Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК прозвітувала про хід виконання науково-дослідних робіт

22 червня 2015 року

     Відповідно до наказу від 25.05.2015 р. № 624 у УкрНДІ сільськогосподарської радіології та Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК 16 червня 2015 року відбулася перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України, виконуються за договорами з окремими міністерствами, установами, господарствами та ініціативної тематики.

     Комісія у складі Стародуба М.Ф. – професора кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки, д-ра біол. наук, голови комісії; Мідик С.В. – старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору спектральних досліджень науково-дослідного відділу моніторингу безпеки харчових продуктів УЛЯБП АПК, канд. вет. наук, секретаря; Мельничука С.Д. – директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, д-ра біол. наук; Кашпарова В.О. – директора УкрНДІ сільськогосподарської радіології, д-ра біол. наук; Засєкіна Д.А. – директора НДІ здоров’я тварин, д-ра вет. наук; Чумаченко І.П. – директора НДІ технологій та якості продукції тваринництва, канд. с.-г. наук; Отченашка В.В. – начальника науково-дослідної частини, д-ра с.-г. наук; Мацейко Л.М. – провідного наукового співробітника НДЧ, канд. с.-г. наук; Позднякова І.О. – головного метролога науково-організаційного відділу НДЧ заслухала звіти про стан виконання робіт за І півріччя 2015 р. з кожної НДР.

Від УкрНДІ сільськогосподарської радіології для перевірки були представлені наступні наукові теми:

 • «Вивчення поведінки 137Cs в торф’яно-болотних ґрунтах з аномально високою біологічною доступністю», керівник: канд. хім. наук Малоштан І.М.;
 • «Вивчення та прогноз забруднення радіонуклідами 90Sr і 137Cs риби в водоймах зони відчуження та безумовного відселення на пізній стадії аварії на ЧАЕС», керівник: д-р. с-г. наук Хомутінін Ю.В.;
 • «Оцінка динаміки трансформацій паливної компоненти радіоактивного забруднення у донних відкладах водойми охолоджувача ЧАЕС в залежності від сценаріїв втручання», керівник: канд. тех. наук Процак В.П.;
 • «Експериментальна оцінка біогенних потоків 137Cs в лісових екосистемах», керівник: д-р. біол. наук Кашпаров В.О.;
 • «Експериментальна оцінка біогенних потоків 127I/129I в агроекосистемах», керівник: д-р. біол. наук Кашпаров В.О.;
 • «Науковий моніторинг радіобіологічних ефектів хронічного іонізуючого опромінення референтних видів рослин в зонах радіоактивного забруднення ЧАЕС», керівник: д-р. біол. наук Кашпаров В.О.;
 • «Концепція реабілітації торфових ґрунтів у віддалений період після радіаційних аварій», керівник: канд. біол. наук Лазарєв М.М.;
 • «Наукове забезпечення, супровід і систематизація даних радіологічного контролю сільськогосподарської продукції, що виробляється на території, забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи», керівник: канд. біол. наук Левчук С.Є.;
 • «Розробка рекомендацій з ведення сільськогосподарського виробництва та застосування контрзаходів у разі ядерних та радіаційних аварій», керівник: канд. біол. наук Лазарєв М.М.;
 • «Пошук нових видів контрзаходів для зменшення біологічної доступності радіо цезію», керівник: канд. біол. наук Лазарєв М.М.

    

Від Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК для перевірки були представлені такі наукові теми:

 • «Розробка імуноферментних діагностикумів для виявлення та ідентифікації генетично модифікованих гербіцидостійких сільськогосподарських рослин», керівник: д. с.-г. наук Спиридонов В.Г.;
 • «Удосконалити методи відтворення та культивування цінних об’єктів у ставовій та індустріальній аквакультурі», керівник: д-р. біол. наук Мельничук С.Д.;
 • «Вивчення особливостей енергетичного і ліпідного обмінів у тканинах і клітинах тварин та риб в стані природного та штучного гіпобіозу», керівник: д-р. біол. наук Мельничук С.Д.

     За результатами перевірки комісією були зроблені висновки, висловлені зауваження та побажання, щодо кількісних показників виходу готової продукції, чіткого виконання календарних планів; публікацій наукових здобутків у виданнях, які входять до наукометричних баз даних та щодо впроваджень результатів досліджень у виробництво або в навчальний процес.

С.В. Мідик,
старший науковий співробітник УЛЯБП АПК,
канд. вет. наук

 


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook