Відчути себе господарями і працювати!

11 червня 2015 року

 На початку весни відбулася спільна нарада керівництва університету з директорами ННІ, деканами факультетів та керівниками госпрозрахункових підрозділів. Тоді вони складали плани з надходжень коштів до спецфонду університету. До речі, за словами очільника планово-фінансового відділу Тетяни Костюк, порівняно із минулим роком у 2015-му плани скоригували в сторону збільшення. А вже сьогодні 11 червня, коли фактично минуло 5 місяців, настав час звітувати про хід їх виконання. 

 
Перш, ніж розпочати нараду, ректор університету Станіслав Ніколаєнко закцентував увагу на дотриманні дисципліни і порядку в навчально-виховному процесі, особливо під час сесії. Допоки він не відбуватиметься у суворій відповідності до законодавства, говорити про міжнародне визнання та успіх не приходиться. Оптимізація структури університету проводилася з тим, щоби привести у відповідність ланцюг навчально-виховного процесу, наблизити керівництво до студента. Керівників кафедр, факультетів та інститутів, продовжив ректор, обрали колективи. Тож вони, врешті-решт, мають відчути себе господарями і працювати як належить. 
 
 
Наступне, на чому наголосив Станіслав Миколайович, - протипожежна безпека в університеті. Сьогодні в країні оголошено 5-ий ступінь пожежної небезпеки. В зв’язку з цим, очільник вишу ознайомив присутніх із наказом, до речі вже третім за ліком у цьому році, про посилення протипожежної безпеки. Мова про те, що керівники структурних та відокремлених підрозділів, навчально-дослідних господарств, завідувачі кафедр мають вжити додаткових заходів, організувати цілодобове чергування добровільних протипожежних дружин. Крім того, цим наказом створена комісія, яка протягом тижня перевірить на предмет дотримання правил протипожежної безпеки всі гуртожитки, корпуси та інженерні об’єкти. За результатами її роботи буде заслухано звіт і вжиті необхідні  заходи. 
 
Потому ректор спинився на фінансових результатах діяльності госпрозрахункових підрозділів. Не зважаючи на більш-менш задовільну ситуацію з бюджетом вишу, надходження госпрозрахункових коштів по університету в межах 17-20% від запланованих. Означене ставить під сумнів виплату заробітної плати, відпускних працівникам, вчасну сплату комунальних послуг та інших платежів за рахунок спецфонду. Тому сьогоднішня нарада покликана показати реальний стан справ. Для поглибленого аналізу господарської діяльності будуть залучені фахівці економічного факультету, які дадуть відповідь на запитання – як ефективніше провадити госпрозрахункову діяльність.
 
 
 
Розставила акценти, хто і як виконує заплановане, начальник планово-фінансового відділу Тетяна Костюк. І говорила вона переконливо – цифрами. Спершу проаналізувала надходження коштів від оплати за гуртожитки студентами на наступний навчальний рік. Найбільша сума надійшла від факультетів механіко-технологічного та гуманітарно-педагогічного – майже 25% від запланованого. Тоді як ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження та лісового і садово-паркового господарства виконали план менш, ніж 1%. Бажають бути кращими показники й інших факультетів. Розуміючи непросту фінансову ситуацію, проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша закликав деканів і директорів прискорити процедуру формування наказів на поселення, щоб студенти могли оперативніше вносити кошти. 

Кошти, які надійшли за проживання в гуртожитках

Назва ННІ, факультету

Планові надходження, грн.

Фактичні надходження, грн.

% оплати

ННІ енергетики,автоматики і енергозбереження

1 562 000

8 756

0.56

ННІ лісового і садово-паркового господарства

1 505 200

8 376

0.56

Механіко-технологічний факультет

1 221 200

304 423

24.93

Факультет констроювання та дизайну

994 000

49 072

4.94

Гуманітарно-педагогічний факультет

653 200

153 784

23.54

Юридичний факультет

426 000

59 976

14.08

Факультет землевпорядкування

681 600

72 567

10.65

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

1 278 000

167 586

13.11

Факультет ветеринарної медицини

1 363 200

42 846

3.14

Факультет захисту рослин,біотехнологій та екології

1 397 280

18 912

1.35

Агробіологічний факультет

2 198 160

68 909

3.13

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

681 600

17 837

2.62

Факультет інформаційних технологій

340 800

6 248

1.83

Економічний факультет

2 101 600

99 355

4.73

Факультет аграрного менеджменту

1 775 000

48 555

2.74

Разом, грн.

18 178 840

1 130 042

6.22

 
Тетяна Костюк спинилася на надходженні спецкоштів у розрізі факультетів і ННІ. І тут лідируючі позиції у землевпорядників та ННІ післядипломної освіти. Натомість факультети інформаційних технологій, харчових технологій та управління якістю продукції АПК, аграрного менеджменту не приступили до виконання плану надходжень. Активізуватися слід ще й факультету конструювання і дизайну та енергетикам. 
 

Надходження коштів від госпрозрахункових підрозділів

Назва підрозділу ННІ, факультету, кафедри

План надходження 2015 рік

Фактичні надходження коштів січень-травень 2015 рік

% виконання плану

Лісового і садово-паркового господарства

331 870

80 730

24,33

Енергетики, автоматки і енергозбереження

156 000

600

0,38

Військова підготовка та фізичне виховання

344 000

144 443

41,99

Гуманітарно-педагогічний

421 830

78 965

18,72

Механіко-технологічний

521 000

95 714

18,37

Конструювання та дизайну

97 600

6 194

6,35

Ветеринарної медицини

252 000

96 339

38,23

Тваринництва та водних біоресурсів

268 113

97 028

36,19

Економічний

16 800

5 340

31,79

Аграрного менеджменту

0

0

0

Землевпорядкування

760 000

348 910

45,91

Юридичний

0

0

0

Агробіологічний

228 462

59 063

25,85

Захисту рослин, біотехнологій та екології

26 680

2 040

7,65

Харчових технологій та управління якістю продукції АПК

0

0

0

Інформаційних технологій

29 350

0

0

Інститут післядипломної освіти

4 430 374

2 123 871

47,94

Усі ННІ та факультети разом

3 453 706

1 015 366

29,40

Структурні підрозділи загальноуніверситетського підпорядкування

5 524 908

2 185 991

39,57

 
Далі мова йшла про діяльність конкретних госпрозрахункових підрозділів при факультетах та інститутах. Прикро, але окремі з них просто не працюють, і це тоді, коли інші навпаки – перевиконують план. Крім цього, Тетяна Костюк зауважила, що по деяких підрозділах є тенденція до зменшення, порівняно з аналогічним періодом 2014-го. Більш, ніж половина із запланованих надходжень надійшла від діяльності кафедри військової підготовки. Потужно запрацювали курси іноземних мов. Але в цьому питанні, як зауважив Сергій Кваша, керуємося принципом: залучати студентів  виключно з їх згоди і дійсно для підняття рівня мовної підготовки. Добре функціонують структурні підрозділи загальноуніверситетського підпорядкування – НКП відділу аспірантури, відділ наукової атестації та ін. 
 
Викликає занепокоєння, що надходження коштів від діяльності деяких госпрозрахункових підрозділів суттєво не покриває витрат. Збитковими поки що залишаються будинок побуту, служба закладів харчування, відділ реалізації видавничо-поліграфічної продукції. 
 
Ми маємо величезний резерв. Заповнення ліцензійного обсягу за всіма напрямами підготовки і спеціальностями дасть змогу отримати ще понад 50 мільйонів гривень. Тож це завдання №1 для директорів, деканів, завідувачів кафедр. Особлива увага –  набору студентів-іноземців. 
 
Підсумовуючи, очільник планово-фінансового відділу зауважила: керівники госпрозрахункових підрозділів мають терміново активізувати поповнення спецфонду. Слід використати всі сучасні методи реклами і пропонувати платні послуги. А оскільки левова частка витрат спецфонду – комунальні платежі, то надзвичайно актуальним є заощадження енергоносіїв.
 

Зміна тарифів на комунальні послуги та енергоносії у період з грудня 2014 року по травень 2015 року

 

Вид комунальних послуг

%,

зростання

Теплопостачання,

грн./Гкал

нежитлові

23,0%

житлові

79,9%

Водопостачання та

водовідведення,

грн./ м3

нежитлові

37,1%

житлові

37,1%

Електрична енергія,

грн./кВт*г

нежитлові

9,9%

житлові

63,0%

Газопостачання,

грн./тис.м3

нежитлові

50,9%

гуртожитки

508,1%

Житлові будинки

453,3%

 
Інформацію про наповнення спецфонду за рахунок виконання науково-дослідних робіт озвучив начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко. За його словами, укладено договорів на суму 4,4 мільйона гривень. Станом на сьогодні фактично надійшло 2,8. Тож ситуація порівняно з минулим роком дещо поліпшилася. Позитивна динаміка спостерігається на факультетах ветеринарної медицини, тваринництва та водних біоресурсів, НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування, УкрНДІ сільськогосподарської радіології. Найбільше надходжень має УЛЯБП АПК. Разом з тим, окремі НДІ, лабораторії не спромоглися використати науковий потенціал. Науково-дослідна частина, запевнив її керівник, за потреби готова надавати необхідну допомогу підрозділам. 
 
 
 
Оскільки кошти приносять добре оснащені лабораторії, Сергій Кваша висловив пропозицію передбачити у кошторисі зменшення видатків на оплату праці та за рахунок цього збільшити витрати на закупівлю обладнання і поліпшення матеріально-технічної бази. Останнє має стати поштовхом до збільшення надходжень у спецфонд, переконаний проректор. Така пропозиція варта уваги, але потребує врахування особливостей конкретної наукової тематики, зауважив Володимир Отченашко. Крім того, звучали пропозиції укрупняти лабораторії, створювати міжкафедральні тематики та інше.
 
Підсумовуючи, ректор Станіслав Ніколаєнко доручив директорам, деканам протягом тижня проаналізувати діяльність госпрозрахункових підрозділів і вжити відповідних заходів. Проректору з науково-педагогічної роботи та розвитку університету Андрію Кудіну – створити комісію і провести аудит діяльності найбільших підрозділів. І, зрештою, всі мають визначитися з тим, як ліквідувати збитки і наростити прибутки.

Ольга Наконечна, 
Денис Рудень
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook