками університету щодо забезпечення соціально-побутових умов співробітників і студентів, організацію оздоровлення та відпочинку студентів, співробітників та членів їх сімей тощо.

Житло

     Житлове забезпечення залишається надзвичайно актуальним. Сьогодні на квартирному обліку перебувають 169 осіб. У той же час 760 працівників університету виявили бажання інвестувати у будівництво власного житла. Молоді спеціалісти та інші працівники університету, які потребують житла, тимчасово мешкають у гуртожитках університету. Всього протягом 2014 року в гуртожитки університету поселено 720 працівників та членів їх сімей, а з початку 2015 року - 677. Тому упродовж наступного року ставиться завдання: розпочати будівництво багатоповерхового житлового будинку для надання житла співробітникам університету на пільгових умовах.

Соціальний захист

     На виконання положень колективного договору між адміністрацією університету та співробітниками університету у 2014 році і орієнтовно за станом на 1 серпня ц.р. було відповідно виплачено за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та університету відповідно 2062892 грн. і 1574400 грн. Значна допомога надавалася на поховання, співробітникам та студентам, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. Кращі студенти та аспіранти були премійовані. Соціально незахищеним студентам, зокрема сиротам, надана необхідна матеріальна допомога. Співробітники, робота яких пов'язана зі шкідливими та важкими умовами праці, забезпечувалися спецхарчуванням.
     На 2014 рік на обліку в університеті перебували 117 студентів з числа дітей-сиріт, зарахованих на повне державне утримання, а станом на 1 серпня ц.р. їх 108. Вони поселені у гуртожитки безоплатно.
     За рік відновлено заклади харчування в 4-му і 11-му корпусах та гуртожитку № 8.

Відпочинок і оздоровлення

    Для оздоровлення науково-педагогічних працівників і студентів в м. Іллічівськ Одеської області функціонує спортивно-оздоровчий табір "Академічний". У 2014 році тут оздоровилися 258 бажаючих. У поточному ж сезоні станом на 1 серпня - 215 співробітників та 25 студентів. Діти в літній період відпочивають у дитячому таборі "Чайка", що у Богуславському районі Київської області.
    В університетському санаторії-профілакторії розпочато роботи з розширення фізіотерапевтичного відділення та створення відділення водолікування, проведено капітальний ремонт його їдальні і облаштовано новими меблями та інвентарем. Спеціальна комісія МОЗ України провела чергову акредитацію профілакторію. Якщо в минулі роки він мав сертифікат І категорії, то в результаті останньої йому присвоєно вищу акредитаційну категорію. Перед цим санаторій-профілакторій підтвердив право університету здійснювати медичну практику і отримав відповідну ліцензію МОЗ України.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ НА 2015-2016 Н.Р.

     Спектр завдань на новий 2015-2016 навчальний рік будується на продовженні виконання основних положень Закону України "Про вищу освіту" та програми розвитку університету "Голосіївська ініціатива- 2020". Перед НУБіП України відкриваються нові можливості у підвищенні його рейтингу і відповідно іміджу. Безперечно, в нинішніх складних соціально-економічних умовах розвитку держави, зростаючої конкуренції в освіті перед нами постають нові виклики. Також очевидно, що університету необхідно реагувати на окремі завдання міністерств освіти і науки, аграрної політики та продовольства, інших центральних органів виконавчої влади.
    Пріоритети визначаються складовими цілями розвитку університету і надалі вбачаються у модернізації освітнього процесу, підвищенні ефективності наукових досліджень, самоокупному функціонуванні навчально-дослідних господарств, забезпеченні соціальних потреб колективу в контексті загальних трансформаційних змін у вищій освіті і аграрній політиці.
     Основні завдання для колективу на 2015-2016 н.р. приведені за базовими напрямами роботи університету.

1. Загальноуніверситетські завдання

А) Продовжити активну співпрацю з Адмінстрацією Президента, Верховною Радою України, МОН, Мінагрополітики, іншими центральними органами виконавчої влади, радою роботодавців університету з метою вирішення важливих питань життєдіяльності університету, налагодження навчального, наукового і соціально-економічного партнерства, обгрунтування економічної діяльності НДГ, їх оподаткування.
Б) Реалізувати положення Закону України "Про вищу освіту" та впровадження принципів автономності ВНЗ, відкрити нові рахунки університету для коштів, зароблених університетом, та його підрозділів у державному банку.
В) На основі аналізу профорієнтаційної роботи та вступної кампанії 2015 року, побудови нових і ефективних способів її здійснення, перенести центр відповідальності за результати набору студентів з ректорату, деканатів факультетів на колективи профільних кафедр.
Г) Продовжити інтеграцію наукової та освітньої діяльності університету через узгодження тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт з програмами та планами НДР факультетів та інститутів.
Д) Збільшити доходи спеціального фонду університету (без плати за проживання в гуртожитках) упродовж 2015-2016 навчального року на 10%, зокрема від діяльності навчально-дослідних господарств та лабораторії якості і безпеки продукції АПК на - 30%.
Ж) Придбати та ввести в роботу університету програмні пакети управління інформаційним документообігом, зокрема пакет "Деканат".
З) Ретельно проаналізувати рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників університету. Дебюрократизувати її.

2. Міжнародний напрямок

А) Пріоритетом на навчальний рік залишається залучення іноземних студентів на навчання до НУБіП за програмами ОКР "бакалавр" і "магістр".
Б) Акцентувати роботу міжнародного відділу на реалізацію угод як з видачі подвійних дипломів, так і продовження забезпечення навчальної студентської мобільності.
В) Розробити до 1 листопада 2015 р. і впровадити, починаючи з 2016 р., 4 півторарічні повністю англомовні магістерські програми для іноземних студентів денної форми навчання, зокрема за широкими галузями - економіка-менеджмент, агробіологія-грунтознавство, ветеринарна медицина-експертиза і технології у тваринництві.

3. Підвищення якості освітнього та виховного процесів

А) Провести ліцензування та акредитацію напрямів підготовки і спеціальностей за новим переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених МОН України.
Б) Зосередити упродовж навчального року основну увагу навчального, навчально-методичного відділів та відділу менеджменту якості університету на оцінюванні роботи студентів кафедр та НПП, подальшій оптимізації структури університету на рівні кафедр - об'єднання і/або поділ неефективно працюючих науково-педагогічних колективів.
В) Змінити існуючу та ввести в практику нову, єдину за методичним підходом, систему оцінювання якості, перш за все - вступників до магістратури. Напрацювати банк тестологічних завдань для контролю знань студентів спільно з Фондом "Відродження".
Г) Узгодити освітньо-професійні програми підготовки фахівців та навчальних планів НУБіП України з провідними зарубіжними університетами з наступним затвердженням їх на вченій раді університету.
Д) Розробити зміст та виготовити "Щоденник першокурсника", забезпечити прийняття Урочистої присяги студента НУБіП.
Е) Підготувати п'ятирічну Програму патріотичного, морально-духовного виховання з урахуванням професійних, вікових особливостей студентства. Розробити маршрути ознайомлення студентів з університетом.
Є) Деканатам факультетів спільно із завідувачами кафедр, в першу чергу випускних, підвищити відповідальність за організацію і проведення першого етапу олімпіади за спеціальностями, особисто контролювати програму підготовки студентів до участі у II етапі Всеукраїнської олімпіади.
Ж) Директорам інститутів, деканам факультетів продовжити практику щорічного введення в навчальний процес мінімум однієї лекційної аудиторії, обладнаної сучасними інформаційними технологіями із записом навчального процесу на відеоносії.
З) Завідувачам кафедр, професорам, доцентам, лекторам упродовж весняного семестру 2015-2016 навчального року повністю перейти на попереднє висвітлення лекційного матеріалу на сайтах кафедр з доступом до них студентів лише за процедурою реєстрації.
І) Директорам, деканам ввести з 1 вересня 2015 року нову процедуру формування складу студентських груп за ознакою рівня володіння розмовною іноземною мовою (з метою якісного підвищення рівня володіння іноземними мовами викладачів і студентів та збільшення кількості навчальних груп, у яких навчання здійснюється англійською за усіма напрямами і спеціальностями підготовки фахівців).
К) Активізувати роботу деканатів з обов'язкової участі команд факультетів у спортивних змаганнях за програмою студентської спартакіади та спартакіади серед викладачів "Здоров'я".
Л) Центру виховної роботи та студентських справ за результатами поселення студентів, аспірантів 2015 року провести оптимізацію місць розміщення і проживання за інститутами і факультетами з врахуванням існуючих можливостей гуртожитків.
М) Керівництву студентського містечка провести аналіз соціально-економічної ефективності з надання орендарями пральних послуг, послуг з харчування у гуртожитках та на території університету.
Н) Налагодити системну роботу протидії корупції та нестатутним відносинам. Ввести в практику норму, згідно з якою при виявленні явищ корупції у одного викладача кафедри всі члени колективу позбавляються доплат відповідно загальноуніверситетського рейтингу.
О) Деканатам, директоратам спільно з радами роботодавців організувати стажування викладачів університету на виробництві, особливо тих, які не мають стажу практичної роботи, в кращих фірмах, організаціях з метою оволодіння ними новими технологіями, практичними уміннями і навичками.

4. Науково-дослідний, виробничо-практичний блок завдань

А) Спільно з іноземними дослідниками реалізувати участь вчених НУБіП у науковій програмі Євросоюзу "Горизонт - 2020". Створити відділ залучення міжнародних грантів.
Б) Упродовж 2015-2016 н.р. відкоригувати планування тематики наукових досліджень за принципом “зверху-донизу”: від завдань центральних органів виконавчої влади до формування наукових комплексних тематик кафедр.
В) Впровадити наукові дослідження у практику діяльності навчально-дослідних господарств та формування перспективної тематики науково-дослідних робіт, виходячи з потреб практики.
Г) Провести тестування роботи наукового парку через проведення системних кроків щодо комерціалізації результатів наукових досліджень, трансфер та введення у господарський обіг об'єктів інтелектуальної власності.
Д) Оптимізувати структуру наукових підрозділів університету, здійснити заходи щодо оновлення їх матеріально-технічної бази, у т.ч. НДГ.
Е) Розробити нові механізми фінансово-господарської діяльності НДГ, передбачити створення навчальних кооперативів, фермерських господарств.

5. Зміцнення матеріально-технічної бази університету і соціальний захист

А) Активізувати ремонтно-відновлювальні роботи в корпусі №3. Упродовж наступного навчального року за участю працівників, студентів університету провести внутрішні сантехнічні, електротехнічні, утеплювальні роботи.
Б) Ввести річне планування ремонтних робіт за корпусами і гуртожитками і відповідне виконання річного плану переважно за рахунок власних підрозділів університету та студентських бригад. Провести ремонти всіх дахів навчальних корпусів і гуртожитків.
В) Ввести в практику обліку та звітів виконаних капітальних і ремонтних робіт - "Архів ремонтів" з визначенням у ньому переліку підрядних організацій, переліку виконаних робіт, місць, термінів виконання, вартості матеріалів і праці та інших позицій.
Г) Продовжити будівельні роботи щодо облаштування Алеї Слави НУБіП.
Д) Продовжити виконання зовнішніх робіт на висотних гуртожитках з метою недопущення обвалення облицювальних матеріалів.
Е) Продовжити роботи щодо проектування екологічної бази відпочинку "Тихе озеро" та пошуку нової бази відпочинку на Чорному морі.
Є) Налагодити якісне харчування студентів і викладачів, спрямувати на ці потреби роботу НДГ.
Ж) Профкомам співробітників та студентів спільно з ректоратом продовжити заходи з планування будівництва багатоповерхового будинку для співробітників університету.
З) Поліпшити побутові умови студентства в гуртожитках, оновити меблі. Приступити до будівництва гуртожитків на інвестиційній основі.

Над матеріалами цієї добірки працювала робоча група
ректорату на чолі з проректором з навчальної і
виховної роботи С.М. Квашею

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook